Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tým Bořena chrání přírodu v Českém středohoří již třicet let

15. 9. 2009 -, Econnect/Arnika

Na konci září roku 1979 založilo několik studentů z Bíliny a Prahy Tým Bořena s cílem poznat vývoj přírody v Českém středohoří. Tento původně neformální spolek tak letos oslaví třicet let své existence. „Původně jsme chtěli zkoumat vývoj přírody od pravěku po současnost s cílem rekonstruovat podobu prostředí, které obklopovalo pravěké lidi. Po pár letech jsme došli k poznání, že užitečnější bude chránit současnou přírodu před naprostou devastací průmyslovou činností, a v roce 1983 jsme začali připravovat stěhování ohrožených druhů rostlin z předpolí Radovesické výsypky Velkolomu Maxim Gorkij, dnešních Dolů Bílina,“ vylíčil začátky Týmu Bořena jeho zakladatel RNDr. Jindřich Petrlík.

Dnes, po třiceti letech činnosti, se na nových stanovištích daří osmi z devíti přemístěných ohrožených druhů rostlin. „Podařilo se tak například zachovat západní hranici rozšíření vzácného lnu žlutého, jehož stanoviště původně chránila dnes již zaniklá přírodní rezervace Bělák,“ upřesnil Petrlík. Botanik doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., který týmu od počátků poskytoval odbornou pomoc, o stěhování rostlin Bořenou řekl: „Tomuto projektu jsem od počátku fandil, i když jinak transfery rostlin spíše nepodporuji. V tomto případě ale mělo dojít k rozsáhlé likvidaci biotopů, proto bylo stěhování rostlin lepší variantou.“

„I nám bylo líto, že rostliny a živočichové v radovesickém údolí u Bíliny nemohou zůstat v původních lokalitách. Četli jsme o příkladech zahraničních environmentálních hnutí a organizací, které se snažily podobné devastaci přírody zabránit a projekty podobné Radovesické výsypce včas zastavit. Když jsme zjistili, že v rámci hlídaných oficiálních struktur to není příliš možné, založili jsme v září roku 1989 ekologickou iniciativu Děti Země a podařilo se nám pak podobným projektům v řadě případů zabránit již v jejich zárodku. Současně jsme ale také pečovali o lokality, kam jsme přestěhovali ohrožené rostliny z radovesického údolí,“ přiblížil další vývoj Týmu Bořena Petrlík.

V současnosti je Tým Bořena pozemkovým spolkem začleněným v programu Ochrana přírody sdružení Arnika, které v roce 2001 založila část bývalých členů Dětí Země. Bořena navazuje na prvorepublikovou tradici tzv. pozemkových spolků, které zřizovaly jakési soukromé přírodní rezervace. Ochrana v rámci pozemkového spolku spočívá v převzetí „patronátu“ nad určitou lokalitou tím, že spolek vykoupí či si pronajme pozemky, o jejichž ochranu jde. „Je to osvědčená cesta ochrany přírody na konkrétních lokalitách. Cílem je zachování druhové pestrosti zdejší krajiny, poznamenané mnohaletou těžbou uhlí, ale i dalšími necitlivými zásahy člověka jako je neúměrná zástavba, vysoušení pozemků či těžba kamene,“ charakterizovala náplň pozemkového spolku Ing. Jana Vitnerová, která v Arnice vede program Ochrana přírody.

Svou pozornost věnují dobrovolníci a členové Týmu Bořena především třem lokalitám – tzv. bílým stráním na Kaňkově a pod Lipskou horou a vlhkým loukám pod vrchem Holibka u Razic. Součástí péče, kterou Tým Bořena poskytuje uvedeným lokalitám, je každoroční kosení, případně odstraňování náletových dřevin a celkové vyčištění lokalit. „Stěhování rostlin a následná péče o jejich náhradní lokality je nejvíce viditelnou činností Bořeny, ale zdaleka nepatří k jediným úspěchům za třicetileté období její existence. Lidé z Bořeny přispěli k poznání vlivů Radovesické výsypky na životní prostředí jako celku anebo shromáždili důležité informace o bílých stráních v západní části Českého středohoří jako takových,“ připomněla Jana Vitnerová.

Tato činnost by nebyla možná bez přispění dobrovolníků – za třicet let se jich na činnosti Týmu Bořena vystřídaly desítky. „Lidé mohou přispět nejen vlastní prací, ale také finančně - symbolickým sponzorováním rostlin, respektive příspěvkem na činnost Týmu Bořena. Za získané finance pak bude možné například vykoupit či pronajmout další pozemky, zajistit jejich ochranu a rozvoj a propagovat činnost na ochranu přírody Českého středohoří,“ doplnila Jana Vitnerová. Přispět je možné například prostřednictvím internetového Tržiště na webových stránkách Arniky. Tento týden proběhne také další z pravidelných pracovních víkendů a spolek plánuje rozšíření své činnosti i na další lokality.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
Stránky Týmu Bořena

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz