Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Studie Vysoké školy báňské v Ostravě: Extrémní znečištění ovzduší způsobuje ArcelorMittal

28. 8. 2008 - OSTRAVA [Econnect/EPS]

Právníci programu GARDE, občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS) zastupující občany ostravského městského obvodu Radvanice a Bartovice dnes podali k okresnímu soudu v Ostravě další žalobu na ocelářskou společnost ArcelorMittal. Nově zpracované odborné studie potvrzují existenci závažných zdravotních rizik pro obyvatele Radvanic a Bartovic a jako jejich jednoznačného původce označují znečištění ovzduší způsobené především hutním komplexem ArcelorMittal.

Žalobou se tak občané domáhají, aby společnost ArcelorMittal přijala taková opatření, která zajistí snížení znečištění ovzduší v Radvanicích a Bartovicích na zákonné limity. Ty jsou v současné době překračovány u některých látek až o stovky procent.

Rozptylová studie zpracovaná Vysokou školou báňskou v Ostravě ukázala, že ArcelorMittal přispívá v nejpostiženějších částech Radvanic a Bartovic ke znečištění prachem z cca 65% a u karcinogenního arsenu a benzo(a)pyrenu dokonce z více jak 85%. Zdravotní rizika, která ze znečištění ovzduší těmito látkami vyplývají přitom rozhodně nejsou zanedbatelná. Dle studie zdravotních rizik zpracované Zdravotním ústavem v Kolíně je populace Radvanic a Bartovic v důsledku znečištění arsenem a benzo(a)pyrenem vystavena téměř desetinásobně
vyššímu riziku nádorového onemocnění než obyvatelé jiných částí Ostravy a jen prašnost pocházející z provozů ArcelorMittal pravděpodobně zapříčiňuje cca 8 úmrtí na kardiovaskulární a nádorová onemocnění ročně.

Přestože na problém překračování imisních limitů prachu, arsenu a benzo(a)pyrenu v ovzduší městského obvodu Radvanice a Bartovice je dlouhodobě upozorňováno, a to nejen ze strany místních občanů, ale i např. úředníky České inspekce životního prostředí, nebyla společností ArcelorMittal ani Krajským úřadem v Ostravě v posledních 4 letech přijata žádná opatření, která by situaci zásadním způsobem zlepšila. ArcelorMittal přitom plánuje dále zatěžovat ovzduší v regionu zvyšováním kapacit svých starých zařízení a budováním nových provozů. Příkladem může být nedávné navýšení kapacity ocelárny o téměř půl milionu tun oceli ročně a plánované vybudování nové zinkovny a koksovny.

Právník GARDE-EPS Jan Šrytr k tomu uvádí: "Výsledky odborných analýz jasně ukazují, že společnost ArcelorMittal je dlouhodobě odpovědná za zásadní ohrožení zdraví občanů žijících v jejím sousedství. Po občanech není možné
požadovat, aby nadále trpěli takto závažný zásah do svých práv. Je tedy logické, že se dovolávají odpovědnosti společnosti ArcelorMittal a ochrany svých práv soudní cestou."


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz