Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Školáci představili veřejnosti projekt Vím, co dýchám

5. 11. 2008 - PRAHA [Econnect/Pražské matky]

Žáci ZŠ Sázavská dnes představili veřejnosti výsledky celoročního projektu Vím, co dýchám. Projekt občanského sdružení Pražské matky ve spolupráci se Zdravotním ústavem Středočeského kraje se sídlem v Kolíně nabízí žákům možnost seznámit se teoreticky i prakticky s problematikou znečištění ovzduší, zvláště s vlivem automobilové dopravy na ovzduší ve městě.

Ovzduší zatížené zplodinami z automobilové dopravy se dotýká každého z nás, obzvláště citlivé jsou však na emise z dopravy děti. „Málokdo ví, že počet obětí v důsledku znečištění ovzduší z dopravy převyšuje počet obětí dopravních nehod,“ tvrdí MUDr. Eva Rychlíková ze Zdravotního ústavu Středočeského kraje. „Praha je po Ostravě nejprašnějším městem, hlavním zdrojem prachu v ovzduší jsou však v Praze na rozdíl od Ostravy automobily,“ upřesňuje MUDr. Rychlíková.

„Znečištění ovzduší z automobilové dopravy nepředstavuje neřešitelný problém, každý z nás může přispět k tomu, aby se nám všem lépe dýchalo, přinejmenším tak, že budeme zvažovat, kdy opravdu musíme automobil k jízdě po městě využít. Seznámit mladé lidi s faktory, které městské ovzduší ovlivňují, s dopadem znečištění na lidské zdraví a především s možnostmi, jak znečištění svým chováním redukovat, je, doufejme, prvním krokem k nápravě,“ říká Jarmila Johnová, předsedkyně o.s. Pražské matky.

„Projekt Vím, co dýchám navazoval na předchozí aktivitu školy, při níž děti mapovaly své cesty do školy a navrhovaly spolu s dopravním odborníkem opatření, která vedla ke zklidnění dopravy v jejím okolí. To je jeden z důvodů, proč naše sdružení projekt nabídlo ZŠ v Sázavské ulici,“ říká členka sdružení Eva Šuchmanová. „Problém se znečištěním ovzduší ale nemají jen Vinohrady, zplodiny z automobilů trápí celou Prahu,“ dodává Šuchmanová.

V prezentaci, která se konala za účasti představitelů MČ Praha 2, žáků školy i dalších přizvaných škol a médií, popsali žáci 8. a 9. tříd, jak projekt probíhal. Sestával jednak z teoretické části – přednášek na téma znečištění ovzduší, ale také z části praktické – měření koncentrace prachových částic v ovzduší pomocí měřicí jednotky instalované na dvoře školy. Děti samostatně měřily koncentraci částic, vyjádřených podle velikosti jako PM10, na profesionálním zařízení, které propůjčil SZÚ, a zhostily se svého úkolu na výbornou. Prašnost sledovaly ve čtyřech dvoutýdenních kampaních a jejich výsledky se dobře shodovaly s měřením v monitorovací stanici v Riegrových sadech. Povolené limity pro 24h koncentrace byly během měření překvapivě překročeny pouze jednou.

„Relativně příznivé výsledky měření vysvětlují jednak poměrně dobré meteorologické podmínky během kampaní a fakt, že zařízení bylo umístěno ve dvoře školy, kde je několik vzrostlých stromů, které ovzduší účinně filtrují,“ vysvětluje MUDr. Rychlíková. „Zeleň je přitom v Praze neustále ohrožována stavebními aktivitami, které často neberou ohled na potřeby dětí ani dospělých obyvatel. Plochy parků, hřišť a volné zeleně by se měly stát nedotknutelnou součástí životního prostředí města,“ tvrdí Pražské matky.

Děti, které se během teoretické části projektu mimo jiné pokoušely zvážit dobré či špatné stránky automobilové dopravy a navrhnout, jak lze svým chováním přispět k ochraně ovzduší, všem přítomným sdělily nakonec své poselství: „Chraňte zeleň, jezděte méně autem, pomůže nám to lépe dýchat a bezpečněji se pohybovat po ulicích.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz