Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pěší doprava potřebuje podporu

20. 2. 2008 - PRAHA [Oživení]

-foto-
-foto-

Audio obsah

Pěší doprava byla po dlouhou dobu považována pouze za samozřejmý doplněk motorizovaných dopravních systémů. Zkušenosti posledních desetiletí ukazují, že musí být brána stejně vážně jako ostatní druhy dopravy.

V Praze je 23% všech cest vykonáno pěšky, chůze je třetím nejrozšířenějším druhem dopravy po dopravě veřejné (43%) a automobilové (33%, ÚDI 2006). Ačkoli jsme zvyklí běžně slýchat o důmyslných systémech veřejné a automobilové dopravy, už se nedozvíme, zda se pohodlně dostaneme z centra jedné městské části do druhé. Přitom je chůze nejlepší způsob, který mohou lidé volit – a to nejen z hlediska veřejných rozpočtů, ale také zdraví každého jedince a kvality jeho životního prostředí.

Mezinárodní konference Město pro pěší pořádaná dne 14. 2. 2008 na pražském Magistrátu občanským sdružením Oživení ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku, pod záštitou radního hlavního města Prahy pro oblast dopravy Radovana Šteinera, poukázala na důležitost chůze jako plnohodnotného způsobu přepravování. O své zkušenosti se s více než stovkou účastníků z řad veřejné správy, neziskového i soukromého sektoru podělili zahraniční i čeští dopravní odborníci.

„Pěší doprava dosud nebyla považována za legitimní součást celého dopravního systému. Opomíjení systému pěších cest vedlo k takovému rozvoji ostatních druhů dopravy, který vytvářel pro chodce stále nové bariéry. Prostupnost města pro chodce a pěší dostupnost příměstské rekreace je přitom významným ukazatelem kvality života“, říká brněnská architektka a urbanistka Eva Staňková.

„Chůze je brána jako samozřejmost a tím pádem se na ni tak trochu zapomíná. V Praze sice přibývají nové příjemné pěší zóny, např. na Náměstí republiky nebo Strossmayerově náměstí, ale chybí systematické řešení jejich návaznosti na další pěší trasy a propojení s ostatními městskými částmi, doplňuje Petra Lukešová z Oživení. Ačkoli se zdá chůze na první pohled komerčně nazajímavá, zkušenosti ukazují zajímavé ekonomické souvislosti.

„Atraktivita městských center závisí mnohem více na dobrých podmínkách pro chůzi než na dostupnosti autem. Ceny nemovitostí jsou výrazně vyšší v místech s dobrou pěší dostupností. Obchody ztrácejí obrat, nejsou-li dosažitelné pro chodce. Pokud si to mohou dovolit a pokud reálně mají kam, obyvatelé se odstěhují ze čtvrti, kde si jejich děti nemohou hrát na ulici a starší lidé si nemohou dojít do obchodu,“ říká Rob Methorst, odborník holandského ministerstva dopravy.

Při systematickém plánování a rozvoji pěších tras došlo v České republice nejdále město Plzeň vypracováním Zásad řešení pěší dopravy v městě Plzni a následně Generelu pěších tras města Plzně, který se zabývá všemi funkcemi pěší dopravy, jejichž spektrum je širší než u jiných dopravních subsystémů. Základní systém tras na celoměstské úrovni obsahuje úseky se společenskou, dopravní i rekreační funkcí.

„Pro společenskou funkci byly navrženy významné městské třídy - ulice předurčené svým charakterem pro rozvoj společenských aktivit ve městě. Pro rekreační funkci byla navržena základní síť rekreačních tras, ze které byly odvozeny významné sportovně rekreační trasy – greenways," říká Ing. Petr Raška, vedoucí Ateliéru dopravy Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Na těchto trasách Plzeň systematicky rozvíjí kvalitní infrastrukturu pro pěší. V městských třídách dostatečnou šířku chodníků, kvalitní povrch, mobiliář a zeleň. Rekreační trasy mají kombinovanou funkci pro pěší, cyklisty a in-linisty.

"Řešení pohybu chodců v Praze bude Praha věnovat stále větší pozornost," říká radní Radovan Šteiner. "Postupně chceme odstraňovat zjištěné nedostatky a vytvářet podmínky pro bezpečný, volný, pohodlný a celkově příjemný pohyb a pobyt chodců v ulicích města Prahy."

V tomto ohledu je také zajímavé doporučení magistrátního výboru dopravy Radě hlavního města Prahy. Výbor na svém zářijovém zasedání „doporučil rozpracovat další územně analytické podklady pro strategii pěší dopravy a vypracovat územní studii potřebnou pro začlenění pěší dopravy do nového územního plánu a zřídit pracovní skupinu pro pěší dopravu“.


-red-


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz