Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zámek Nečtiny se stane křižovatkou vědních oborů

10. 1. 2007 - PLZEŇ [Econnect]

Zámek Nečtiny, který je již tradičním centrem nejrůznějších výjezdních aktivit Západočeské univerzity, se stane od 15. do 18. ledna místem již osmého setkání předních českých odborníků z nejrůznějších oblastí přírodních i společenských věd. Letošním zastřešujícím tématem aktuálních problémů, které „hýbou“ světem i společností jako takovou, je Příroda a kultura na křižovatkách nového.

Výjezdní interdisciplinární seminář je již 8. rokem pořádán pracovištěm Mezioborových aktivit Západočeské university v Plzni. Stal se tak tradičním setkáním předních českých odborníků z nejrůznějších oblastí. Příspěvky z oblastí filosofie, věd o živé přírodě, chování, o vědách jako takových, multikulturní společnosti a nových technologiích přednesou v letošním roce Václav Cílek, Jiří Fiala, Ivan. M. Havel, Cyril Höschl, Stanislav Komárek, František Koukolík, Jiří Mendel, Jan Palouš, Zdeněk Pinc, Jiří Sádlo, Jiřina Šiklová, David Storch, Miroslav Holeček, René Hladík a další.

Na řadu tak přijdou témata jako Astronomie na cestě od geofyziky ke kosmologii, Posuny v diskusi o multikulturalismu, Základní pojmy a argumenty soudobého islámského radikalismu nebo s ekologií související příspěvky Otazníky a křižovatky podpory alternativních zdrojů energie či Ropa jako metafora počátku a konce moderní společnosti.

Seminář v Nečtinech je otevřený pro studenty, odborné zájemce, ale i pro nejširší veřejnost.

Interdisciplinární seminář má na Západočeské univerzitě dlouholetou tradici

Projekt navazuje na cyklus interdisciplinárních seminářů, kde poutavou formou populárních přednášek seznamují význační odborníci ze všech vědních oborů posluchače se zajímavými problémy svého oboru.

Skrze Mezioborové aktivity Západočeské univerzity je i nadále zkvalitňován a rozšiřován. V průběhu let 2006-2008 se mají uskutečnit čtyři moduly tohoto semináře, přibližně kopírující harmonogram semestru. Na jeho každém počátku je prováděn důkladný výběr témat a mluvčích jednotlivých seminářů a stanoven jeho konkrétní harmonogram.

„Interdisciplinární seminář je určen těm, kteří nechtějí zůstat pouze v zajetí své specializace. Těm, kteří svou specializaci hledají, a především lidem, kteří vědí, že o to ani tolik nejde,“ osvětluje cílovou skupinu člen organizačního týmu nečtinského setkání Tomáš Daněk.

Potřeba mezioborovosti

Vzdělávací trendy, které v současnosti hýbou západním světem, vedou k mohutné podpoře rozvoje jednotlivých konkrétních oborů či kurzů na vysokých školách (české nevyjímaje).

Dle Mezioborových aktivit Západočeské univerzity však na všech úrovních citelně schází možnost prezentace výsledků mezi jednotlivými součástmi vysokoškolských institucí. Projekty jsou často velmi konkrétně, účelně zaměřeny a jen výjimečně překračují rámec svého plánu. Dochází tak ke vzniku informačního vakua mezi jednotlivými disciplínami a reálný obsah a výstupy z vlastních projektů si pak akademičtí pracovníci sdělují při neformálních setkáních, často náhodně.

„Asi žádný vědec nebude sebevědomě tvrdit, že jen ta jeho věda je ta správná, že jen jeho pravda je ta opravdová, jen jeho výsledky jsou důležité a hodné pozornosti. Vědci většinou ctí práci svých kolegů z jiných oborů, ale často téměř neví, co vlastně tito kolegové dělají,“ říká jeden z letošních přednášejících na semináři v Nečtinech, Miroslav Holeček z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.

Projekt Mezioborových aktivit Západočeské univerzity, jenž je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky, se zaměřuje na tři oblasti, které tvoří kompaktní celek. Prioritou je v tomto kontextu interdisciplinární vzdělání, následuje zviditelnění marginalizovaných vědních oborů a příležitost pro jejich zapojení do celku vědy a v neposlední řadě také poskytnutí příležitosti nově vznikajícím vědním oborům.

Kromě výše zmíněných variant interdisciplinárních seminářů realizuje oddělení Mezioborových aktivit také Badatelský seminář, seminář Meditace o základech vědy a tzv. Putovní interdisciplinární seminář. V tom jde hlavně o šíření interdisciplinární vzdělanosti a principů za hranice Západočeské univerzity - mezi kolektivy vědců na jiných univerzitách a vědeckých pracovištích. Rovněž připravuje a tvoří řadu tématických publikací.

„Také výstupem každého semináře v Nečtinech je CD, eventuelně DVD s nahrávkami všech přednášek, popřípadě i texty, prezentacemi, fotografiemi a dalšími materiály,“ říká Tomáš Daněk.

Vedoucí oddělení Mezioborových aktivit Západočeské univerzity Martin V. Hanzelín dodává: „Díky podpoře Evropské unie můžeme jakémukoliv zájemci, který nás kontaktuje na e-mailové adrese ums@ums.zcu.cz, zaslat CD z minulých ročníků výjezdních interdisciplinárních seminářů a zhruba za měsíc i CD z ročníku letošního.“


Tomáš T. Kůs

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Tomáš T. Kůs

Autor je externím redaktorem Econnectu.

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz