Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Brno slaví Den rovnosti žen a mužů

19. 6. 2009 - BRNO [Econnect/Nesehnutí]

Den rovnosti žen a mužů byl poprvé vyhlášen projektem Evropské unie Půl na půl v roce 2006 a připadá na 19. červen. V Brně ho už po čtvrté bude slavit organizace NESEHNUTÍ. Letošní oslava se jako tradičně uskuteční na Malinovského náměstí, kde bude pro veřejnost připraven od 12 do 18 hodin informační stánek.

Den rovnosti žen a mužů vyjadřuje respekt k genderové rovnosti, respektive k rovnosti žen a mužů převážně zvyšováním povědomí společnosti a informováním široké veřejnosti o relevanci problému. Cílem je kladně zobrazovat partnerství mezi muži a ženami a podpořit rovné příležitosti mezi nimi. Den rovnosti žen a mužů je zaměřen jak na ženy, tak na muže: snaží se pojem „rovné příležitosti“ vztáhnout na obě pohlaví, protože i muži mohou být diskriminováni či znevýhodněni.

Na informačním stánku na Malinovského náměstí (od 12:00 do 18:00 hod.) dnes budou k dispozici materiály týkající se rovných příležitostí mužů a žen v různých oblastech života. Ať už jde o zaměstnání, média či školství. „Bohužel totiž dochází i nadále k tomu, že jsou muži i ženy v různých oblastech znevýhodňováni. Ženy dostávají na stejných pozicích jako muži často nižší platy, muži zase, pokud se stanou aktivně pečujícím otcem, nemohou odejít na základě péče o děti dříve do důchodu, jako je tomu u žen,“ říká Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ.

„Významem Dne rovnosti žen a mužů je o tématu rovných příležitostí diskutovat a upozorňovat na diskriminaci na základě pohlaví,“ doplňuje. Kromě informačních materiálů a tematické nástěnky se návštěvníci a návštěvnice můžou těšit na speciální kvíz o ceny a pro děti máme připraveny balónky projektu Půl na půl.

Cílem Dne rovnosti žen a mužů je mimo jiné upozornit na existenci Informačního centra pro rovné příležitosti žen a mužů, které je pro veřejnost otevřeno každé pondělí od deseti do dvanácti a od šestnácti do osmnácti hodin v kanceláři NESEHNUTÍ (třída Kpt. Jaroše 18, 1. patro, prostory knihovny NESEHNUTÍ). Na informační stánek bude navazovat přednáška o aktivním otcovství s Lukášem Sedláčkem a Vladislavem Kubíčkem, která proběhne 23. června v 18:00 rovněž v kanceláři NESEHNUTÍ.

„Půjde o setkání dvou mužů nad tématem aktivního otcovství. Jeden bude hovořit z pohledu psychologa a odborníka na aktivní otcovství a druhý z praxe své každodenní reality. Oba vám např. řeknou, jaké jsou dnešní možnosti slaďování práce a rodiny,“ vysvětluje Zora Javorská z NESEHNUTÍ.

O programu Ženská práva jsou lidská práva: Program NESEHNUTÍ, který tuto akci pořádá, se snaží o změnu postojů k otázkám spojeným se stereotypními představami o ženách a mužích a řeší problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách). Realizované projekty tvoří především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do každodenního života.


-red-


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz