Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ochranári a vedci píšu vojvodovi z Edinburgu

23. 10. 2008 -, Changenet

Včera sa oficiálnym listom obrátili na Jeho Výsosť vojvodu z Edinburgu predstavitelia vedcov, nezávislej odbornej verejnosti a ochranárov presadzujúcich zachovanie národných parkov a rezervácií Slovenska a ich ochranu pred technokratickými zásahmi. Význam národných parkov ďaleko presahuje hranice našej krajiny a patria medzi územia európskeho významu, chránené vtáčie územia, národné parky, biosférické rezervácie a lokality Svetového dedičstva UNESCO.

V liste Jeho Veličenstvo informovali, že nezávislá odborná verejnosť presadzuje, aby sa v prírodných rezerváciách, teda aspoň na 2 % územia Slovenska nezasahovalo a neťažilo, pretože tieto rezervácie boli zriadené za účelom sledovania prírodných procesov. Vysoko kvalitné vedecké prieskumy preukázali, že procesy prirodzenej obnovy a sukcesie vedú spoľahlivo k vyššej stabilite lesa ako umelá obnova.

Informovali aj o svojej obave, že namiesto vedeckej diskusie o týchto nových poznatkoch sa zo strany slovenského ministerstva životného prostredia plánuje postihovanie vedcov za prieskumy v rezerváciách. Pripravujú sa trestnoprávne postihy občanov, ktorí s odvolaním sa na svoje ústavné povinnosti bránili vstupu kamiónov, traktorov a samotnej ťažbe dreva, devastujúcej vzácne biotopy v Tichej a Kôprovej doline, v rezervácii s najprísnejším stupňom ochrany. Najväčšia lesoochranárska mimovládna organizácia Lesoochranárske zoskupenie VLK, ktorá vyhrala desiatky súdnych procesov proti štátnej správe, dosiahla miesto obnovenia zákonnosti postupu úradníkov pri ochrane prírody len šikanovanie a poškodzovanie svojho dobrého mena. Vyše 2000 ľudí zo Slovenska, Čiech aj Poľska prišlo prejaviť podporu nezasahovaniu v rezervácii vyhlásením „Územia chráneného občanmi“, vyše 28 000 ľudí podpísalo proti zásahom svoj protest, a v súčasnosti prebiehajúcu petíciu „Stromy, o ktoré sa nemusíme báť“ podpísalo už vyše 22 000 ľudí.

Občania v Košiciach usporiadali tichý protest „Odborne, nie politicky“,keď sa dozvedeli o nátlaku na inšpektorku životného prostredia, ktorá zastavila ťažbu v Tichej doline. Proti plánom na ťažbu v Tichej a Kôprovej doline vystúpilo už 109 renomovaných slovenských vedcov a akademikov z oblasti prírodných vied i lesníctva, protestovala aj Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.

Zásahy považuje za nelegálne aj WWF. Na nátlak zo strany nadriadených, vedúci k prekrúcaniu a zamlčiavaniu vedeckých poznatkov, upozornilo listom 182 pracovníkov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, z ktorých už značnú časť prepustili z práce. 130 vedcov žiadalo ministerstvá o okamžité zastavenie chemických postrekov v Národnom parku Nízke Tatry. Médiá síce väčšinou dávajú priestor obom stranám, ale Televízna rada už upozornila, že jediná odborná diskusia v štátnej televízii o probléme rezervácií a ich ochrane po veternej smršti bola jednostranná.

Štátna moc v zastúpení ministerstva životného prostredia pred týždňom ohlásilaďalšie opatrenia nezlučiteľné s poslaním národného parku, ako aj skutočnosť, že o týchto opatreniach nebude s nikým diskutovať.

Autori listu vyslovili svoje obavy nad stratou nezávislosti štátnej správy z potláčania participácie občanov na správe svojho životného prostredia, obavy z oslabovania kontrolných mechanizmov a transparentnosti, obavy z jednostranného informovania a koncentrácie moci, problematickými tendrami, oslabovaním nezávislosti médií, odmietaním odborného dialógu, neplnením dohôd so správami iných národných parkov a presadzovaním riešení, ktoré napriek miliardovým dotáciám dlhodobo prinášajú len stratu, a to nielen finančnú, ale aj stratu našich najcennejších prírodných a krajinných hodnôt.

Pod list sa za odbornú verejnosť podpísali :

Ing. Ján Topercer, CSc. (samostatný vedecký pracovník Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici), Ing. Karol Kaliský( lesník, bývalý pracovník Správy Tatranského národného parku), Ing. Tomáš Vančura (bývalý riaditeľ Správy Tatranského národného parku a držiteľ medzinárodného ocenenia Panda Awards), Ing.Pavol Polák (expert na lesné ekosystémy).

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
Ekofórum

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Informační partner oblasti Životní prostředí

Ekolist
Deník o životním prostředí

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz