Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nová asfaltová cyklostezka do Staré obory nepatří!

16. 7. 2007 - ČESKÉ BUDĚJOVICE [Calla]

-Foto Calla: Den bez aut v Českých Budějovicích-
-Foto Calla: Den bez aut v Českých Budějovicích-
„Projekt cyklostezky z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou přes Hlubocké obory je ohrožen díky odporu sdružení Calla.“. V okurkové sezoně jistě mediálně senzační zpráva o tom, jak ekologické občanské sdružení brání ekologicky smýšlející veřejnosti využívat měkkou turistiku. Jaká je podstata kauzy, která je na úkor odborného posouzení politizována?

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice vydal po roce posuzování vedení variantních tras přes Starou oboru rozhodnutí, proti kterému se sdružení Calla koncem dubna odvolalo. Odvolání posuzuje Krajský úřad Jihočeského kraje, který buďto souhlasné rozhodnutí magistrátu potvrdí nebo zruší. Tolik fakta o stavbě cyklostezky, která jako každá jiná musí projít úředním povolovacím řízením.“ Navíc Koncepce jihočeských cyklostezek nebyla podrobena posouzení vlivu na životní prostředí, jak by si tento materiál, jehož je sporná cyklostezka součástí, vyžadoval.“, uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla.

V čem je problém vedení cyklostezky?

Trasa cyklostezky z Hluboké nad Vltavou do Purkarce je navrhována atraktivním, historicky i přírodovědně hodnotným územím Staré obory. Jedno z nejvýznamnějších center výskytu přirozených smíšených porostů dubohabřin a lipových bučin v jihočeském regionu zahrnuje nejen zmíněnou oboru s chovem daňčí, mufloní a jelení zvěře, ale i chráněná území Baba a Karvanice. V soustavě Natura 2000 je území začleněno jako evropsky významná lokalita a ptačí oblast. Jedna z navrhovaných tras přecházela přes pravěké hradiště, které je nemovitou kulturní památkou.“ To jsou fakta, která ovšem nevylučují za určitých podmínek návštěvu tohoto území, což dokazuje i turistická pěší stezka. Nová asfaltová cyklostezka ale do obory nepatří“, dodává Vladimír Molek. Stejně jako Agentura ochrany přírody a krajiny požaduje sdružení Calla pro vedení cyklostezky využít stávajících cest.

Magistrát města České Budějovice sice nepopírá možné negativní ovlivnění chráněného krajinného prvku – lesa, přesto ale vydal souhlasné stanovisko.

Sdružení Calla vyčítá magistrátu, že dostatečně nevyužil odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny. Lesům České republiky spravující Starou oboru pak „macešský přístup k ochraně tohoto území před stavbou vyžadující kácení stromů a umožňující masovou invazi cyklistů. „Přesto, že obecně podporujeme cykloturistiku jako přijatelnou formu měkké turistiky, nesouhlasíme s jejím provozováním na úkor ochrany přírody. Jsou prostě místa, kam se dá dojít pouze pěšky a cyklostezky by se tomu měly přizpůsobit „, končí Vladimír Molek.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz