Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sdružení Kultura jinak a Exhibit zvou na meziHru

13. 11. 2007 - PRAHA [Econnect]

Kolektivní výstava meziHra představuje reprezentativní ukázku toho, co se v současném umění odehrává na poli nekomerční scény. Výstava potrvá od 17. do 23. listopadu, vždy od 16 do 20 hodin, v Balabenka Point - Budova C, Lihovarská 12, Praha 9, Budova C - vstup z ulice Drahobejlova. Vernisáž začíná v pátek 16. listopadu od 19 hodin. Akce je společným projektem sdružení Kultury jinak a Exhibit.

Program vernisáže:

* 19.50 Günter Hujber - autorské čtení básní na pozadí projekce vlastních obrazů
* 20.05 "Frankův mlýn" a "Tři kočky" - projekce krátkých surrealistických filmů
* 20.45 Monika Načeva & DJ Five - jedinečná hudební produkce v podání krásného, ´ naturalistického hlasu Moniky Načevy a mistrovské hry na gramofony DJ Five v doprovodu projekce vj Symaq
* 21.30 Vyhlášení turnaje v čáře s Céčky, které budete mít možnost zakoupit na místě!!!
* 22.00 Demago Theatre -- expresivní stylizace volných variací na tradiční japonské divadelní formy
* 23.00 DJ´s after party - Hujer, Revize, Silver...(breakbeat, dup step) videoprojekce via Symaq a OKO3

Kolektivní výstava meziHra představuje reprezentativní ukázku toho, co se v současném umění odehrává na poli nekomerční scény. Zároveň je to první společný projekt Kultury Jinak a Exhibitu, o. s. Tyto dvě organizace navázaly spolupráci na jaře tohoto roku, aby společnými silami přispívaly k tak potřebnému rozvoji nezávislé kulturní scény a umění v hlavním městě Praze. Je totiž poněkud zvláštní, že ačkoliv se Praha řadí mezi velké evropské kulturní metropole, nenalezneme zde uspokojivé množství nezávislých galerií, které by nabízely dostatečné příležitosti pro talentované umělce k jejich prezentaci, a to i bez ohledu na jejich postavení v uměleckém světě.

Proto se naše občanská sdružení, alespoň v malém měřítku, snaží tento závažný nedostatek v oblasti umělecké scény napravit organizací zajímavých kulturních událostí mimo hlavní komerční sféru. Naší snahou je přivést umění tam, kde výrazně absentuje a zároveň podpořit aktivity i mimo takzvanou uměleckou komunitu.

Nedostatek vhodných výstavních prostor v Praze, kde by se výstava podporující především nezávislé umělce mohla uskutečnit, jsme vyřešili adekvátní alternativou: letos v létě jsme po dlouhém pátrání objevili možnost krátkodobého využití tovární haly v komplexu Balabenka Point. Zde se nám naskytla příležitost uspořádat vystavené umění trochu jina! k než st andardním způsobem ve výstavních prostorách klasické galerie.

Necháme umělce, aby svobodně a naplno naložili s celým prostorem haly a aby zde sestavili expozici svých děl podle vlastních představ. Zároveň od nich očekáváme, že využijí továrnu i pro vznik nových artefaktů vytvořených speciálně pro tuto výstavu, přímo na místě. Doufáme, že tento nápad může návštěvníky pobavit trochu víc než klasická konzervativní výstava v galerii s uhlazenou sterilní instalací na bílých stěnách.

V dnešní době velmi těžko nacházíme něco nového, originálního, nečekaného a tento jev se čím dál častěji projevuje i v umění. Umělecký svět je přehlcen pesimismem, depresí, individualismem a rychlým životním stylem. Rádi bychom, aby se umělci i návštěvníci výstavy, byť jen na malou chvíli, dokázali zastavit a vymanit se ze shonu městského života, aby se rozveselili a společně se zamysleli nad nevinnou hrou, kterou mohou prostřednictvím barev a tvarů v umění objevit. Vždyť celá umělecká tvorba představuje jakousi hru, která se v našem vědomí může přenést do úplně jiného světa, oproštěného od reality všedního dne.

Proto jsme při výběru umělců kladli důraz především na originální stránku jejich tvorby. V rámci dodržení koncepce projektu jsme zároveň chtěli uchovat rovnováhu zastoupení mezi profesionály a "novými jmény", která zde zastupují například studenti a absolventi Akademie výtvarných umění v Praze. Nezanedbatelným přínosem je i zařazení autorů, kteří se teprve dostávají do povědomí umělecké scény.

Výstava by tak měla být jakousi konfrontací mezi zavedenými autory a umělci-samouky, kteří za sebou nemají výtvarné školy ani štědré mecenáše. Návštěvníci tak dostanou příležitost zamyslet se nad tím, zda není zapotřebí tyto nadané, ale dosud neznámé talenty více podporovat, o což se neustále snaží také naše organizace.

Pro pestrost celé výstavy jsme nezvolili jednu ústřední myšlenku, které by se měli autoři přiblížit -- naším záměrem bylo naopak poskytnout prostor pro volnou prezentaci tvorby jednotlivých umělců ! vždy v r ámci jednoho média. Abychom uspokojili požadavek představit současné umění v co možná nejširším záběru, rozhodli jsme se, že na výstavě budou zastoupena jednak díla z oblasti klasických uměleckých technik jako je malba, socha, fotografie či grafika, jednak -- vzhledem k dnešním častým mezioborovým přesahům -- díla z oblasti nových medií jako jsou multimediální instalace, design nebo video art. Pro vytvoření konkrétnější představy o připravované výstavě si můžete vybraná díla prohlédnout v internetové galerii Inter-Art Gallery.

Ústřední myšlenkou je od začátku pokus o vytvoření divácky přitažlivé, hravé výstavy, která by prokázala schopnost obstát, zaujmout a zároveň naplnit více méně tradiční umělecké nároky v netradičním prostředí prostřednictvím co možná největšího množství klasických i nových médií.

Kolektivní výstava meziHra vznikla v rámci dlouhodobějších projektů Dny Kultury Jinak a především Inter-Art 07 občanského sdružení Exhibit, o. s. Cílem obou projektů je představovat tvorbu talentovaných a nadějných umělců, jejichž díla jsou prezentována v internetové galerii současného umění Inter-Art Gallery. Výstava bude veskrze prodejní a případné příjmy z prodaných děl budou věnovány jednotlivým umělcům na investici do dalšího rozvoje jejich talentu. Výstava zároveň slavnostně završí činnost Kultury Jinak a Exhibit, o. s. za rok 2007.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz