Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vychází 2. díl výukového CD-ROMu taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé

19. 1. 2009 - PRAHA [Econnect/LORM]

Sdružení LORM v úzké spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci vydává 2. díl výukového CD-ROMu taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé. Tato metodická pomůcka, která navazuje na 1. díl CD-ROMu z roku 2006, pomůže osobám s hluchoslepotou si osvojit nebo procvičit nové znaky potřebné pro komunikaci mezi hluchoslepými.

Co je taktilní znakový jazyk? Jedná se o dotykovou variantu českého znakového jazyka, která je přizpůsobena komunikačním možnostem hluchoslepých osob. Taktilní znakový jazyk je založen na vzájemném kontaktu jedné nebo obou rukou komunikujících, přičemž hluchoslepý člověk přijímá informace pomocí aktivního odhmatávání jednotlivých znaků. Touto formou komunikace se dorozumívají především ti hluchoslepí, kteří si jako první osvojili znakový jazyk a pak, v důsledku zhoršujícího se zrakového vnímání, byli nuceni přejít k jeho dotekové podobě.

Výukový CD-ROM, který připravil Mgr. Jiří Langer, Ph.D se svými spolupracovníky z Univerzity Palackého v Olomouci, je určen jako metodická pomůcka pro lektory znakového jazyka, ale také slouží samotným hluchoslepým osobám a jejich rodinným příslušníkům k prohlubování znalostí, které si již osvojili na kurzech taktilního znakového jazyka pořádaných sdružením LORM. Proto byl CD-ROM připraven tak, aby byl dobře uživatelsky přístupný pro hluchoslepé se zbytky zraku. Uživatel si například může zvolit velikost písma i barvu pozadí nebo upravit rychlost předvádění znaků. Jednotlivé znaky jsou zde ukázány v běžném provedení, taktilním provedení a v detailu a navíc jsou řazeny tematicky i abecedně. Formou testů si lze rovněž ověřit získané vědomosti. „Věříme, že oba dosud publikované výukové CD-ROMy přispějí k rozšíření taktilního znakového jazyka a ten se tak stane univerzálním komunikačním prostředkem osob s hluchoslepotou. O jeho významu svědčí jednak pozitivní zkušenosti ze zahraničí a rovněž fakt, že taktilní znakový jazyk byl nově zanesen do novém zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,“ říká Jiří Langer.

Zatímco ve světě je taktilní znakový jazyk mezi hluchoslepými běžně používán, u nás jsou s ním hluchoslepí seznamováni až v rámci tohoto projektu. Autoři CD-ROMu při výběru znaků vycházeli z potřeb a požadavků hluchoslepých, proto některé oblasti slovní a znakové zásoby převažovaly v 1. dílu. Vyváženost znakové zásoby má zajistit právě vycházející 2. díl výukového CD-ROMu. Srozumitelnost jednotlivých znaků byla ověřována na výukových pobytech, kde volbu konkrétních znaků a nejvhodnější způsob jejich artikulace posuzovali nejen hluchoslepí, kteří již taktilní znakový jazyk při dorozumívání používají, ale také ti, kteří s výukou teprve začínají. Všichni se shodli na tom, že pro vzájemné porozumění je nezbytné, aby znaky byly používány jednotně, neboť i malá změna při provádění znaků může velmi znesnadnit jejich pochopení.

Od roku 2004 spolupracuje sdružení LORM s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem z Katedry Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy Univerzity v Brně na projektu, jehož cílem je přiblížit hluchoslepým zájemcům nový způsob komunikace a uvést jej u nás do života. Sdružení realizovalo 3 týdenní výukové pobyty zaměřené na výuku a rozvoj tohoto komunikačního prostředku mezi hluchoslepými, pro zájemce zajišťuje individuální výuku v regionálních pobočkách o.s. LORM a pro lektory pořádá průběžně potřebná školení.

Hluchoslepí dostanou 1. i 2. díl výukového CD-ROMu zdarma. Ostatní zájemci si mohou 2. díl výukového CD-ROMu objednat za 50 Kč, případně 1. díl za 150 Kč v Poradenském centru LORM Praha, Zborovská 62, 150 00 Praha 5, tel/fax: 257 325 478, e-mail: admin@lorm.cz. K objednání lze také využít webového formuláře na www.lorm.cz.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz