Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Organizace vozíčkářů: Zákon o sociálních službách je nejasný

11. 6. 2007
-red- [Econnect / POV] -


-Foto Brenda Lamothe Coulomme- Zákon o sociálních službách je již téměř půl roku účinný, a přesto se v praxi objevují mnohé nejasnosti při jeho interpretaci. Příliš obecné pojmy nahrávají různému výkladu obcí, které rozhodují o přiznání příspěvku na péči, upozorňuje na problémy nejasné legislativy Pražská organizace vozíčkářů.

"Často se na nás obracejí lidé s dotazem, koho smí uvést v žádosti o příspěvek na péči jako pečující osobu. Z našich zkušeností víme, že názor jednotlivých obecních úřadů je různý," říká Štěpánka Kozlerová z Pražské organizace vozíčkářů. Ta se svými kolegy denně řeší problémy osob se zdravotním postižením díky projektu Inovace služeb podporujících integraci osob se zdravotním postižením, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Jednou z nejasností je například vymezení, kdo je podle zákona o sociálních službách osobou blízkou. Tou pro někoho může být nejbližší rodina a pro druhého kamarád, který se o něj léta stará.

O lidi s postižením se často starají i známí, sousedé či studenti, u kterých není zřejmé, zda jim za tuto pomoc mohou příjemci příspěvku jeho část dát, aniž by se museli pečující registrovat a plnit podmínky dané zákonem, upozorňuje Pražská organizace vozíčkářů. Povinnost registrace mají vždy organizace, jejichž zaměstnanci musí projít stopadesátihodinovým kurzem, mít čistý trestní rejstřík a potvrzení lékaře pro danou práci.

"S tím může vyvstat otázka, zda se záměr zákona, tedy umožnit lidem s postižením život v jejich přirozeném prostředí a zároveň zaručit kvalitní péči, dá s takto nepřesnými podmínkami naplnit a zda je způsob jeho naplnění srozumitelný všem stranám – lidem s postižením, pečujícím, poskytovatelům sociálních služeb i obecním a městským úřadům," uzavírá zpráva organizace.

Pražská organizace vozíčkářů hájí a prosazuje práva všech lidí s postižením a zejména těch na vozíku. Usiluje o odstranění bariér, mezilidských i ostatních, a snaží se vytvořit vhodné podmínky pro nenásilnou integraci. Poskytuje informace a služby, které lidem s postižení usnadňují život, kontaktuje odbornou veřejnost a vítá i iniciativu široké veřejnosti. Cílem organizace je začlenit lidi s postižením mezi ostatní spoluobčany vytvářením stejných příležitostí pro všechny s přihlédnutím ke zvláštním potřebám jednotlivých skupin.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz