Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Jak chránit životní prostředí při práci v kanceláři

8. 8. 2007 - [Ekologický institut Veronica ]

Ekologický provoz nemusí nutně znamenat vyšší náklady! Opatření, která mohou úřady přijmout bývají provozní i nákupní. Provozní, která znamenají např. úpravy režimů vytápění, osvětlení, separace odpadů apod., jsou často úzce spojena se změnou chování zaměstnanců. Nákupní opatření spočívají v upřednostňování výrobků a služeb, které jsou environmentálně vhodnější.

I když oblastí, kde lze zohledňovat dopady na životní prostředí, je celá řada (např. předcházení vzniku odpadů, třídění odpadů, úspory energie a vody, doprava, občerstvení, …), zaměřily se ekoporadny v rámci společného ročního projektu na oblast kancelářské techniky, kancelářských potřeb, úklidu a čištění a také na to, jak zohlednit ekologická kritéria při zadávaní veřejných zakázek.

Kancelářská technika

Podíl výpočetní a kancelářské techniky na celkové spotřebě elektřiny neustále roste. Podle posledních statistik EPA (Agentury pro ochranu životního prostředí USA) tvoří již téměř 20 % z celkové spotřeby. Omezíme-li množinu sledovaných odběratelů na úřady a kanceláře, kde jsou počítače a ostatní kancelářská technika prakticky jediným pracovním nástrojem, dojdeme k podílu několikanásobně vyššímu. Snižování množství elektrické energie spotřebovávané výpočetní a kancelářskou technikou tedy nabývá v úřadech a jiných charakterem podobných organizacích zcela zásadního významu. Primární přínos úspor spočívá ve snížení nákladů, sekundárním přínosem je pak šetření životního prostředí díky snížené energetické náročnosti provozu kanceláří.

Další otázkou je fyzická životnost komponenty, která se pohybuje v řádu desítek let. V praxi jsou komponenty zastaralé a často vyřazené již po několika letech používání. V průměru se doba používání počítačového monitoru pohybuje v rozmezí 4 -7 let, tiskárny a scanneru 3-5 let a samotného počítače pouze 3 roky. Důvodem jsou relativně nízké pořizovací náklady na hardware a rychle se vyvíjející software. Počítače starší 4 let obvykle nesplňují požadavky na využití nového software, zejména pokud jde o zpracování videa, hudby či internetové telefonování či dokonce online přenos obrazu.

Z měření provedeného VUT Brno vyplývá, že nové, výkonné počítače mají 2-3krát vyšší spotřebu než počítače starší (avšak pro běžnou kancelářskou práci postačující). Spotřeba počítače významně klesá v úsporném režimu nebo při vypnutí počítače (ale i při vypnutí se pohybuje dle typu počítače od 1,4 – 4,6 W).

Pro nákup nových přístrojů platí – vybírejte ty s nižší spotřebou!

Petr Ledvina z ekoporadny Veronica doporučuje: „Po 10 minutách nečinnosti počítače mějte nastavený spořič obrazovky, od 30 minut (oběd, porada) se vyplatí přepnout počítač do úsporného režimu, na noc či víkend je důležité počítače vypínat (výhodné jsou zásuvkové lišty s vypínačem, které eliminují spotřebu ve stand-by režimu).“

Kancelářské potřeby

V několika městech (Ostrava, Brno, České Budějovice, Trutnov, Jihlava a Hradec Králové) byl proveden orientační průzkum, jehož cílem bylo zjistit dostupnost vybraných ekologicky šetrných, ale i naopak ekologicky nevhodných kancelářských a školních potřeb v obchodech. Z ekologicky šetrných byly nejčastěji k dostání školní sešity z recyklovaného papíru – v 44 % obchodů, kancelářský recyklovaný papír byl dostání v 21 % obchodů, pákové pořadače z recyklovaného papíru v 21 % a zvýrazňovače na vodní bázi v 20 % obchodů. Z orientačního průzkumu provedeného STEP tedy vyplynulo, že alespoň pětina obchodů nabízí ekologické alternativy zboží.

Úklid a čištění

Ve spolupráci s odborníky byla vypracována definice ekologicky šetrného úklidu, kritéria hodnocení ekologické šetrnosti čisticích produktů na základě jejich složení a průvodce pro zadávání ekologicky šetrného úklidu prostřednictvím veřejných zakázek. Návod je praktickou pomůckou jak pro ty, kteří zajišťují úklid vlastními zaměstnanci, tak pro instituce, které si najímají externího dodavatele těchto služeb.

Mezi nejdůležitější zásady ekologického úklidu patří:

  • Prevence znečištění: Opatření, která brání znečištění a tedy snižují frekvenci úklidu (např. rohože a čisticí zóny na frekventovaných místech).
  • Důraz na mechanické působení, čas působení a teplotu, což vede k omezení používání chemických prostředků.
  • Správné dávkování.
  • Ekologicky šetrné chemické čisticí prostředky.

Použití mikrovláknových a umělohmotných utěrek může ušetřit až 80% čisticích prostředků (v prostředí kanceláří).

„Žijeme v době, kdy nás reklamy přesvědčují, že na nás neustále útočí milióny škodlivých bakterií, které je třeba účinně ničit agresivními chemickými prostředky. Bakterie však s námi žiji odedávna a pouhým vlhkým stíráním čistou vodou se odstraní až 70% těchto bakterií.“, uvádí Pavel Hrubý z ekologické poradny Rosa. „Desinfekce patří do nemocnic či podobně citlivých prostředí“.

Zadávaní veřejných zakázek

I když zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje zohlednění ekologických kritérií, není toto ustanovení v praxi běžně využíváno. Abychom nákupčím na úřadech usnadnili zohlednění ekologických kritérií při zadávaní veřejných zakázek, připravili jsme pro ně modelová zadání na nákup např. recyklovaného kancelářského papíru či ekologického úklidu. Mohli se s nimi seznámit na specializovaném semináři, k dispozici je na webu nebo na CD-romu, který lze bezplatně objednat na step@ecn.cz.

Závěrem

Výsledky studií a doporučení nabízejí ekoporadny zejména úřadům a dalším veřejným institucím (univerzity, nemocnice, knihovny, školy, …), které patří v Evropě k významným spotřebitelům. Uvádí se, že utrácejí přibližně 16% HDP EU. V ČR se výdaje veřejné správy na konečnou spotřebu odhadují na 24% národního HDP. Pokud budou nakupovat „ekologicky“, mohou významně přispět k ochraně životního prostředí.

„Environmentálně příznivé chování úřadů může mít i další významné dopady,“ dodává Kamila Kanichová, ředitelka Sítě ekologických poraden. „Pozitivně ovlivňuje své okolí – občany, návštěvníky, firmy. Např. pokud obecní úřad vyzývá obyvatele k separaci odpadů, může začít sám u sebe. Občany, kteří přijdou zaplatit poplatek za odpad, určitě potěší, pokud uvidí několik košů i v kanceláři příslušného úředníka. Svou poptávkou mohou veřejné instituce také zvýšit dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu (dodavatelé reagují ochotněji a pružněji na větší objednávky z úřadů než na hlasy jednotlivých domácností). A na některých opatřeních (zejména z oblasti úspor energie či vody) lze i ušetřit.“Související odkazy

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz