Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Na Vyšehradě proběhne konference o práci bez bariér

23. 4. 2007 - PRAHA [Econnect / TyfloCentrum Praha]

-foto-
-foto-
Konferenci o podporovaném zaměstnávání lidí s těžkým postižením zraku připravuje na středu obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Praha. Jedná se o setkání zaměstnavatelů, personalistů, lidí se zrakovým postižením, zástupců neziskových organizací a zainteresované veřejnosti. Konference se uskuteční ve středu 25. dubna na Starém purkrabství na Vyšehradě.

V rámci svého projektu "Práce bez bariér" pomáhá TyfloCentrum lidem se zrakovým postižením najít si své místo na otevřeném trhu práce, ale také zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnat zrakově postiženého člověka. Organizace také podporuje rovný přístup k zrakově postiženým lidem a k zaměstnávání hendikepovaných lidí obecně.

Cílem projektu "Práce bez bariér" je integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením. Cílovou skupinou jsou nevidomí a jinak zrakově postižení občané. Tito lidé mají složité postavení na trhu práce: z výzkumu provedeného agenturou GFK Praha vyplývá, že nezaměstnanost zrakově postižených občanů činí 46%. Mezi hlavní důvody vysoké nezaměstnanosti patří nízká efektivita práce, nedostatečná kvalifikace a špatná jazyková vybavenost.

Hlavní náplní projektu je usnadnit začlenění zrakově postižených občanů do pracovního procesu. Toho má být dosaženo především systémem vzdělávání, které reaguje na aktuální potřeby trhu práce. Vzdělávání uchazečů o zaměstnání je v projektu rozděleno do dvou základních rovin. Za prvé se jedná o systém vzdělávacích kurzů, které jsou zaměřeny na zvyšování odbornosti v odvětvích vhodných pro lidi se zrakovým handicapem. Druhá rovina vzdělávání je zaměřena na získávání nezbytných sociálních dovedností a schopností prosadit se na trhu práce.

Na vzdělávání klientů úzce navazuje vzdělávání pracovních asistentů. Cílem této aktivity je připravit asistenty pro samotný výkon podpory na pracovišti, která zahrnuje jednání se zaměstnavateli i pomoc klientům v úvodní fázi zaměstnání na konkrétním pracovním místě.

Mezi klíčové aktivity projektu rovněž patří šíření informací směrem k potencionálním zaměstnavatelům zrakově postižených o jejich schopnostech a možnostech pracovního uplatnění.

V rámci spolupráce s Gymnáziem pro zrakově postiženou mládež, Obchodní akademií pro zrakově postiženou mládež a Obchodní školou pro zrakově postiženou mládež v Praze 5 bude TyfloCentrum Praha realizovat speciální kurzy zaměřené na pomoc zrakově postiženým absolventům středních škol při vstupu na trh práce.

Všechny poskytované služby jsou pro zaměstnavatele i uchazeče o zaměstnání bezplatné, projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz