Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Přes 90% pražských cyklistů chce jezdit po městě na kole, považují to však za nebezpečné

24. 4. 2009 - PRAHA [Econnect]

Vztah Pražanů k cyklistické dopravě byl předmětem výzkumu, který počátkem letošního roku provedl tým tzv. „advokátů klimatu“ v rámci celoevropské iniciativy za snižování emisí CO2 s názvem Challenge Europe. Výsledky hovoří jednoznačně – přes 90% obyvatel hlavního města, kteří v Praze mají jízdní kolo, by na něm chtělo jezdit mnohem více, avšak brání jim v tom zejména pocit ohrožení na silnicích, ale také nedostatek míst, kam své kolo mohou bezpečně odložit.

Na základě zjištění výzkumu se advokáti klimatu ve spolupráci s iniciativami Prahou Na Kole, Automat, Nadací Partnerství a Magistrátem hl. města Prahy snažili nalézt možnosti, jakými by se daly uváděné bariéry pro dopravu na kole odstranit nebo zmírnit.

Cílem výzkumu „Kolo ve městě“, který advokáti klimatu provedli v rámci projektu Challenge Europe, bylo zjistit, zda Pražané mají o dopravu na kole zájem, a pokud ano, co jim brání ji více využívat. Dotazník, umístěný na webových stránkách www.kolo-ve-meste.cz, zodpovědělo celkem 1523 respondentů a jeho výsledky hovoří jasně. Z lidí, kteří mají v Praze jízdní kolo, by ho celých 91% chtělo využívat více, ale brání jim v tom několik skutečností. Za nejzásadnější problém považují to, že se v silničním provozu cítí ohroženě. Druhou významnou překážkou je pro ně nedostatek míst, kam lze kola bezpečně odložit.

Podle radního hl. města Prahy pro životní prostředí Mgr. Petra Štěpánka CSc. je Praha nejbezpečnějším krajem pro jízdu na kole. „V roce 2008 zde dle statistik Policie ČR jako v jediném kraji v České republice nezemřel jedinný cyklista“, řekl. O lepší podmínky cyklistů v hlavním městě, bezpečnější provoz na pražských vozovkách a zklidňování dopravy v širším centru města usiluje svými aktivitami AutoMat. „Hlavní překážky pro větší podíl dopravy na kole v Praze vidíme v plošné podpoře automobilové dopravy a nedostatečné cyklistické infrastruktuře,“ říká Michal Křivohlávek ze sdružení Automat. Na tyto problémy mají upozornit již tradiční pražské Cyklojízdy, z nichž poslední se konala právě včera, ve čtvrtek 23. dubna 2009.“

Místa pro odkládání kol řeší od roku 2006 Magistrát hl. města Prahy. Původně bylo na území hlavního města evidováno přes 400 tzv. stojanových hnízd (pro 1 – 30 kol). Během roku 2008 bylo nainstalováno celkem 25 městských stojanových hnízd se 138 stojany, v roce 2009 se předpokládá instalace dalších stojanů. „Praha navýšila počet stojanů na kola o třetinu. A během letoška jejich počet zdvojnásobí," doplnil pražský radní Mgr. Petr Štěpánek.

Zajímavým zjištěním je, že mnoho Pražanů neví, kudy se mohou po městě na kole bezpečně pohybovat. Neznají informační kanál, který by obyvatelům Prahy poskytoval dostatečné a aktuální informace o cyklotrasách a stezkách. Trasy pro pohodlnou jízdu na kole po hlavním městě může pomoci najít webový portál PrahouNaKole.cz. „Návštěvníci stránek tu najdou podrobnou cyklistickou mapu, trasu jim poradíme nebo jim dokonce domluvíme cestu s průvodcem, který jim průjezd Prahou napoprvé ukáže a zároveň je přímo v ulicích upozorní na hlavní zásady bezpečné jízdy,“ uvádí Vratislav Filler, redaktor webu PrahouNaKole.cz. Řešením problému neznalosti cyklostezek by podle advokátů klimatu mohl být také internetový vyhledávač pražských cyklotras. Jak informuje člen Rady hlavního města Petr Štěpánek, město v letech 2007 - 2008 vybudovalo celkem 70,31 km cyklotras a 37,69 km cyklostezek.

Co naopak pražským cyklistům vadí jen málo, je kopcovitý profil našeho hlavního města. Nevadí jim, že se někdy na kole zapotí, a nestěžují si ani na fyzickou náročnost jízdy na kole nebo nepohodlí.

„Je dobře, že i tento výzkum potvrdil nezvratný trend v pražské cyklodopravě, totiž to, že cyklistů jezdí po hlavním městě stále více a že při vyšších investicích do dopravní infrastruktury, rychlejším tempu její realizace a lepší informovanosti Pražanů o cyklotrasách a stezkách by v Praze mohlo v budoucnu pravidelně jezdit na kole 5-10 % populace, tak jako je tomu např. ve švýcarské metropoli Bernu,“ říká Daniel Mourek, mezinárodní koordinátor programu Greenways z Nadace Partnerství a zároveň člen komice pro cyklistickou dopravu hl. města Prahy.

Výzkum postojů obyvatel Prahy k cyklistické dopravě provedla trojice mladých lidí, tzv. advokátů klimatu, za podpory organizace British Council v rámci projektu Challenge Europe. Ten si klade za cíl přijít na způsoby, jak snížit v Evropě emise skleníkového plynu CO2. K realizaci výzkumu „Kolo ve městě“ přispěla iniciativa Auto*Mat a občanské sdružení NaKole a podporuje ho i patron projektu Challenge Europe prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., senátor a profesor UK v oboru ochrany životního prostředí.

Jedna z advokátek klimatu a studentka práv na Masarykově univerzitě v Brně Alžběta Kundratová k výzkumu cyklistiky v Praze říká: „Našim cílem bylo podpořit diskuzi o cyklistice jako zdravém a k životnímu prostředí ohleduplném způsobu dopravy po městě a zapojit do ní i širokou pražskou veřejnost“.

V rámci projektu Challenge Europe v České republice se další členové skupiny advokátů věnují problematice rozvoje lokální výroby čisté energie, podpoře výstavby pasivních a nízko-energetických budov a propagaci environmentálně a sociálně příznivého oblečení.

O projektu Challenge Europe

Projekt byl v České republice zahájen v červnu 2008 mezinárodní organizací British Council. Je zaměřen na snížení produkce emisí CO2 a ochranu klimatu. British Council a zástupci partnerských organizací vybrali tým 18 mladých lidí ve věku 18 až 35 let, který podporují v hledání nových způsobů, jak snižovat emise oxidu uhličitého nebo rozvíjet netradiční využití již objevených metod. Tým tzv. „advokátů klimatu“ bude s pomocí odborníků pracovat na vybraných koncepcích řešení problematiky snižování emisí CO2. V celé Evropě se bude více než 200 advokátů podílet na rozvoji zhruba 40ti konkrétních návrhů. Rozpracované koncepty budou představeny na jaře 2009.

Patronem projektu Challenge Europe v České republice se stal prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., který v současné době působí jako senátor, profesor v oboru ochrany životního prostředí UK, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK a ředitel Kabinetu environmentálních studií AV ČR a UK.

„Advokáty klimatu“ v jejich úsilí formou konzultací a přístupu k informacím podporují kromě British Council také partnerské organizace projektu Challenge Europe - Nadace Heinricha Bölla, Respekt Institut, Centrum pro dopravu a energetiku a Zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách www.britishcouncil.cz a http://challengeeurope.britishcouncil.org.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

25. 4. 2009
tmoravec
6. 5. 2009

Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Informační partner oblasti Životní prostředí

Ekolist
Deník o životním prostředí

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz