Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dobrovolníci sdružení Lata pomáhají ohrožené mládeži

16. 6. 2008 - PRAHA [Sdružení LATA]

„Mladý člověk považuje za své „významné druhé“ především vrstevníky, autoritu dospělých přijímá jen se značnými výhradami. Podstatou programu Laty je vrstevnický vztah ohroženého dospívajícího s věkově blízkým dobrovolníkem. Klient sdružení se obvykle potýká s různými problémy doma, ve škole, v práci anebo je v konfliktu se zákonem,“ uvedla Klára Joklová, ze sdružení Lata.

Cílem sdružení je tedy doplňovat stávající služby zaměřené na práci s ohroženou mládeží o pravidelnou individuální, intenzívní, vrstevnickou dobrovolnickou službu, která umožní pracovat s touto cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí tak, aby klienti nemuseli prožívat své dospívání na okraji společnosti či v ústavní péči.

Dalším cílem je rozvoj dobrovolnictví a posílení jeho pozice ve společnosti, vzdělávání dobrovolníků, zprostředkování praktických zkušeností a tím zvyšování možnosti pracovního uplatnění dobrovolníků

Účast v programu Lata může potenciálnímu klientovi navrhnout například kurátor pro mládež, učitel, výchovný poradce, psycholog nebo jiný odborník, stejně jako rodiče, přihlásit se může i klient sám. Dobrovolník a klient se po dobu šesti měsíců scházejí jednou týdně minimálně na tři hodiny.

Projekt „Přímou cestou“, který byl podpořený v období leden 2007- červen 2008 z Evropského sociálního fondu, rozpočtu hlavního města Prahy a státního rozpočtu ČR, pomohl vytvořit 48 dvojic klient-dobrovolník. Díky této podpoře mohla Lata realizovat v projektu „Přímou cestou“ komplexnější diferencované služby.

„Nad rámec základní služby jsme klientům poskytovali doučování, poradenství zaměřené na volbu povolání, práci s počítačem včetně internetu, asistenční služby k volbě povolání. Děkujeme našim projektovým partnerům, Katedře sociální práce FF UK a sdružení Ratolest Brno, za spolupráci při realizaci projektu. Zájemci o službu se mohou informovat prostřednictvím kontaktních údajů,“ řekla Klára Joklová .

Původní myšlenka práce s ohroženou mládeží vznikla na půdě denního sanatoria Horní Palata. Samotné realizaci projektu Lata předcházela roční zkušenost se skupinovou prácí s mladistvými ve zmiňovaném zařízení. Tento projekt reagoval na tehdejší situaci v oblasti práce s rizikovou mládeží u nás, která byla značně neutěšená.

„Myšlenka spolupráce jeden na jednoho byla a je doplněna o nápady z programů, služeb a organizací se stejně fungujícími principy. Například soc. služby formou dobrovolnické péče o seniory nebo programy práce s mládeží fungující v USA – Big Brother a Big Sister,“ dodala Klára Joklová


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz