Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výstava poukazuje na stopy lidského hospodaření v krajině

1. 2. 2007
Michal Řepík [Econnect] -


Pole, louka, les, sad, cesta i mez. Všude v krajině okolo nás nacházíme stopy lidského hospodaření a právě jim je věnována výstava 35 komentovaných fotografií a souvisejících obrázků, kterou pořádá Daphne - Institut aplikované ekologie ve vědecké knihovně v Českých Budějovicích, kde je ji možné navštívit do 2. 2. 2007, než se přesune na Kvildu a do Českého Krumlova.

Na informačních panelech se návštěvníci z řad nejširší veřejnosti mohou seznámit především s vlivem zemědělského a lesního hospodaření na krajinu, nechybí však ani informace o vlivu cest, myslivosti, či lyžařských vleků a komu by se to zdálo málo duchovní, jistě nepohrdne pohledem na boží muka uprostřed polí.

Výstava je rozdělená do tří částí, největší pozornost je věnována zemědělství a lesnímu hospodaření, v sekci ,,Člověk a krajina" je shrnuto více dílčích vlivů, jakými jsou šetrná turistika, nebezpečí povodní nebo myslivost. Naopak technické zásahy jako průmysl nebo těžba surovin chybí, což vysvětluje Pavel Hosnedl, spoluautor výstavy z neziskové společnosti Daphne: ,,Zemědělstvím a lesnictvím ve volné krajině zasahuje člověk do přírody nejvíc, a to i v oblastech, kde nemůže být průmysl."

Jednoznačně nejlepším místem výstavy je hned v úvodu letecký snímek české krajiny, zachycující tradiční mozaiku, polí, luk, lesů, vodních ploch a cest a k němu přiřazené komentované fotky zmíněných biotopů.

Komentované fotografie, pocházející od různých autorů a pořízené na různých místech ČR (jižní Čechy reprezentuje např. Blanský les), pak provázejí návštěvníka i do další sekce, která pojednává o vlivu zemědělství. Výstava se neomezuje jen na popis problémů (eroze, snížená schopnost zadržovat vodu či nedostatek úkrytů pro živočichy), ale rovnou ukazuje i jejich možná řešení, což je také jedním z hlavních poslaní výstavy.

,,Chtěli jsme vysvětlit funkci člověka v krajině a jeho vliv na ní co nejširšímu spektru lidí, ale také nastínit způsoby, jak krajinu využít a přitom ji škodit co nejméně." ,,Navodit obecné povědomí o různých alternativách a o tom, že je důležité při využívání přírody přemýšlet, protože špatným rozhodnutím můžeme v některých případech uškodit ne přírodě, ale sobě, např. výstavbou domu v záplavovém území," dodává Pavel Hosnedl. A tak se na výstavě můžeme setkat s návrhy na pěstování meziplodin, péči o drobné vodoteče, nebo ponechávání nesečených lučních okrajů pro klidný vývoj živočichů.

V sekci věnované lesnictví je kromě tradičního využití dřeva věnována pozornost i dalším funkcím lesa, jakými jsou zadržování vody v krajině či zabraňování odnosu půdy z příkrých svahů nebo mnohem prozaičtější funkce lesa jako místa pro rekreační procházky. Velmi zajímavé jsou postřehy o snosech kamení indikujících dřívější hranice polí, dnes pokrytých lesem, nebo o tom, že obtížně obhospodařovatelná místa lesního porostu často hostí přírodě bližší les a nabízejí se k šetrnému hospodaření.

Závěrečná sekce ,,Člověk a krajina" postihuje mnoho dílčích problémů (lokání sjezdovky, šetrnější paliva pro venkov etc.), ale stejně jako sekce předchozí se drží především principu, který vysvětluje Pavel Hosnedl: ,,Naše výstava neříká striktně co člověk má nebo nemá dělat, je jenom návrhem jak se chovat a neškodit." ,,Neklade na první místo ochranu přírody za každou cenu, ale spíš člověka s tím, že některé zásahy jsou pro přírodu i pro nás výhodnější." Celkově spíše inspirativní než faktografický charakter výstavy podtrhuje i absence jakýchkoliv čísel, tabulek či grafů.

Výstava je součástí projektů Krajské sítě environmentálních center (Krasec), podpořené Evropským sociálním fondem. Po uvedení na Ekofilmu 2006 byla vystavena v informačním centru pro mládež v Táboře a Šmidingerově knihovně ve Strakonicích. Z Českých Budějovic se přesune na Obecní úřad ve Kvildě (6.2. - 23.2.) a Městský úřad v Českém Krumlově (27.2.- 16.3.).

Michal Řepík

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí

O Autorech

Michal Řepík

Autor je externím redaktorem Econnectu.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz