Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vysoké školy byly oceněny za vstřícný přístup k handicapovaným studentům

21. 9. 2009 - PRAHA [Econnect]

Dnes v Poslanecké byly předány certifikáty vysokým školám, které zvítězily v soutěži Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) Škola bez bariér 2009. Školy byly oceněny ve dvou kategoriích: cenu za nejvstřícnější přístup k studentům se zdravotním postižením získala Masarykova univerzita a cenu za nejlepší projekt integrace handicapovaných studentů obdržela Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Byla také udělena zvláštní cena Československé obchodní banky, a.s. za individuální přístup k handicapovaným studentům. Ta putovala Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Udělení cen se konalo v rámci osvětové kampaně VDV „Kroky k integraci“.

„Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě podporuje studium mladých lidí se zdravotním handicapem a usiluje o jejich rovný přístup ke vzdělání“ říká MUDr. Milena Černá, ředitelka VDV. „Proto realizujeme osvětovou kampaň Kroky k integraci, která slouží k otevření celospolečenské debaty o přístupu českých škol k handicapovaným studentům a propaguje příklady dobré praxe,“ vysvětluje smysl udělení cen M. Černá. Ke zvláštní ceně ČSOB pak Pavlína Folovská, manažerka Společenské odpovědnosti ČSOB uvedla: „Naším hlavním pilířem společenské odpovědnosti je podpora vzdělávání. S Výborem dobré vůle spolupracujeme dlouhodobě na projektu Fond vzdělání, který poskytuje stipendia pro zdravotně a sociálně znevýhodněné studenty. Naše studenty osobně známe a sledujeme jejich příběhy. Proto jsme se rozhodli udělit zvláštní cenu ČSOB za individuální přístup Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně za jejich přístup k těžce postiženému studentovi Michalu Pavelkovi.“
V soutěži Škola bez bariér se jako nejlepší umístila Masarykova univerzita. Univerzita již v roce 2000 založila Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky a od té doby zajišťuje praktický servis osobám s postižením, jejichž počet v akademickém roce 2008/2009 činil 296.

„Univerzita je si proto vědoma skutečnosti, že v jejích studijních programech je v současné době zapojena většina české vysokoškolské populace s postižením a že počet studentů především se smyslovým postižením v jejích řadách výrazně převyšuje evropský průměr,“ říká prof. Ing. Antonín Slaný, prorektor Masarykovy univerzity pro vzdělávací činnost. „Ocenění Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové chápe Masarykova univerzita jako cennou odměnu toho úsilí, které stovky studentů s těžkým zdravotním postižením vynakládají na cestě za vzděláním, a jako výzvu ke spolupráci s těmi, jimž se dostane ocenění v příštích ročnících soutěže Škola bez bariér," dodává prorektor Slaný.

Cenu za nejlepší projekt obdržela Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. za projekt Škola bez bariér. Jedná se o komplexní program pomoci studentům se zdravotním postižením, který zahrnuje např. bezbariérové studium a ubytování, profesní poradenství, nebo studium v zahraničí. Na škole studuje 66 studentů se zdravotním postižením.

Zvláštní cena ČSOB byla udělena Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně za individuální přístup k těžce zdravotně postiženému studentu Michalu Pavelkovi, který trpěl svalovou atrofií. Školu navštěvoval ve společnosti asistentky napojen na přístroje. Umožnění studia pomohlo Michalovi být nejen v kontaktu s lidmi, ale také se zapojit do vědeckých výzkumů prostřednictvím distribuovaných výpočtů. Michal Pavelka zemřel v červnu tohoto roku. Jeho PC je dodnes zapnuté a i nadále počítá a neustále tak přispívá oblasti vědy. Univerzita mu připravila takové podmínk,y že nejen studium, ale i svůj přínos na poli vědy mohl zvládnout.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz