Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Hutní gigant ArcelorMittal využívá chyb krajského úřadu, který mu dovoluje neúměrně znečišťovat ovzduší

18. 2. 2008 - BRNO [EPS/Econnect]

Obyvatelé ostravské městské části Radvanice a Bartovice ve spolupráci s právníky programu GARDE - Globální odpovědnost občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS) odeslali podnět vyzývající Krajský úřad v Ostravě k zahájení přezkumu povolení vydaných pro provoz největšího hutního závodu v ČR - ArcelorMittal Ostrava a.s. Podle jejich názoru doposud vydaná povolení nezohledňují katastrofální stav ovzduší v Radvanicích a Bartovicích, které leží jen necelé tři kilometry od hutního komplexu. Měření prováděná v této městské části Ostravy přitom ukazují, že koncentrace škodlivých látek v ovzduší výrazně převyšují zákonné imisní limity a znečištění zde patří k nejvyšším v Evropě.

"Benevolentní přístup krajských úředníků k hutnímu gigantu ArcelorMittal umožňuje této společnosti systematicky a v nebývalé míře znečišťovat ovzduší a ohrožovat tak naše zdraví," říká zástupce občanského sdružení "Vzduch" Ing. Radim Chrapek. Právník GARDE-EPS Jan Šrytr k tomu uvádí: "Zákonná pravidla tzv. integrovaného povolování velmi dobře pamatují na situace, kdy se závod nachází v oblasti s výrazně zhoršenou kvalitou životního prostředí. Krajský úřad je pak přímo povinen přihlížet ke zhoršenému stavu ovzduší při stanovování závazných podmínek provozu. Toto zohlednění může mít formu zpřísnění tzv. emisních limitů nebo dokonce i uložení povinnosti provoz závodu částečně omezit. U povolení pro ArcelorMittal k tomu však bohužel nedošlo."

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. již v současné době má integrovaná povolení ke všem svým provozům. "Většina vydaných povolení výrazně zhoršený stav ovzduší v blízkém okolí ArcelorMittal nereflektuje. Důležité je, že povolení nejsou nedotknutelná a chyby mohou být ještě napraveny. Krajský úřad má totiž zákonnou povinnost vydaná povolení přezkoumat v případech, kdy se ukazuje, že nastavená úroveň ochrany je nedostatečná. Situace kolem hutního komplexu ArcelorMittal je podle našeho názoru v tomto ohledu modelovou," pokračuje Jan Šrytr.

Výsledkem společné aktivity GARDE-EPS a občanského sdružení "Vzduch" by mělo být znovuotevření povolovacích procesů, v rámci kterých by měly být detailně analyzovány reálné možnosti redukce emisí ze zdrojů ArceloruMittal a v návaznosti na to upraveny podmínky jejich provozování. "Je s podivem, že v situaci, kdy všichni hlasitě mluví o znečištěném ovzduší na Ostravsku, úřady na hraně zákona ignorují existující velmi efektivní nástroj, který při řešení tohoto problému může výrazně pomoci. O příčinách takového jednání lze jen spekulovat. Snaha o zlepšení situace na Ostravsku se doposud bohužel smrskává na nekončící vytváření rozličných komisí a podkomisí, případně netransparentní uzavírání vágních a nekontrolovatelných d! ohod se znečišťovateli," uvádí Jan Šrytr.

Občané Radvanic a Bartovic jsou se stavem místního ovzduší nespokojeni dlouhodobě, a proto nedávno založili občanské sdružení "Vzduch", které má již více než 60 aktivních členů. "Nespokojenost místních už přesáhla únosnou hranici. V situaci, kdy nedaleko od okna máte komíny největšího hutního závodu v republice, jen těžko vydržíte poslouchat argumenty snažící se vliv ArcelorMittalu na ovzduší v okolí našich domů relativizovat. V sázce je zdraví příliš velikého počtu lidí, " říká Radim Chrapek.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz