Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dětem v Zimbabwe pomůže projekt brněnské Charity

1. 8. 2007 - BRNO [Econnect / Diecézní charita Brno]

Pomozte dětem v Zimbabwe, žádá Diecézní charita Brno, která na pomoc dětem v africké zemi pořádá kampaň. Cílem projektu je podpora školského systému v Zimbabwe formou zajištění přístupu dětí ke vzdělání. "Váš dar jim dá šanci žít v důstojnějších podmínkách," vyzývá Charita. Partnerem v Zimbabwe je organizace Sibambene AIDS Programe.

V roce 2007 chce Charita zajistit přístup dětí do předškolního zařízení v Dimpamiwa. Předškolní zařízení v Dimpamiwa bude podporováno finančními příspěvky, které budou použity na mzdy učitelek, jídlo pro děti i učitelky a vybavení předškolního zařízení - psací potřeby, nábytek, opravy a podobně. Dále bude zajištěn přístup sirotků a ohrožených dětí k základnímu vzdělání.

Finanční podpora pro jednotlivé děti bude použita na školní poplatky, psací a školní potřeby, olečení, školní uniformy a obuv. "V roce 2007 bude podpořeno 12 dětí. Hlavní podmínkou pro zařazení dítěte do projektu jsou srovnatelně horší životní podmínky dítěte. Záměrem projektu je poskytnout vzdělání těm dětem, kterým nemohou zajistit vzdělání jejich rodiny," uvedl Jan Oulík z Diecézní charity Brno.

Proč zrovna Zimbabwe

Ekonomická situace Zimbabwe je značně složitá. Zimbabwská vláda čelí širokému spektru ekonomických problémů, jakými jsou boj s neudržitelným fiskálním deficitem, nadhodnocený směnný kurz, vysoká inflace a prázdná pokladna. Zapojení Zimbabwe do války v Kongu v letech 1998 – 2002 stálo ekonomiku stovky milionů dolarů. Vládní zemský reformní program, charakteristický chaosem a násilím, poškodil obchodní zemědělský sektor, tradiční zdroj exportu a zahraničního obchodu a poskytovatele 400.000 pracovních příležitostí. Zimbabwe se proměnila v importéra potravin. Velmi potřebná podpora ze strany MMF byla zastavena díky vládním nedoplatkům předchozích půjček, které se začaly znovu splácet v roce 2005.

Oficiální roční inflace narostla z 32% v roce 1998 na 133% v roce 2004; 585% v roce 2005 a dosáhla 1000% v roce 2006 (ačkoli soukromý sektor odhaduje čísla mnohem vyšší). Oproti tomu mezinárodní směnný kurz spadl z přibližného jednoho (již přehodnoceného) zimbabwského dolaru za jeden USD v r. 2003 na 250 zimbabwských dolarů za jeden USD v srpnu 2006.

Gramotnost občanů Zimbabwe se pohybuje na úrovni 90,7% (odhad z roku 2003), což je nejvyšší procento z celé Afriky (muži: 94.2%, ženy: 87.2%). Míra nezaměstnanosti dosáhla v roce 2005 podle dostupných odhadů hranice 80%. Stejné procento populace žije pod hranicí chudoby.

Proč zrovna děti

Složitá hospodářská situace v Zimbabwe vede mimo jiné k tomu, že se nedostává finančních prostředků na jedny z nejzranitelnějších členů společnosti - děti. Nedostává se na provoz předškolních zařízení a nejsou peníze ani na zajištění bezplatné školní docházky.

Děti tak nemají možnost chodit do školky jenom proto, že v jejich okolí žádná nefunguje nebo že si jejich rodiče nemohou dovolit uhradit školní poplatky. Ponecháním dítěte doma nejenže ušetří, ale dokonce získají levnou pracovní sílu. V nejtísnivější situaci se ocitají děti, které ztratily jednoho nebo oba rodiče. A právě dětem se charita snaží pomoci - aby měly co jíst, kde si hrát, kde získat základní hygienické návyky, kde se začleňovat do společnosti, aby mohly studovat.

Přispět je možné formou tzv. projektové adopce. Jedná se o obdobu známé adopce na dálku s tím rozdílem, že dárce nebude podporovat jedno dítě, ale jeho finanční dar bude použit pro celý projekt. Dárci budou přesně informováni o způsobu použití finančních prostředků. Přispět lze libovolnou částkou v rozmezí 500 – 10.000 Kč. Pro "adopci" je třeba kontaktovat Diecézní charitu Brno buď prostřednictvím e-mailu frantisek.bublan@caritas.cz (předmět: ZIMBABWE), telefonicky na číslech 538 700 952 a 731 428 373 nebo písemně na adrese Středisko humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a krizového řízení, Tř. kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz