Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ekologické organizace kritizují rozhodnutí povolit trvalý provoz Temelína

12. 10. 2004 - PRAHA [Econnect / Jihočeské matky / Greenpeace]

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) včera vydal jaderné elektrárně Temelín dosud pracující ve zkušebním provozu, povolení k trvalému provozu pro oba bloky. Povolení je platné deset let a je doprovázeno řadou podmínek - např. na zvýšení jaderné bezpečnosti. Ekologické organizace však upozorňují na problematičnost povolení vzhledem k stále se opakujícím poruchám, a rozhodnutí SÚJB se chystají žalovat. Greenpeace označila udělení povolení pro 1. blok za "skandální vítězství interních manipulací v jaderném sektoru a za vědomé zakrývání závažných bezpečnostních rizik v jaderné části elektrárny". Temelín nyní potřebuje ještě kolaudační povolení pro užívání celé stavby, k jehož vydání potřeboval právě povolení pro trvalý provoz. Součástí tohoto kolaudačního řízení budou i některé změny stavby - např. změna tzv. ASŘTP - automatizovaných systémů řízení. Jihočeské matky upozorňují, že u jiné stavby by nemohla být takto významná změna schválena teprve nyní.

Povolení k trvalému provozu je doprovázeno požadavkem SÚJB na zvýšení jaderné bezpečnosti. Podle sdružení Jihočeské matky tak SÚJB přiznává, že jaderná bezpečnost není v případě jaderné elektrárny Temelín na dobré úrovni. Dokládá to i série větších či menších poruch na jaderné elektrárně. Poruchy se neustále opakují a týkají se především tzv. sekundárního, ale i tzv. primárního okruhu. Jihočeské matky již v polovině září vyjádřily přesvědčení, že se "JETE nedaří získat kredit elektrárny, která je schopna trvalejšího bezporuchového provozu". Uvedly to na příkladu, kdy od poloviny srpna do poloviny září zde došlo ke čtyřem poruchám na obou výrobních blocích. "Podle našeho názoru porušil vydáním povolení Státní úřad pro jadernou bezpečnost zákon, neboť nejenže nedoložil výrazně převažující veřejný zájem na provozu jaderné elektrárny (podle paragrafu 4 atomového zákona) nad riziky provozu, ale navíc tato rizika sám svým požadavkem na zvýšení jaderné bezpečnosti potvrdil," říká Dana Kuchtová ze Sdružení Jihočeské matky a dodává: "Rozhodnutí SÚJB budeme žalovat."

Také Greenpeace se domnívá, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) neměl za současné, problematické situace v JETE povolení k provozu vydat. Organizace se proto obrátila na státního zástupce s podnětem k prošetření, zda se vedení SÚJB nedopustilo některých trestních činů. Greenpeace již čtyři roky poukazuje na utajované a nepovolené provedení oprav na primárním okruhu JETE. Tvrdí, že SÚJB má v rukou kontrolní nálezy z oblasti dokumentace i z oblasti kvality svárů, které jasně vypovídají o zásadních porušeních technologického postupu, který má být v případě jaderné elektrárny přísně střežen. Místo řádného vyšetření však SÚJB volí cestu utajování, a dokonce porušuje zákon tím, že odvolává již ukončené kontroly prováděné vlastními inspektory a odmítá zpřístupnit hotové protokoly, které obsahují tato zjištění. "Dokud někdo nezodpoví uspokojivě nezodpovězené otázky, tvrdíme, že motivem uvedení Temelína do komerčního provozu je snaha vedení SÚJB zakrýt nepovolenou opravu. V takovém případě vedení SÚJB zkompromitovalo svůj statut nezávislého dozoru nad jadernou bezpečností a celý jeho postup s udělením povolení je třeba považovat za nezákonný," říká Jiří Tutter, ředitel Greenpeace.

Stavební úřad Krajského úřadu v Českých Budějovicích (event. stavební úřad v Týně nad Vltavou) by měl nyní na návrh stavebníka (ČEZ) zahájit kolaudaci jaderné elektrárny Temelín, neboť má již všechny potřebné podklady, včetně povolení SÚJB. V kolaudačním řízení by Sdružení Jihočeské matky mělo být účastníkem řízení, protože by zde měly být projednány některé změny stavby, např. změna ASŘTP (software). Projednání některých změn v JETE se Jihočeské matky účastnily již dříve, účasti na některých řízeních se domáhaly i soudní cestou.

"Na to, že je jaderná elektrárna Temelín provozována a dosud není zkolaudována jedna z nejvýznamnějších změn - změna tzv. ASŘTP (automatizovaných systémů řízení) - upozorňujeme již dlouho. Na jiné stavbě by zřejmě takový postup nebyl možný. U Temelína však převažovaly často politické zájmy nad standardním postupem. Je otázkou, zda kolaudace proběhne standardně nebo opět bude snaha vše projednat bez účasti veřejnosti." říká Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.


Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz