Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Birdlife schvaluje postup Evropské komise při vyhlašování ptačích oblasti v České republice

28. 6. 2007 - BRUSEL/PRAHA [Česká společnost ornitologická]

Evropská komise zaslala vládě České republiky první varování, ve kterém jí upozorňuje na nedostatky v procesu vyhlašování ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Byl zahájen proces řízení pro porušení práva proti České republice a dalším členským státům EU z důvodu nedostatečného naplňování Směrnice o ochraně volně žijících ptáků.

V této souvislosti komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: “Členské státy musí neprodleně vyhlásit všechna navrhovaná území ptačími oblastmi tak, aby jejich síť na území republiky byla kompletní a poskytla účinnou ochranu stěhovavým a ohroženým druhům ptáků. Splnění této povinnosti je rozhodující pro dosažení cílů EK vedoucích k zastavení poklesu druhové rozmanitosti v Evropě do roku 2010.”

Vláda České republiky doposud nevyhlásila 2 z navržených 41 ptačích oblastí, ačkoliv obě území splňují odborná kritéria pro výběr ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Kontroverzními se staly ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a rybník Dehtář. Z pohledu České společnosti ornitologické (ČSO) došlo k pochybení vlády i při vyhlášení redukovaných verzí Ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolzí v Moravskoslezském kraji a Ptačí oblasti Komárov ve východních Čechách, jejichž hranice byly účelově změněny tak, aby umožnily realizaci významných investic. Takový postup je však v rozporu s legislativou EU, která je pro členské státy EU závazná.

Konstantin Kreiser z Evropské kanceláře BirdLife International se sídlem v Bruselu sdělil: “Vítáme tyto právní kroky komise jako významný posun vpřed, je však politováníhodné, že tak mnoho vlád je nyní nuceno proměnit svá slova v konkrétní činy. Věříme, že dotčené členské státy nyní vyvinou zvýšené usilí vedoucí k naplnění evropské legislativy. Tím, že dostojí svým závazkům, zároveň ujistí Evropu, že vyvíjejí dostatečné úsilí vedoucí k zastavení poklesu biodiverzity v Evropě do roku 2010.”

ČSO stála jako odborný garant u zrodu sítě ptačích oblastí u nás. Návrh 41 ptačích oblastí vycházel z celosvětového programu BirdLife International “Významná ptačí území” (Important Bird Areas), jehož kritéria Evropská komise uznala jako závazná pro vyhlašování ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Později ČSO, jako výraz nesouhlasu s postupem vlády při vyhlašování a zajišťování ochrany ptáků v ptačích oblastech, zaslala Evropské komisi 3 stížnosti. ČSO proto vítá tento tlak na národní vlády jako účinný prostředek k naplnění závazků v oblasti ochrany volně žijících ptáků.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz