Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Úhoř říční je vážně ohrožen

23. 11. 2006 - PRAHA [ČSOP/Econnect]

-foto: Ron Offermans, Wikipedia-
-foto: Ron Offermans, Wikipedia-
Zatímco dříve byl úhoř v českých vodách běžnou rybou, za poslední století poklesly jeho stavy až na jedno procento. Tento druh je ohrožován komerčním lovem a překážkami na vodních tocích. Ochranáři dokonce varují před úplným vyhynutím. V České republice se navíc v posledních letech snižuje objem uměle vysazovaných úhořích mláďat. Úměrně se zvyšující vzácností druhu se totiž zvyšuje cena úhořího potěru. Situaci v tomto směru nezlepší ani připravované nařízení Evropské unie, které je podle svazu ochranců přírody nedokonalé a vliv komerčních chovatelů příliš silný.

Úhoř říční býval v České republice i celé Evropě hojným druhem, jeho stavy však za několik posledních desetiletí poklesly na zlomek původní populace. Přesněji za posledních sto let až na jedno procento. Hlavními důvody jsou masivní odchyt takzvaného monté, čili mladých jedinců, u evropských břehů ke komerčním účelům Následně malé množství úhořů vysazovaných do vnitrozemských vod a množství bariér pro návrat dospělých ryb do moře. Ochranáři varují, že tento druh může do několika desetiletí zcela vyhynout.

Pohlavně dospělí jedinci úhoře říčního se vytírají v Sargasovém moři u Velkých Antil v hloubce 150 – 600 metrů a po výtěru hynou. Vylíhlé larvy migrují pomocí Golfského proudu 2,5 – 3 roky k pobřeží Evropy. V průběhu migrace probíhá metamorfóza, na jejímž konci je tzv. skleněný úhoř (glass eel, monté), který má velikost cca 6 - 8 cm. V přirozených podmínkách by monté vstupovalo do ústí řek a migrovalo proti jejich proudu až do míst, příhodných pro dokončení jeho vývoje. Úhoř vysazený do volné přírody pobývá v prostředí 8 – 12 let a poté migruje po proudu řek a mořem zpět na trdliště.

Obrovským problémem je množství přehrad a jezů, které dospělý úhoř musí překonat při cestě do moře. Zejména turbíny hydroelektráren doslova semílají úhoře zaživa. V některých zemích je nadále provozován komerční lov dospělých úhořů do sítí. Výsledkem je trvalý pokles početnosti vytírajících se úhořů a tím pádem i vracejícího se monté. Úhoře říčního není možno uměle odchovávat.

V současnosti nakupuje a vysazuje úhoří monté pouze Český a Moravský rybářský svaz. Dříve se hojně vysazoval i do chovných rybníků, ale jeho následný odlov byl díky velkým únikům pro chovatele ekonomicky nevýhodný. ČRS každý rok vysadí do českých řek monté v hodnotě téměř čtyř milionů korun. V roce 2003 bylo dovezeno 333 kg monté při ceně za 1 kg 10 266 Kč, v roce 2004 to bylo 184 kg při ceně 20 755 Kč, v roce 2005 již jen 144 kg při ceně 27 300 Kč. V roce 2006 však bylo do ČR dovezeno pouze 94,5 kg v hodnotě 1,5 mil Kč, protože malých úhořů připlulo k evropským břehům již skutečně velmi málo.

Ochrana úhoře je v ČR zajišťována pouze prostřednictví minimální lovné míry a doby hájení, tedy omezením sportovního lovu. Lov ryb na udici však nemůže nijak významně ovlivnit stav populace úhoře, lov úhoře do sítí již v ČR mnoho let provozován není. EU projednává v současné době návrh nařízení, které má zajistit obnovu populace úhoře v Evropě. Toto nařízení se však prakticky nezabývá farmovými chovy ani překážkami v tocích, ale pouze nedokonale a neúčinně omezuje lov úhořů. Bohužel, vliv ekonomicky silných subjektů chovajících úhoře pro komerční účely je příliš silný.


-red-


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz