Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

K Evropské komisi míří stížnost na splouvání Vltavy

11. 5. 2007 - VIMPERK [Děti Země / Econnect]

-Dnové porosty-
-Dnové porosty-
Jihočeské ekologické nevládní organizace podaly stížnost k Evropské komisi kvůli režimu splouvání Vltavy v Národním parku Šumava. Stěžují si na nedostatečnou ochranu dnových porostů Vltavy v Národní přírodní rezervaci Vltavský luh. Vyjadřují znepokojení z dlouhodobého postoje Správy NP a CHKO Šumava, která nebere na vědomí závěry odborné studie a nechystá v letošní sezóně žádné změny v režimu splouvání horního toku Vltavy.

Studie vlivu splouvání v NPR Vltavský luh vypracovaná Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka však uvádí, že minimální výška hladiny, která umožňuje splouvání řeky bez ničení dnových porostů, je 58 centimetrů namísto současných 45 cm. Již v minulém roce byly známy předběžné výsledky pozorování Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka, které hodnotilo navrženou výšku vodního stavu jako příliš nízkou a navrhovalo limit 55 centimetrů. Správa NP a CHKO Šumava však při rozhodování k této studii nepřihlédla.

"Možnost splouvání při nedostatku vody prosazují podnikatelé zainteresovaní na ziscích, které jim z vodáků plynou. Snaha Správy NP a CHKO Šumava této skupině vyhovět vede k poškozování unikátních ekosystémů," řekl Zdeněk Čihák, zástupce Dětí Země.

Studie vodohospodářského ústavu ale také prokázala, že i při vodním stavu v Lenoře 12 cm nad současný limit dochází k významnému poškozování dna Vltavy při denním počtu 200 lodí za den. Podle Českého svazu ochránců přírody ve Volarech však tento počet bývá často i vyšší. "Správa NP a CHKO Šumava má studii již má více než rok k dispozici a nic se neděje. Reálně tedy hrozí, že devastace dna Vltavy bude pokračovat i letos,“ uvedl Ondřej Spisar z ČSOP Volary.

Ekologické nevládní organizace na problém upozorňovaly již v loňském roce, a to jak Správu NP Šumava, tak i Ministerstvo životního prostředí a Českou inspekci životního prostředí. „Letos bylo jednání o problematice splouvání na jednání Rady NP Šumava zablokováno zástupci obcí a špatná pravidla tedy zůstávají platná i v této sezóně. Nevidíme tedy jinou možnost, jak se domoci důsledné ochrany unikátních ekosystémů, než touto cestou,“ uzavřela Dagmar Kjučuková, zástupkyně Okrašlovacího spolku Zdíkovska.

V NPR Vltavský luh se nachází nejméně 31 druhů chráněných rostlin, bylo zde zjištěno 114 ptačích druhů, z toho 101 hnízdících a jedná se o unikátní území evropského významu.


Návrhy optimalizace režimu splouvání Teplé Vltavy:

(ze studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka)

  • Je třeba zvýšit výšku hladiny vhodná pro splouvání Teplé Vltavy v úseku Lenora – Pěkná je 58 cm na vodočtu v Lenoře a 73 cm na Chlumu.
  • Splouvání na raftech by zde mělo být buď úplně zakázáno nebo povoleno při stavu vyšším než 70 cm na vodočtu v Lenoře.
  • Transparentnější informovanost o aktuálním stavu splouvání na svých internetových stránkách www.npsumava.cz
  • Zaměřit se na informování vodácké veřejnosti vodních ekosystémech, které mohou svými plavidly poškodit
  • Urychleně využít příznivého klimatu mezi vodáckou veřejností a docílit regulování návštěvnosti vodních toků s preferencí poznávací turistiky, jak je obvyklé v jiných evropských národních parcích.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz