Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Rumburku stavba prodejny LIDL vyvrcholila trestním oznámením

12. 8. 2004
Alena Mejstříková [Econnect] -


Občané a Ekologický právní servis upozorňují na nezákonnosti v povolování a výstavbě prodejny LIDL v Rumburku. Zde povolování a výstavba dospěly k podáním trestního oznámení sdružením Ekologický právní servis na nezákonné povolování stavby prodejny stavebním úřadem; krajský úřad také rozhoduje o tom, zda zruší územní povolení. Kromě toho podal EPS odvolání proti neposkytování informací stavebním úřadem a do třetice žádá odvolání jeho vedoucího.

Podáním trestního oznámení Ekologickým právním servisem (EPS) vyvrcholilo minulý týden řízení o povolení stavby prodejny LIDL v Horním Jindřichově v Rumburku. EPS v oznámení poukazuje na nezákonné jednání stavebního úřadu v Rumburku. Nezákonnosti spatřuje v tom, že úředníci nezařadili do spisu odvolání proti stavebnímu povolení a v tom, že stavební úřad informuje o důležitých úkonech jen investora stavby a porušuje tak zákon o správním řízení a zákon o svobodném přístupu k informacím.

Odvolání proti stavebnímu povolení vydanému stavebním úřadem podali v zákonné lhůtě dne 5.1.2004 tři účastníci řízení a své odvolání ještě doplnili poté, co je společnost LIDL požádala o vzetí zpět. Dále proběhlo jednání mezi zástupci LIDLU a odvolateli, kde byly dohodnuty změny projektu stavby a odvolatelé na základě tohoto jednání vzali své odvolání zpět. V červenci přišla na úřad jedna účastnic řízení. Ve spise však odvolání, jeho doplnění ani zpětvzetí nenašla. Kopie dokumentů nazvaných "odvolání" a "doplnění odvolání" s razítkem potvrzujícím jejich převzetí na úřadě přitom má EPS k dispozici, dokument "Zpětvzetí odvolání", který obsahoval dohodu s investorem, oběma stranami podepsanou byl na úřad podán stejným způsobem. "V okamžiku, kdy dojde odvolání či jiný dokument na úřad, stává se součástí příslušného spisu. Jde o kontrolu a možnost ověření průběhu řízení. Nelze vyřazovat dokumenty, které nějaké další ruší nebo mění," říká právník EPS Mgr. Vítězslav Dohnal. Podle vedoucího stavebního úřadu Jiřího Buška je však běžnou praxí, že dokument, který zruší, tedy anuluje předchozí, se do spisu nezařazuje resp. vyřazuje a tedy nearchivuje.

Místní obyvatelé i EPS se nyní obávají, že LIDL staví podle původních plánů dle stavebního povolení, proti kterému se odvolávali a jejich dohodu tak vůbec nerespektuje. Podle místního zastupitele Dvorského má stavební povolení datum již 8.ledna kdy však běželo odvolací řízení a je tak nezákonné. K dohodě mezi Lidlem a účastníky řízení Bušek uvádí: "Pokud by došlo k dohodě o změně projektu, musí investor tuto změnu projednat se stavebním úřadem. Ten rozhodne, zda je nutno měnit stavební povolení, neboť závazný je projekt, který má stavební povolení." O tom, že jsou plánovány změny projektu, jejichž dokladem bylo zpětvzetí odvolání, se však každopádně měli účastníci řízení dozvědět od stavebního úřadu, který se tím měl zabývat. To se však nestalo. Dohoda s LIDLem se týkala se především snížení stavby, doplnění protihlukové stěny a neomezení vlastníků okolních nemovitostí.

Jednání stavebního úřadu považuje EPS za nebezpečné a proto zvolilo trestní oznámení. "Z dostupných dokumentů vyplývá, že stavební úřad jednostranně zvýhodňuje investora stavby, kterého okamžitě informuje o všech úkonech ostatních účastníků řízení," uvádí k věci právník EPS Mgr. Vítězslav Dohnal. Podle něj to vyplývá z toho, že investor okamžitě po podání odvolání žádal odvolatele o schůzku. Dle vyjádření jednoho z odvolatelů se to nestalo poprvé. Naopak například vlastníky sousedních domů mnohdy neinformuje vůbec. "Tímto způsobem nezákonně urychluje povolovací řízení ve prospěch investora a ke škodě jiných účastníků," dodává Dohnal. Z obavy před neochotou místní policie se případem řádně zabývat, podalo EPS trestní oznámení přímo k Nejvyššímu státnímu zastupitelství a současně jej zaslalo na protikorupční linku ministerstva spravedlnosti.

EPS několik dní před podáním trestního oznámení také podal odvolání proti postupu úřadu, který vůbec nereagoval na žádost o poskytnutí informací. Do třetice pak EPS žádá odvolání vedoucího úřadu Jiřího Buška. Impulsem k tomu se stala podle EPS lživá tvrzení, kterými úředník obhajoval svůj postup při povolování výstavby Lidlu. Pan Bušek ve zprávě v Děčínském deníku dne 4.8.2004 totiž uvedl, že se v průběhu územního ani stavebního řízení nikdo neodvolal. "To jak se obyvatelé dohodli s investorem, je jejich záležitostí, která nemá se stavebním úřadem nic společného," řekl ve zprávě Bušek.

V Rumburku působí od počátku roku 2003 Spolek občanské solidarity, který vznikl podle pana Dvorského, který je také jeho členem, jako reakce na soustavné porušování stavebního řádu a odmítání poskytovat informace. Spolek podal podnět přezkumu územního rozhodnutí pro prodejnu LIDL ke krajskému úřadu. Ten by měl v nejbližších dnech rozhodnout, zda územní rozhodnutí zruší.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz