Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ochrana odumřelých a doupných stromů

5. 9. 2007 - JIHLAVA [ČSO/BirdLife]

Státní podnik Lesy České republiky a Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině podepíší ve středu 5. září 2007 smlouvu o spolupráci v oblasti ochrany přírody. Jedná se o první vzájemnou smlouvu na konkrétním projektu, který navazuje na uzavřenou "Deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny".

Tato deklarace byla podepsána mezi LČR, s. p., a Českou společností ornitologickou dne 30. srpna 2007. Spolupráce se bude týkat zejména praktických opatření na ochranu vzácných a ohrožených druhů ptáků vázaných na lesní ekosystémy.

Podpis deklarace mezi lesníky a ornitology je formálním stvrzením dosavadní vzájemné spolupráce v péči o lesní ptactvo. Jedná se o první známou oficiální dohodu tohoto druhu mezi lesníky a ornitology v zemích EU, deklarující společný zájem a úsilí o ochranu evropsky významných druhů ptáků.

Ochrana odumřelých a doupných stromů

V rámci tohoto projektu bude realizováno vyhledávání a značení odumřelých a doupných stromů na lesních pozemcích s právem hospodařit LČR v kraji Vysočina. Budou vyznačovány odumřelé stromy resp. jejich pahýly, dále prokazatelně doupné stromy a stromy s výskytem význačných druhů ptáků. Označené stromy, v předem dohodnutém počtu na hektar lesa, budou ponechány v porostech k přirozenému dožití a následnému úplnému rozpadu.

Lesní ekosystém

Lesy jsou jednou ze základních složek životního prostředí v České republice. Ovlivňují a zlepšují podnebí, vodní a půdní poměry, brání erozi půdy, mají estetický význam a jsou též místem rekreace obyvatelstva. Lesy představují životní prostředí pro mnohé druhy rostlin a živočichů a jejich společenstva. Lesy jsou samozřejmě také zdrojem důležité obnovitelné suroviny – dřeva. Za veřejný zájem je prohlašováno trvalé a vyrovnané využívání všech funkcí lesa a prosazování polyfunkčně zaměřeného hospodaření v lesích. V současné době je většina lesních pozemků na území České republiky v majetku státu, což je považováno za dobrý předpoklad prosazování veřejného zájmu.

Lesy jsou prostředím, které je méně ovlivňováno člověkem, než je tomu v zemědělsky obhospodařovaném území. V důsledku organizovaného lesnického hospodaření a dalších faktorů v minulých dvou stoletích nedošlo na českém území k velkoplošnému nevratnému odlesnění, jako je tomu například místy ve Středomoří nebo na britských ostrovech. Lesnictví, vzhledem ke svému dlouhodobému pohledu, stálo u formování pojmu trvalé udržitelnosti. Někteří lesníci byli také u zrodu našich nejstarších chráněných území (např. lesmistr Josef John – Boubínský prales).

Význam starých a přestárlých stromů

Usychající i suché kmeny stromů jsou hnízdištěm mnoha druhů ptáků nebo útočištěm pro různé druhy savců a především velké množství bezobratlých, ale i lišejníků apod. Jejich odstranění ovlivní mnohé druhy, neboť tím ztrácejí místo pro úkryt a rozmnožování. Zároveň se ochuzuje i půdotvorný proces. Vhodné by proto bylo i v hospodářských lesích ponechávat alespoň malé skupinky stromů na dožití a samovolnému rozpadu. Projekt na ochranu odumřelých a doupných stromů bude proto přínosem nejen pro ptáky, ale i pro řadu dalších druhů a vůbec pro celý ekosystém lesa.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz