Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Odstraňování kalamitního dřeva v Tiché dolině poškodilo biotopy

17. 4. 2007
-red- [Econnect / Lesoochranárske zoskupenie VLK] -


-Po zásahu vzniká zdevastovaná holina.- Podle posudku, který nechalo vypracovat slovenské sdružení VLK, došlo při zásazích v rezervaci Tichá dolina v Tatranském národním parku k poškození biotopů. Sdružení proto žádá zastavení další těžby dřeva a upozorňuje na nezákonnost postupu státních lesů. Na prováděné zásahy by kromě jiných povolení měl být proveden proces posouzení vlivů na životní prostředí, což potvrdil i ředitel ochrany přírodních zdrojů Evropské komise.

Lesoochranárske zoskupenie VLK má k dispozici odborný posudek o stavu vytěžené plochy v Národní přírodní rezervaci Tichá dolina. Z něho vyplývá, že těžbou došlo k poškození biotopů Horské jelšové lužné lesy a Smrekové lesy čučoriedkové. Zároveň byly poškozeny biotopy a došlo i k usmrcení jedinců desítek chráněných druhů.

Podrobný záznam je v posudku, ktorý dnes zaslal VLK Slovenskej inspekci životního prostředí v Košicích a Okresnímu ředitelství Policejního sboru v Popradě. Obě instituce požádalo Lesoochranárske zoskupenie VLK o zastavení těžby.

Ochranáři opakovaně upozorňují, že prováděné zásahy jsou nelegální. Těžba je vykonávaná bez povolení na zásah do biotopů podle § 12 NR SR č. 543/2002 o ochraně přírody a krajiny, bez výjimky z ochrany druhů podľa § 35 a § 40 zákona, bez posouzení vlivu na životní prostředí podle § 28 a § 28a zákona a bez rozhodnutí orgánu ochrany přírody o podmínkách provádění činnosti podle § 50 zákona (předběžná ochrana).

Nutnost povolení na prováděné zásahy potvrdil i ředitel ochrany přírodních zdrojů generálního ředitelství ochrany životního prostředí Evropské komise RNDr. Ladislav Miko PhD.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

24. 4. 2007
24. 4. 2007

-
Press servis
Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz