Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Charita Ostrava: Nejsou nám lhostejné podmínky života rizikové mládeže

30. 3. 2007 - OSTRAVA [Econnect / Charita Ostrava]

Celkem 18 účastníků ze sedmnácti evropských zemí se v těchto dnech na Ostravsku účastní tématických exkurzí a workshopů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v obtížných životních situacích. Cílem projektu s názvem "Let bind safe net for children and youth at risk", tedy "Uvažme záchrannou síť pro ohrožené děti a mládež" Slezské diakonie, zahrnující dvě čtyřdenní setkání a závěrečný seminář, je vytvoření mezinárodní sítě organizací, které jsou zaměřeny na rizikové skupiny dětí a mládeže, a vytvoření platformy pro jejich vzájemnou spolupráci.

Konkrétním výstupem výměny zkušeností a dobré praxe bude dokument obsahující popis krizových situací, do kterých se děti a mládež dostávají, a jejich modelové řešení. Mezi rizika ohrožující děti a mládež patří život na ulici, drogové závislosti, aktivity pouličních gangů a podobně.

Mezi zařízení, které jsou v těchto dnech centrem pozornosti účastníků ze zemí, jako Slovensko, Bulharsko, Polsko, Nizozemí, Estonsko, Arménie, Rusko, Německo, Ukrajina, Gruzie, Itálie, Španělsko, Turecko a Rumunsko, patří mimo jiné i středisko dětí a mládeže Michala Magone a rodičovské centrum Klubíčko, jejichž provozovatelem je Charita Ostrava. "Předávání zkušeností je motorem zlepšování nejen sociálních služeb, kterými chceme pomáhat ohrožené mládeži. Proto jsem vděčný za tuto příležitost podělit se na půdě našich středisek o tyto zkušenosti s kolegy ze zahraničí," sdělil svůj postoj k projektu ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

"Kromě vytvoření příležitosti k výměně zkušeností s prácí a fungováním organizací zaměřených na ohrožené děti a mládež bude tento projekt základem pro dlouhodobou vzájemnou spolupráci zúčastněných na dalších projektech," upřesňuje smysl projektu jeho vedoucí Soňa Kotibová ze Slezské diakonie. Projekt vychází z cílů deklarovaných strategickými dokumenty Evropského společenství, jakými jsou Lisabonská strategie a její obnovená verze, Bílá kniha, Evropská dohoda o boji proti sociálnímu vyloučení nebo Leakská deklarace. "Tématické workshopy se budou věnovat analýze cílové skupiny, jejich problémů a konkrétní práce s rizikovými skupinami dětí a mládeže. Společná práce účastníků bude směřovat k vytvoření modulů pro práci s ohroženými dětmi a mládeží," doplňuje Soňa Kotibová.

Hlavním posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnost. Na Ostravsku poskytuje své služby od roku 1991. V současné době zaměstnává 204 lidí a poskytuje služby zhruba 450 uživatelům denně v lůžkových i nízkoprahových zařízeních.

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociálně - zdravotní oblasti. V centru pozornosti Slezské diakonie, která vychází z biblických zásad pomoci lidem v nouzi, stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje od roku 1990.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz