Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vznikly dvě nové nestátní přírodní rezervace

30. 3. 2007
-red- [Econnect/ČSOP] -


-Rezervace Kamenec na Rokycansku- V rámci kampaně Místo pro přírodu již Český svaz ochránců přírody získal téměř pět milionů korun, které použil na výkup pozemků v přírodně cenných místech. Za uplynulé čtyři roky to bylo již devět lokalit, které jsou uspůsobeny jako veřejnosti otevřené přírodní rezervace. Nyní k nim přibudou další dvě v Kamenci na Rokycansku a v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku. Je zde možné spatřit vzácné druhy motýlů nebo si prohlédnout obnovené původní venkovské krajiny.

V rámci kampaně Místo pro přírodu vykupuje Český svaz ochránců přírody přírodně cenné pozemky, tedy takové, na kterých žijí vzácné rostliny a živočichové, nebo pozemky, na nichž je možné pomoci přírodě v návratu. Tyto nestátní rezervace jsou otevřeny veřejnosti. Návštěvníci si mohou prohlédnout informační panely o zajímavostech daných míst, projít naučné stezky, nebo využít odpočívadel a dalších drobných zařízení, zpříjemňující milovníkům přírody jejich návštěvu.

Z vybraných prostředků v celkové výši 4 784 000 korun bylo v rámci kampaně Místo pro přírodu v uplynulých letech vykoupeno již 9 lokalit. Teď k nim přibudou další dvě v Kamenci na Rokycansku a v Jindřichovicích pod Smrkem na Frýdlantsku.

Kamenec – domov vzácných motýlů

Zajímavá lokalita se nachází v severní části Rokycanska, v údolí Radnického potoka poblíž vsi Kamenec. Vyskytují se tu dva celoevropsky chránění motýli – modrásek bahenní a modrásek očkovaný a rovněž řada vzácných druhů hmyzu, především brouků. Pozemky mají rozlohu 1,9 hektaru. Srdcem lokality je extenzivně obhospodařovanou louka, kolem jsou pásy křovin a část přilehlých skalnatých svahů. Vhodným obhospodařováním těchto pozemků ČSOP zajistí, aby tato mimořádně zajímavé entomologická lokalita neztratila nic ze svého bohatství ani v budoucnosti. Na místo je možné dojít po zelené turistické značce z Radnic k severu. Lokalita Kamenec se nachází před stejnojmennou vesnicí vpravo od cesty.

Jindřichovice pod Smrkem – Žijící skanzen

V jednom z nejsevernějších cípů Čech, v Jindřichovicích pod Smrkem, vzniká už řadu let péčí místního spolku Lunaria unikátní „Žijící skanzen“. Projekt chce prakticky ukázat, jak se na vsích žilo před příchodem průmyslové revoluce, kdy činnost člověka přírodu neohrožovala, ale obohacovala. V rámci tohoto projektu došlo také k úpravám 6,5 ha luk, aby se svojí podobou i přírodovědnou hodnotou vrátila do doby před intenzivním zemědělským obhospodařováním. Na zavlhčených místech bylo vybudováno několik tůní pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu, na okrajích vysázeny meze místních dřevin a křovin, uvnitř plochy několik remízků, louky jsou postupně osévány semeny místních lučních květin. Úpravy byly dělány na základě nájemní smlouvy – vlastník se však dostal do finanční tísně, rozhodl se pozemky prodat a celý projekt tak byl ohrožen.

Díky podpoře stovek dárců se pozemky v rámci kampaně Místo pro přírodu podařilo vykoupit a celý projekt tak zachránit. Vlastníkem vykoupených pozemků je tak jako v ostatních případech Český svaz ochránců přírody, který nyní bude společně s Lunarií dále „Žijící skanzen“ rozvíjet, pro poučení příchozích i jako možnost návratu řady druhů rostlin a živočichů do míst, kde kdysi žily.

kontakt pro zájemce o rezervaci Žijící skanzen: Zbyněk Vlk, tel.: 605 345 467


Další výkupy ohrožených lokalit můžete podpořit jakýmkoliv finančním darem, zaslaným na účet veřejné sbírky 9999922/0800.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

9. 11. 2008

-
Press servis
Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv
Související odkazy
 • Místo pro přírodu
 • O Autorech

  -red-

  (Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz