Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropa směřuje k zpřísňování standardů chovů kožešinových zvířat

22. 10. 2008 - PRAHA [Econnect/Svoboda zvířat]

Evropa směřuje k zpřísňování standardů, případně k celkovým zákazům chovů kožešinových zvířat. Tak by se dalo shrnout hlavní sdělení, které přinesla mezinárodní odborná konference "Perspektivy chovu kožešinových zvířat v zemích EU", která se konala 21. 10. 2008 v Praze.

Na konferenci, kterou pořádalo občanské sdružení Svoboda zvířat, se sešlo přes 60 účastníků zainteresovaných v problematice chovu tzv. kožešinových zvířat z různých zájmových skupin. "Konference umožnila setkání lidí s velmi rozmanitými názory na danou problematiku, což bylo také hlavním cílem. Chtěli jsme umožnit dialog a vzájemné obohacení o nové zkušenosti a poznatky různých "zájmových skupin". Do diskuse zapojili představitelé organizací na ochranu zvířat, chovatelských svazů, ale například i orgánů státní správy ochrany zvířat." říká Lucie Moravcová, koordinátorka konference z občanského sdružení Svoboda zvířat a dodává:"Konference poskytla vhled do budoucích perspektiv chovu kožešinových zvířat v evropských zemích, které spočívají především v zpřísňování standardů jejich chovů tak, jak o tom dnes mluvil například doktor Edmund Haferbeck z Německa, případně dochází také k zákazům chovů těchto zvířat za účelem produkce kožešin, jak informoval například Mark Glover z britské organizace na ochranu zvířat Respect for Animals. Pan Glover zdůraznil především etický rozměr celé
problematiky, na jejímž základě byl zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat ve Velké Británii prosazen." Zákaz platí také v Rakousku a Chorvatsku.

Konferenci zahájil pan profesor Broom z Velké Británie, který se, jakožto první profesor welfare (životní pohody) zvířat na světě, věnoval především působení a dopadům faremních chovů na welfare těchto zvířat. Ve svém příspěvku došel k závěru, že faremní chovy nedokážou splnit potřeby zvířat, která nejsou schopna přizpůsobit se nastaveným podmínkám, což vede například ke stereotypnímu chování, které je považováno za znak špatného welfare.

Za Ústřední komisi pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství České republiky vystoupila paní Romana Šonková, která posluchače seznámila se současným postojem českých orgánů ochrany zvířat k dané problematice.
Konference proběhla pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR za finančního přispění Česko-německého fondu budoucnosti a Respect for Animals. Více informací naleznete na www.svobodazvirat.cz. Z konference je též vydán sborník příspěvků v elektronické podobě, který je na požádání k dispozici.

Na konferenci volně navazuje mezinárodní setkání koalice Fur Free Alliance (FFA, www.inFURmation.com), jež taktéž hostí o. s. Svoboda zvířat v Praze. Mítink se koná ve dnech 23. a 24. 10. 2008. FFA sdružuje 35 organizací na
ochranu tzv. kožešinových zvířat z celého světa. Ve spolupráci s touto koalicí koordinuje o. s. Svoboda zvířat například mezinárodní výtvarnou soutěž pro studenty Design Against Fur (www.dafcr.cz) nebo program Obchod bez kožešin (Fur Free Retailer www.obchodbezkozesin.cz).

SITUACE V EVROPĚ
V Evropě přibývá zemí, které přijaly zákony zakazující či omezující chov tzv. kožešinových zvířat či jsou v procesu přijímání těchto zákonů.
ZÁKAZ CHOVU TZV. KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT platí v následujících zemích: Velká Británie (Anglie, Skotsko, Wales -- od r. 2003); Rakousko (od r. 2005); Chorvatsko (od r. 2007 s 10letým přechodným obdobím).
ČÁSTEČNÝ ZÁKAZ CHOVU NĚKTERÝCH DRUHŮ tzv. kožešinových zvířat platí v Holandsku (od 1. 4. 2008 zákaz chovu lišek a činčil; zákaz chovu norků se bude v Parlamentu projednávat v letošním roce).
NEPŘÍMÝ ZÁKAZ FORMOU LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ A STANDARDŮ: Bulharsko (v současné době zde nejsou žádné farmy s tzv. kožešinovými zvířaty, od r. 2006 úřady ani nepovolují vznik nových; platí zákaz chovu divokých zvířat uvedených na seznamu BU Biodiversity Act and CITESe); Švýcarsko (od r. 1981 pro divoká zvířata
přísné standardy chovu -- prakticky znemožňují chov tzv. kožešinových zvířat; v současné době neevidovány žádné liščí nebo norkové farmy); Itálie (od r. 2006 nařízení o obohacených klecích pro norky, od r. 2008 ještě přísnější standardy pro chov norků -- prakticky znemožňující chov; v současnosti neevidovány žádné
liščí farmy); Německo (v r. 2006 nařízení zpřísňující podmínky chovu - do 10 let musí mít zvířata několikanásobně větší klece vybavené podle jejich etologických potřeb, např. umožněni hrabání, norci musí mít k dispozici vodní
nádrž a další speciální vybavení -- prakticky znemožňující chov).
OMEZENÍ CHOVŮ: Švédsko (od r. 2001 zpřísněny standardy pro chov lišek, prakticky znemožňující jejich chov; od r. 2000 nezaznamenány žádné chovy lišek); Dánsko (od r. 2007 přísné standardy pro chov lišek, ten je nyní
ekonomicky nevýhodný, v praktické rovině se očekává ukončení chovu lišek); Srbsko (zákaz chovu divokých zvířat ze seznamu CITES v zajetí).


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

22. 10. 2008
A jakPavel
12. 1. 2009

Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz