Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nesehnutí zahájili kampaň Stop sexismu v ulicích

28. 1. 2009 - BRNO [Econnect/Nesehnutí]

Dnes byla před Slévárnou Vaňkovka na ulici Ve Vaňkovce v Brně pouličním happeningem zahájena nová kampaň NESEHNUTÍ „Stop sexismu v ulicích“. Happening, stejně jako celá kampaň upozornil na sexistickou reklamu, tj. reklamu diskriminující a zobrazující ženy a muže stereotypně. Vybraná reklama byla symbolicky přeznačena a následně účastnice a účastníci happeningu vyrazili do ulic centra Brna a rozdávali informačními letáčky o zahájené kampani.

K utvrzování stereotypních představ o mužích a ženách dochází i v dnešních dnech. Typickým příkladem je reklama, která se ve snaze upoutat pozornost uchyluje ke zkratkovitým sdělením. Často k tomu používá stereotypy typu "expert nebo odborník, který radí ženě" a proti tomu "bezradná žena v kuchyni". Ty potom upevňují společenské předsudky a stávající nerovnosti.

Výrazným problémem je potom využívání sexuality jako levného lákadla - tvůrci, kteří nevědí, jak reklamou upoutat, sáhnou nakonec k obrazu polonahé ženy, tedy spíše fragmentů jejího těla, s představou, že toto výrobek prodá. „Feministická kritika sexismu nechce tabuizovat tělo nebo sex, ale rozhodně chce poukázat na to, že žena není jenom tělo, v horším případě jen jeho část, tak, jak se nám reklamy snaží namluvit,“ doplňuje dobrovolnice NESEHNUTÍ Alžběta Možíšová, která se tématem sexismu v reklamě dlouhodobě zabývá.

Cílem kampaně Stop sexismu v ulicích, který zaštiťuje organizace NESEHNUTÍ Brno - program Ženská práva jsou lidská práva, je upozornit širokou veřejnost na stereotypní zobrazování mužů a žen v reklamě. A rovněž na využívání těla v reklamě jako objektu k upoutání pozornosti bez ohledu na chybějící souvislost s propagovaným výrobkem. Kampaň se zaměří na monitoring problematických brněnských reklam, na něž chce upozornit formou pouličních happeningů. „Již dlouhou dobu si všímáme billboardů v Brně a shodli jsme se na tom, že k nim nemůžeme zůstat lhostejní,“ tvrdí koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva Kristýna Pešáková.

První z happeningových akcí se uskutečnila už ve středu 28. února od 15 hodin, kdy bylo poukázáno na billboardovou reklamu v blízkosti Galerie Vaňkovka. Transparentem byl na chvíli přeznačen inkriminovaný billboard, aby ztratil svůj sexistický podtext. Následně účastníci a účastnice happeningu vyrazili do centra města, kde rozdávali letáky informující o započaté kampani.

Pouhým poukázáním na nevhodnou reklamu akce ale nekončí. Rovněž bude oslovena firma, jejíž reklama je sexistická a Rada pro reklamu a bude podán oficiální podnět ke stažení billboardu. „Happening je začátkem systematické kampaně za odstranění sexistických billboardů a reklam z našeho okolí,“ přibližuje Kristýna Pešáková. Po happeningu bude 10. února následovat také beseda s Alžbětou Možíšovou, která se zabývá tematikou genderu v reklamě.
Sexismus v reklamě je dlouhodobě kritizován také ze strany Evropské unie - připomeňme například nedávnou iniciativu Evropského parlamentu, který upozornil na nutnost odstranit genderové stereotypy v reklamách. Zákazy či nařízení určují, co je v reklamách přípustné a zákonné, nicméně tato pravidla jsou mnohdy obcházena či přímo porušována. Porušení přitom nejsou dostatečně kontrolována ani postihována. U příležitosti českého předsednictví EU je tedy nejvhodnější příležitost poukázat na diskriminaci a sexistický přístup, který v reklamách stále přetrvává.

O programu Ženská práva jsou lidská práva:

Program se snaží o změnu postojů k otázkám spojeným se stereotypními představami o ženách a mužích a řeší problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách). Realizované projekty tvoří především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do každodenního života.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz