Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V brněnské Knihovně Jiřího Mahena se chystá konference o aktivním otcovství

17. 4. 2007 - BRNO [Econnect / Nesehnutí]

Celodenní veřejná konference na téma otcovství je na tento pátek připravena v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Akce, již pořádá Nezávislé sociálně ekologické hnutí – Nesehnutí, je otevřena širší veřejnosti a seznámí posluchače a posluchačky s tématy, které souvisejí s tzv. Novými otci. "Tito tatínci se liší od tradičních otců tím, že se mnohem více angažují v péči o své děti, často jsou mezi nimi tátové, kteří odcházejí na rodičovskou dovolenou a na plný úvazek se věnují svým potomkům," vysvětluje Lukáš Sedláček, koordinátor aktivit Nesehnutí na podporu aktivního otcovství.

Konference „Aktivní otcovství aneb Je skvělé být tátou“ začíná v pátek 20.dubna v 9 hodin v přednáškovém sálu Knihovny Jiřího Mahena a vystoupí na ní odbornice a odborníci z oblasti sociologie či psychologie, kteří se tématu otcovství věnují dlouhodobě. Výzkumy, které provádějí, vyvracejí zažité mýty o tom, že muži se neumějí o děti starat tak jako ženy. Všechny příspěvky budou mít podobu dvacetiminutových vystoupení s následnou desetiminutovou diskuzí. Návštěvníci si budou moci také prohlédnout výstavu fotografií, která se vztahuje právě k tématu dětí a otců.

Trend pečujících otců se rozšířil nejprve ve skandinávských zemích, kde jsou muži s kočárkem naprosto běžným jevem. Například ve Švédsku se velmi osvědčil model tzv. otcovské dovolené. To v praxi znamená, že z celkové doby rodičovské dovolené je určitá část garantována matkám, stejná část je pak vyhrazena otcům - zmíněná otcovská dovolená - a zbylé měsíce si rodina může rozdělit podle vlastního uvážení. Stát se tak snaží podporovat rodiny, ve kterých se oba partneři v péči o dítě vzájemně střídají a oba se zapojují do rodičovské dovolené.

Česká legislativa umožnila otcům jít na rodičovskou dovolenou teprve nedávno, od roku 2001. Není proto divu, že rodiny, které se uchýlí k tomuto netradičnímu rodinnému uspořádání stále narážejí na spoustu předsudků, upozorňuje Nesehnutí. „Muži, kteří oznámí svému zaměstnavateli, že plánují jít na rodičovskou dovolenou, se často setkávají s nepochopením, vyhrožováním ztrátou místa a podobně. Matka, která se rozhodne přenechat pečovatelské povinnosti otci a sama finančně zajišťuje rodinu čelí od okolí obvinění, že je krkavčí matkou, která nemá své děti dostatečně ráda,“ popisuje Lukáš Sedláček, který je spoluautorem výzkumu o mužích na rodičovské dovolené.

Emancipace otců v rodině je v současné době považována za klíčovou otázku v odstraňování diskriminace žen a mužů. Mnozí odborníci a odbornice tvrdí, že ženy budou vždy znevýhodněny v zaměstnání, politice, veřejné sféře i v domácnosti, dokud se muži nezapojí do péče o své děti ve stejné míře, jako to dělají ženy. Ukazuje se také, že ve společnostech, kde se muži běžně starají o děti, dochází k mnohem menšímu výskytu domácího násilí i násilí obecně páchaného na ženách. „Násilí na ženách včetně domácího násilí vyplývá z genderové nerovnosti v naší společnosti. Tam, kde muži častěji pečují o děti, můžeme také vidět více žen ve vedoucích funkcích, v politice či veřejné sféře. Moc mezi muži a ženami je v těchto společnostech mnohem více sdílena, a to i díky tomu, že muži přijímají svou část zodpovědnosti v péči o své děti,“ říká Lukáš Sedláček.

Takové a podobné problémy budou mezi tématy jednotlivých příspěvku brněnské konference, které nese podtitul Je skvělé být tátou. Mezi přednášejícími bude například přední česká socioložka Hana Maříková, dále Iva Šmídová - vedoucí oboru genderových studií na Masarykově univerzitě, která před lety vedla výzkum o mužích na rodičovské dovolené, nebo Martin Jára z Ligy otevřených mužů. Neméně zajímavý bude jistě také příspěvek muže, který se s posluchači a posluchačky podělí o své vlastní zážitky ze svého aktuálního pobytu na rodičovské dovolené.

Konference je součástí aktivit na podporu aktivních otců v ČR, které pořádá nezisková organizace Nesehnutí Brno ve spolupráci s pražskou obecně prospěšnou společností Gender Studies jako součást projektu Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů realizovaného v rámci Iniciativy společenství Equal. Tento program se zaměřuje na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz