Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Středisko ekologické výchovy Mravenec již deset let pomáhá přírodě

20. 11. 2007 - PELHŘIMOV [Econnect]

-SEV Mravenec vydalo knihu Památné stromy Pelhřimovska-
-SEV Mravenec vydalo knihu Památné stromy Pelhřimovska-
Středisko ekologické výchovy Mravenec v Pelhřimově slaví v letošním roce kulaté narozeniny, a to přesně deset let své činnosti, která se zaměřuje na ochranu přírody. Hlavní náplní jsou jednak konkrétní akce zaměřené na pomoc přírodě a také činnost osvětová, kam patří především ekologické výukové programy pro školy.

Ekologické programy pro školy i akce pro širokou veřejnost

Středisko ekologické výchovy Mravenec v Pelhřimově má tedy letos za sebou již deset let práce na poli ekologie nejen přímo ve městě, ale i jeho okolí. Za tuto dobu se uskutečnilo mnoho přednášek, výukových programů nebo akcí v přírodě. Všechny tyto aktivity přitom měly a mají jedno společné – šířit povědomí o ekologii. Většina programů je zaměřena na oslovení mladých lidí. Forma oslovení v sobě spojuje prvek vzdělávání a hry. Hlavní náplní jsou ale především ekologické výukové programy pro mateřské a základní školy. V současné době je počet takovýchto programů 20 pro základní školy a 15 pro školy mateřské. Tématy programů je například poznávání živočichů, rostlin, třídění odpadů nebo voda. Jejich cílem je v první řadě dětem sdělit základní fakta o přírodě a pomoci jim navázat s přírodou určitý bližší vztah. Každý z programů trvá přibližně 90 minut.

Středisko však připravuje i jiné akce, a to i pro širší veřejnost. Mezi takové patří především pořádání Dne Země v Pelhřimově, Dne bez aut, putovních výstav nebo také pravidelná účast na kampani 30 dní pro neziskový sektor. Mezi praktické činnosti v přírodě patří kosení mokřadních luk v okolí města nebo rozmisťování ptačích budek či likvidace černých skládek.

„Středisko ekologické výchovy Mravenec v Pelhřimově původně vzniklo za účelem ekologické výchovy na mateřských a základních školách. Ale nedostatek finančních prostředků (na mzdu jediného zaměstnance střediska – rozsah aktivit je tak široký, že minimálně jednoho zaměstnance nutně potřebuje) nás přinutil k psaní různých projektů a grantů, které se sice týkají environmentálních programů, ale ne vždy přímo souvisejí s ekologickou výchovou,“ uvádí Marta Rodová ze SEV Mravenec.

Letos vyšla unikátní publikace Památné stromy Pelhřimovska

U příležitosti deseti let činnosti SEV Mravenec vyšla letos velmi zajímavá a ojedinělá publikace Památné stromy Pelhřimovska. Tato publikace je zajímavá především tím, že je kompletní, přehledná a ucelená. Jsou v ní uvedeny všechny památné stromy na okrese Pelhřimov, a to i s popisem místa, kde se nacházejí, a základními údaji (věk stromu, jeho obvod a výška). Publikace kromě jiného obsahuje i velké množství fotografií a u některých stromů i pověst, která se k němu váže.

Tradiční akcí pro širokou veřejnost, která se ještě letos ve SEV Mravenec uskuteční bude oblíbené Medování. Akce se koná pravidelně vždy před Vánocemi a jak už z jejího názvu vyplývá, vše se bude točit okolo medu, jeho využití a také včelařství.

Středisko má pouze jednoho stálého zaměstnance, což je při rozsahu jeho činnosti úplné minimum co se týká personálního zajištění. Neobejde se ani bez dobrovolníků, hlavně z řad studentů. Stálých dobrovolníků, kteří pomáhají při zajišťování akcí je v současné době okolo deseti. Letošní rok je pro středisko jubilejní a tedy velmi významný, přesto se stále potýká i s opakujícím se problémem, který ohrožuje jeho samotnou existenci.

„Prakticky jediným, ale dost závažným problémem, který nám komplikuje život je zajištění financí na mzdu jediného zaměstnance střediska. V rozsahu své činnosti se středisko bez alespoň jednoho zaměstnance skutečně nemůže obejít. Bohužel současný stav je takový, že od města ani kraje nedostáváme prostředky vůbec žádné. Mnoho lidí tomu sice nevěří, ale opravdu je tomu tak. Realizujeme sice grantové programy, ale jejich hlavní podmínkou je ta, že prostředky se nesmí použít na mzdu zaměstnance. Středisko se tedy především z tohoto důvodu mnohokrát ocitlo a ocitá stále na pokraji své existence,“ dodává Marta Rodová.


Miroslav Pořízek

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Související články

O Autorech

Miroslav Pořízek

Autor je externím redaktorem Econnectu.

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz