Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Praha 11 ruší celopražský azylový dům pro rodiny s dětmi

11. 12. 2008 - PRAHA [Společnou cestou o.s.]

-foto-
-foto-
Radnice městské části Praha 11 se dne 5. listopadu 2008 rozhodla vypovědět nájemní smlouvu občanskému sdružení Společnou cestou a tím i zrušit Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi, Občanskou poradnu Jižní Město a navazující aktivizační služby. Radnice tak učinila bez předchozího upozornění, natož diskuse o jiných možnostech. Sdružení je tak povinno vyklidit prostory 21 ubytovacích jednotek s kapacitou 65 lůžek během výpovědní doby tří měsíců, tzn. vystěhovat rodiny s dětmi neznámo kam. Mnohým dětem tak reálně hrozí pobyt v ústavním zařízení.

O výpovědi z nájmu prostor se sdružení dozvědělo z webových stránek městské části. Teprve na jednání zastupitelstva sdělil místostarosta Jan Meixner oficiální důvod – potřeba vybudovat v objektu mateřskou školku. Potřeba nových míst v mateřských školkách je naprosto legitimní, je však řešena na úkor těch nejohroženějších – rodin s dětmi bez domova. Je třeba se ptát, proč není radnice Prahy 11 ochotna a schopna řešit nedostatek míst ve školkách jiným způsobem?

Občanské sdružení Společnou cestou vzniklo za účelem reagovat na negativní stránky polistopadového společenského vývoje a komplexně a účelně pomáhat lidem v obtížných životních situacích. V roce 1997 získalo pronájem nebytových prostor na Jižním Městě a zřídilo v něm Občanské poradenské centru JM (OPC JM). Jednalo se o objekt bývalých jeslí, který byl v havarijním stavu a plný hnijícího šatstva ze sbírek pro bývalou Jugoslávii. Postupně za provozu azylového domu a občanské poradny sdružení objekt zrekonstruovalo a přistavělo jedno patro. Finanční prostředky na rekonstrukci poskytli domácí i zahraniční dárci, investiční dotaci poskytl magistrát hl.m. Prahy i městská část. Tyto finanční prostředky v celkové výši přibližně 7,5 milionu Kč byly určeny na rekonstrukci a dostavbu objektu za účelem provozování azylového domu pro matky a rodiny s dětmi. Radnice nyní počítá s náklady na přestavbu objektu na mateřskou školku ve výši 12,5 milionu Kč.

O. s. Společnou cestou poskytuje v rámci OPC JM kvalifikované a komplexní služby uživatelům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci nebo jim tato situace hrozí. Komplexnost se nejúčinněji uplatňuje  při řešení mnohočetných problémů, do kterých se uživatelé často dostávají.  Činnost OPC JM významně  napomáhá zachování rodin a předchází nutnosti odebírání dětí a jejich umísťování do ústavní výchovy. Zároveň umožňuje mnohým matkám návrat jejich dětí z dětských domovů, kam se dostávají nejčastěji pro neuspokojivé bytové podmínky.  Sdružení se vždy snažilo vymanit rodiny ze závislosti na sociálním systému, tzn. najít si práci a bydlení. Azylové služby pro matky a rodiny s dětmi poskytuje OPC JM od začátku své činnosti a s kapacitou 65 lůžek patří mezi největší azylové domy tohoto typu v Praze. Uspokojuje tak potřebu azylového ubytování nejen pro občany Prahy 11, ale i ostatních městských částí.

V roce 2007 realizovalo sdružení v prostorách OPC JM „dětský koutek“ se zajištěným programem a volnočasovými činnostmi pro předškolní děti zaměstnaných matek ubytovaných v azylovém domě. Rovněž ve Sborovém domě Milíče z Kroměříže, který byl postaven vedle objektu OPC JM a který tvoří společně s OPC JM jakési komunitní centrum, bylo v letošním roce nově otevřeno mateřské centrum „Pramínek“, které nabízí celou škálu aktivit.

O. s. Společnou cestou se vždy snažilo a snaží reagovat na aktuální potřeby společnosti, což se projevuje v realizovaných projektech a činnostech. Navrhlo proto radnici městské části řešení, kdy by v objektu OPC JM byla zřízena mateřská školka při současném zachování (avšak snížení kapacity) azylového domu. Na tuto nabídku však radnice nereagovala a trvá na vyklizení prostor.

Za o. s. Společnou cestou

Mgr. Kateřina Čočková

www.spolcest.cz


Mgr. Kateřina Čočková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

21. 12. 2008
27. 12. 2008

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz