Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Chraňte přírodu, ale bez ideologie: Cyklisté se ohrazují proti nelegitimnímu omezování

14. 4. 2009 - PRAHA [Econnect]

Cyklisté již dlouhou dobu se znepokojením sledují stereotypní přístup některých správců krajiny, kteří je označují za škodící nebo podřadnou skupinu rekreantů. Právo na jízdu po lesních cestách a stezkách je sice garantováno zákony České republiky, cyklisté jsou však z mnoha oblastí postupně vytlačováni s odkazem na vliv na životní prostředí nebo konflikt s pěšími turisty. Tato argumentace však neodpovídá stávajícím vědeckým poznatkům, ani moderním přístupům ke správě přírodních oblastí.

Na konci března 2009 Česká mountainbiková asociace o.s. zaslala Ministerstvu životního prostředí připomínky k návrhu plánu péče pro Národní park České Švýcarsko. Občanské sdružení cyklistů ČeMBA ve svých připomínkách vyjádřilo nesouhlas s tím, že některé formulace v návrhu plánu péče diskriminují cyklisty, a to nikoli z hlediska jejich vlivu na předmět ochrany přírody, ale z ideologických důvodů. S ohledem na rovnost práv občanů, stav vědeckého poznání, současné trendy a vývoj rekreace v přírodě ČeMBA o.s. nepovažuje za legitimní, aby byla pěší turistika považována za prioritní pouze z důvodu tradice a konfigurace terénu.

V žádném případě ČeMBA o.s. nechce zpochybňovat potřebu (ani odbornost) ochrany přírody a krajiny Národního parku České Švýcarsko. Chce však upozornit na to, že stejně odborně je třeba přistupovat také k problematice managementu návštěvnosti chráněných území. A to zvlášť proto, že "trvale udržitelné a k přírodě šetrné turistické a rekreační využití" je jedním z proklamovaných primárních poslání Národního parku České Švýcarsko.

Připomínky ČeMBy o.s. podpořilo v podpisové akci na internetu již téměř čtyři stovky lidí. Jejich zájem svědčí o tom, že veřejnosti problematika přístupu do krajiny není lhostejná. Zároveň ČeMBA o.s. registruje přes 20 dopisů s připomínkami odeslaných jednotlivci přímo na odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP.

Terénní cyklisty pravděpodobně čekají další omezení spojená s připravovaným vyhlášením Národního parku Křivoklátsko, a také s chystaným novým zákonem o ochraně přírody a krajiny. Pro cyklisty organizované v České Mountainbikové Asociaci jsou tyto změny nepřijatelné, pokud povedou k dalšímu plošnému umenšení rekreačních možností založenému na zdůvodněních, jež nejsou podložena potřebami ochrany přírody.

Podle názoru cyklistů je problém především v neodborném přístupu státní správy k problematice rekreace v přírodě, nikoli ve vlivu cyklistiky na předmět ochrany přírody. Plíživé škody vznikající důsledkem nečinnosti a zanedbávání v managementu rekreačního využívání území jsou řádově větší, než škody způsobované cyklistikou.

Přitom přínosy plynoucí ze zachování možností pro přístupnou aktivní rekreaci v přírodě řádově převyšují pozitivní vliv na životní prostředí, který by přinesly plošné restrikce. Podobně jako v případě NP České Švýcarsko se terénní cyklisté budou i v budoucnu zasazovat o svá občanská práva.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz