Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí

23. 11. 2007 - PRAHA [Econnect / Koordona]

Jako každým rokem, i letos se 25. listopad u nás i celosvětově připomíná jako Den boje proti násilí na ženách. Koordona – česká koalice organizací proti domácímu násilí – se v tomto roce rozhodla uspořádat k 25. listopadu konferenci k problematice domácího násilí s názvem „A co přijde poté? Když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí... Tři instrumenty v rukou násilníků – koho chrání stát?“. Konferenci umožnila a podpořila v rámci kampaně Rady Evropy proti násilí na ženách Poslanecká sněmovna ČR pod záštitou poslankyně Anny Čurdové a místopředsedy Nejvyššího soudu Pavla Kučery.

Výsledky konference, která se konala 21. listopadu v prostorách parlamentu, potvrdily nezbytnost věnovat se intenzivně jejím tématům a navrhnout co nejrychleji radikální nápravu jak chybějící legislativy, tak změny přístupu všech aktérů v dané problematice zúčastněných, uvádí Koordona. I přes viditelné zlepšení celospolečenské situace pro oběti domácího násilí, kterého bylo dosaženo zavedením dvou významných legislativních opatření v letech 2006 a 2007 a zřízením intervenčních center v každém kraji České republiky, jsou nutná další opatření, upozorňuje koalice organizací.

Odchod násilníka či rozvedení násilných svazků často neznamená konec násilí

Tvrdošíjné pronásledování – tzv. stalking, neplacení výživného ze strany násilných partnerů po rozchodu, násilné vymáhání styku s dětmi i proti jejich vůli ze strany násilných partnerů mnohdy podporované i rozhodnutími soudů v jejich prospěch, v některých případech i svěřování dětí do výhradní péče pro násilí trestně stíhaných pachatelů znamená pro rodiny často i několikaleté peklo. Česká republika zatím nemá pro tyto další následky domácího násilí dostatečné legislativní a institucionální nástroje. Zcela zásadně jí chybí Akční plán boje proti domácímu násilí, který by sjednotil názory, podmínky a možnosti komplexní pomoci obětem domácího násilí, ale i určil směr pro pomoc násilným jedincům, respektive adekvátní postih jejich jednání.

Výsledky celostátních akčních plánů jsou v Evropě dobře viditelné. Například Španělsko zajistilo komplexní přístup k řešení problematiky domácího násilí jak v legislativě, tak v sociálně-právní a psychosociální oblasti, zavedlo však i určitá opatření v pracovním právu a použilo v některých případech i tzv. pozitivní diskriminace ve prospěch obětí - muži jsou za násilí v kontextu domácnosti postihováni vyššími tresty. Velmi dobré výsledky má Rakousko, které zavedlo v posledních deseti letech ucelené zákonodárství v boji proti domácímu násilí a dále na něm pracuje. Velká Británie a Švédsko mají v boji proti násilí v rodině účinné a nejen v legislativě zakotvené instrumenty, jejichž součástí jsou i zvláštní soudy pro případy domácího násilí (pro zrychlení jednání) a zavedení nových skutkových podstat „dlouhodobého násilného vztahu“. Ve všech těchto zemích stát podporuje oběti domácího násilí i bezplatným právním a psychosociálním doprovodem, který jim poskytují neziskové a charitativní organizace.

Koordona proto vyzývá vládu a parlament České republiky, aby umožnily vznik výboru či komise pro vypracování Akčního plánu proti domácímu násilí a aby takový orgán vybavily dostatečnými finančními prostředky. Také aby uvedly v platnost Akční plán proti domácímu násilí i pro Českou republiku a orientovaly se přitom podle zkušeností ze zemí Evropy, kde byly takové plány realizovány. Vláda a parlament mají také s okamžitou platností zamezit akčnímu odebírání dětí do léčeben z důvodů sporů mezi rozvedenými rodiči bez platných a celospolečensky akceptovatelných pravidel, aby tak nedocházelo k porušování Úmluvy o právech dítěte. Koordona také vládu a parlament vyzývá, aby podpořily novelizaci zákona o rodině, který by umožnil dětem realizaci práva vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se jich dotýkají.

Den proti násilí je celosvětový

Jako celosvětový den proti násilí na ženách si 25. listopad mezinárodní společenství připomíná již od roku 1999. Valné shromáždění OSN tehdy vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace a jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o problému. Neoficiálně je 25. listopad ženskými organizacemi připomínán již od 80. let.

V České republice byl pětadvacátý listopad poprvé oznámen veřejnosti jako Den boje proti násilí na ženách již v roce 1995, a sice neziskovými organizacemi sjednocenými tehdy v Koordinačním kruhu prevence násilí na ženách. Opakovaně se pak každým rokem k 25. listopadu hlásily a hlásí i v rámci tzv. 16 akčních dní (od 25. listopadu do 10. prosince - Dne lidských práv) proti genderově podmíněnému násilí nejen ženské neziskové organizace.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

14. 12. 2007
20. 12. 2007
nancy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz