Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Byla zveřejněna Národní zpráva o bezdomovství

23. 11. 2006 - PRAHA [Naděje / Econnect]

Jak žijí lidé bez domova, jak pečují o své zdraví, jak nocují? Tyto a další informace jsou zveřejněny v Národní zprávě o bezdomovství 2006 za Českou republiku, kterou zveřejnilo sdružení Naděje. Zpráva je tentokrát koncipována jako dvě oddělené části, statistická a politická. Zároveň sdružení zpracovalo a zveřejnilo zprávu Konflikt, bezdomovci a veřejný prostor. Zprávy byly zpracovány pro Evropskou observatoř bezdomovství, která je součástí Evropské federace národních sdružení pracujících s bezdomovci FEANTSA.

Národní zpráva se ve statistické části zabývá systémy sběru dat pro potřeby sociálního začleňování a národními specifiky v pracovních kategoriích evropské typologie ETHOS. Číselné údaje v přílohách se opírají o údaje z projektů sčítání bezdomovců v Praze v roce 2004 a v Brně v roce 2006, dále o údaje o bydlení zpracované Českým statistickým úřadem a o data z dalších zdrojů.

Druhá část je politickým přehledem, který dokresluje společenské a politické prostředí v souvislosti se sociálním začleňováním a ochranou před sociálním vyloučením. Všímá si problematiky sociální ochrany, ochrany zdraví a zdravotní péče, zaměstnanosti, bydlení a jeho dostupnosti a také příkladů dobré praxe.

Tematická zpráva je výsledkem zejména terénního průzkumu, který byl proveden v Praze. Tento průzkum se podrobně zabýval tím, jak bezdomovci užívají veřejný prostor, jak nocují, jak si opatřují peníze, jídlo a pití, jak zajišťují osobní hygienu, jak pečují o své zdraví. Významná část je věnována konfliktům a násilí na bezdomovcích. Terénní šetření je doplněno informacemi z dalších, i nezveřejněných zdrojů.

FEANTSA je nevládní nezisková organizace, která se snaží na evropské ovlivňovat politiku sociálního začleňování bezdomovců a osob ohrožených bezdomovstvím. V nejbližší době umístí na své stránky Evropskou zprávu o bezdomovství a tři tematické zprávy - podkladem pro ně jsou právě národní zprávy z členských států EU. Česká republika se společně s dalšími šesti novými členskými státy zapojila do Evropské observatoře bezdomovství poprvé v roce 2005. Členství ve FEANTSA však získala první česká organizace již v roce 1994, deset let před vstupem ČR do EU.

Cílem občanského sdružení Naděje, které zprávu o bezdomovství vydává, je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje jako svou hlavní činnost pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, či výchovnou, včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz