Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekt Co je a není diskriminace úspěšně dobíhá k cíli

29. 7. 2008 - PRAHA [Econnect/SOS]

Již více než rok a půl spolupracuje SOS - Sdružení obrany spotřebitelů s nevládní organizací Iuridicum remedium (IuRe) na projektu Co je a není diskriminace. Cílem je poradenství v případech diskriminace spotřebitelů, přijetí antidiskriminačního zákona a zejména zvýšení povědomí veřejnosti o diskriminaci.

Za dobu práce na projektu se podařilo zřídit antidiskriminační linku 222 762 222 (volání za cenu místního hovoru po celé ČR), kde každý může sdělit své zkušenosti s diskriminačním jednáním, se kterým se setkal, a také se zde dozví konkrétní způsoby, jak se proti němu bránit. Tato linka je namluvena také v anglickém jazyce, aby mohli jejích služeb využít i zahraniční spotřebitelé. Na linku se obrátily desítky spotřebitelů, kterým SOS poskytlo právní pomoc, někteří se mylně domnívali, že byli diskriminováni, jiní se stali skutečnou obětí diskriminačního jednání. Neustále se obracejí spotřebitelé se svými podněty nejčastěji emailem či telefonicky na běžné poradenské lince SOS.

V rámci tohoto projektu je zřejmé, že s diskriminací se setkává stále velké množství spotřebitelů Mezi nejčastější formy takového nepřijatelného chování patří zejména účtování dvojích cen, uplatňování rozdílných podmínek pro cizince, neodůvodněné znevýhodnění zákazníků z důvodu jejich zdravotního postižení nebo rodinného stavu. Výjimkou nebyli ani případy diskriminace kvůli pohlaví a věku, kdy spotřebiteli byla například zamítnuta reklamace s poukazem na jeho vysoký věk. Poškozeným spotřebitelům jsme poskytli informace, jak se bránit, případně jsme sami vešli do jednání s podnikatelem či podali podněty k šetření příslušnému dozorovému orgánu.

„Některé případy se podařilo úspěšně vyřešit, jiné v rozporu s naším právním názorem neshledal dozorový orgán za protiprávní. Stálým problémem však zůstává značná obtížnost pro spotřebitele domoci se odstranění následků diskriminačního zásahu a přiměřeného zadostiučinění, případně náhrady způsobené škody, a to i z důvodu prodlev s přijetím antidiskriminačního zákona, který by takový způsob nápravy umožnil,“ dodává právnička IuRe Michaela Suchardová. SOS v rámci aktivit pro podporu přijetí tohoto zákona zprostředkovalo samotným spotřebitelům možnost se aktivně zapojit a podělit se o své praktické zkušenosti z denního života s volenými zástupci prostřednictvím on -line systému oslovování zákonodárců.

„Dále se na stránkách projektu www.spotrebitele.info/diskriminace spotřebitelé mohou seznámit s četnou řádkou praktických zkušenosti ostatních spotřebitelů a s odpověďmi specializovaných poradců SOS, dozvědět se, jak se mohou bránit diskriminaci,“ uvádí právnička SOS Eva Petlachová. Ve třech různých on-line kurzech na stránkách si mohou spotřebitelé, podnikatelé i pracovníci veřejné správy rozšířit vzdělání v oblasti diskriminace. Tyto bezplatné kurzy jsou hojně využívány, absolvovalo je téměř 300 účastníků. Úspěšným absolventům kurzu z řad pracovníků veřejné správy jsou udělována osvědčení o absolvování kurzu a podnikatelé se mohou přihlásit ke Kodexu nediskriminujícího podnikatele.

Pokud tak učiní, získají samolepku nediskriminujícího podnikatele, kterou si mohou vyvěsit v provozovně či na webových stránkách.. Pro spotřebitele to vypovídá o tom, že takový podnikatel vykonává podnikatelskou činnost v souladu nejen se zákonem, ale i s etickými a morálními zásadami. Projekt ukázal, že diskriminace je problémem, kterému je třeba čelit, a to primárně legislativní cestou, neboť dosavadní antidiskriminační úprava není dostatečná a nedává diskriminovaným spotřebitelům příliš možností, jak se domoci efektivní nápravy.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz