Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Hnutí Duha k prezidentově dopisu kongresmanům

21. 3. 2007
-red- [Econnect / Hnutí Duha] -


Prezident Václav Klaus během své oficiální návštěvy Spojených států Amerických odpověděl na otázky Výboru pro energii a obchod Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu k problematice klimatických změn. Hnutí Duha jeho dopis označilo za vágní a s tématem nesouvisející. Podle Vojtěcha Koteckého, programového ředitele Hnutí Duha, je třeba řešit skutečné problémy změn klimatu a ne "ideologické řeči o ničem".

Václav Klaus odpověděl na pět otázek amerických kongresmanů ke globálním změnám podnebí. Výbor amerického Kongresu se ptá například, co by měli zákonodárci brát v úvahu, když se zabývají klimatickými změnami. Odpovědi slouží jako podklad pro dnešní veřejné slyšení, kterého se účastní mimojiné bývalý viceprezident Al Gore a Bjørn Lomborg z Copenhagen Business School, autor knihy Skeptický ekolog.

Václav Klaus v dopise tvrdí, že komunismus byl nahrazen hrozbou ambiciózního environmentalismu, který ohrožuje svobodný a spontánní vývoj lidstva. V diskusi o klimatických změnách podle něho nejde o střet různých názorů na životní prostředí, ale na lidskou svobodu.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, na prezidentův text reagoval: „Argumentace není pravdivá ani nepravdivá, ona prostě s předmětem debaty vůbec nesouvisí. Nepře se s propočty klimatologů a ekonomů, ani jim nepřitakává, ale jednoduše se jimi nezabývá. Symptomaticky v celém čtyřstránkovém textu není jediné číslo, jediný konkrétní údaj, jediný příklad, jediná statistika. Omezuje se na vágní ideologické slogany.“

“Předmětem odborné diskuse jsou konkrétní kvantifikace – kolik stupňů činí velikost takzvané klimatické senzitivity, jak se vyšší teplota povrchu oceánu promítne do frekvence jednotlivých kategorií hurikánů, kterou diskontní sazbu používat pro výpočty nákladů a škod, kolik milionů lidí navíc se ocitne v malarických územích při zvýšení průměrné globální teploty o jeden stupeň. Americký Kongres i politici a odborníci jinde ve světě řeší takové problémy. Nikoli ideologické řeči o ničem,“ řekl dále Vojtěch Kotecký.


Reakce Hnutí Duha na některé pasáže prezidentova dopisu:

Jestliže zákonodárci přijmou maximilistické environmentální požadavky, vliv na národní ekonomiky bude ničivý. Stimulovalo by to snad jednu velmi malou sféru ekonomiky, ale její větší část by se dusila uměle vytvořenými limity, nařízeními a restrikcemi.

Ekonomové došli k přesně opačným výsledkům, také firmy tvrdí pravý opak. Technologická modernizace podle nich znamená velkou příležitost pro ekonomiku, sníží náklady a vytvoří nová pracovní místa. Pokud pan prezident s výpočty nebo argumenty nesouhlasí, měl by konkrétně říci, co je na nich špatně a proč.

...

Myšlenkové paradigma environmentalistů je naprosto statické. Opomíjejí skutečnost, že příroda a společnost jsou v procesu neustálých změn, že neexistuje a nikdy neexistoval ideální stav světa, pokud jde o přírodní podmínky, klima, rozšíření živočišných druhů na Zemi, atd.

Co je to „paradigma environmentalistů“? Názor – sdílený velkou většinou společnosti –, že pokud to rozumně jde, měli bychom usilovat o zdravější prostředí, lepší kvalitu života, efektivnější ekonomiku a čistější technologie? Za druhé: samozřejmě, fatalistickým přijetím každé změny jako něčeho přirozeného lze argumentovat, že bychom se neměli bránit ekonomickým a humanitárním důsledkům náhlých výkyvů podnebí způsobených rostoucí koncentrací skleníkových plynů. Ale cynicky řečeno: přijetí tohoto argumentu bohužel vyžaduje také třeba zrušení zdravotnictví. Pro Hnutí Duha je proto nepřijatelný.

...

Environmentalisté se soustřeďují na to, že člověk přispívá ke klimatickým změnám a požadují okamžitá politická opatření založená na omezování ekonomického růstu, spotřeby a lidského chování, které považují za hazardní. Nevěří v budoucí ekonomický vývoj společnosti, neberou v úvahu technický pokrok, ze kterého se budou těšit budoucí generace a ignorují dávno prokázanou skutečnost, že čím vyšší je bohatství společnosti, tím vyšší je kvalita životního prostředí.

Tvrzení pana prezidenta je bohužel ve stoprocentním rozporu se současnými výsledky, argumenty i diskusí. Naopak: návrhy na snížení exhalací skleníkových plynů jsou založeny na inovacích a moderních technologiích. Předpokládají, že efektivnější výroba rozhýbe ekonomiku a přinese další prosperitu.

...

Jestliže se atmosféra otepluje, nemá to jen výlučně negativní dopady. Zatímco některé pouště se mohou rozšiřovat a některé břehy oceánů mohou být zaplaveny vodou, ohromné části Země – dosud neobydlené kvůli drsnému, studenému klimatu – by se mohly stát úrodnými oblastmi, kde budou moci žít milióny lidí.

To pan prezident myslí vážně? Že by se lidé ze zaplavených částí Bangladéše nebo z vyschlé Afriky měli přestěhovat na Sibiř jen proto, aby obstarožní průmyslové podniky mohly pokračovat ve vysokých exhalacích?

...

Mým doporučením proto je věnovat pozornost tisícům maličkostí, které negativně ovlivňují kvalitu životní prostředí. A chránit a podporovat základní systémové faktory, bez nichž by hospodářství a společnost nemohly účinně fungovat – tj. zajistit lidskou svobodu a fundamentální ekonomické mechanismy jakými jsou svobodný trh, fungující systém cen a jasně definovaná vlastnická práva.

V tomto bodě Hnutí DUHA s prezidentem Klausem naprosto souhlasí. Experti OECD spočetli, že úplné odbourání státních dotací do těžby fosilních paliv na světě by samo o sobě snížilo emise oxidu uhličitého natolik, že by to bohatě stačilo ke splnění Kjótského protokolu.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Press servis
Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz