Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Lesoochranárske zoskupenie VLK: Vláda nedodržuje zákony

13. 11. 2006
[Changenet] -


-foto- Vláda Slovenskej republiky porušila Zákon o ochrane prírody a krajiny, pretože nevyhlásila do 1. novembra 2006 zóny Tatranského národného parku (TANAP).

Podľa § 104 ods. 28 tohto zákona totiž: „Vláda do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona vydá nariadenie, ktorým vyhlási zóny Tatranského národného parku“. Účinnosť tento odsek nadobudol novelou stavebného zákona z 1. novembra 2005.

Situácia v TANAPe je pritom kritická, pretože vláda SR si zároveň neplní svoje povinnosti voči súkromným vlastníkom na chránených územiach, kde ich obmedzuje vo vlastníckych právach. Za toto obmedzenie je štát povinný uhradiť vlastníkovi náhradu. "Tento ústavou definovaný princíp však na Slovensku dlhodobo nefunguje," tvrdí Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Možností náhrad spôsobených strát je pritom hneď niekoľko – od jednorazového finančného príspevku cez dlhodobý prenájom, výkup pozemkov až po výmenu súkromných pozemkov v chránených územiach za štátne pozemky. Najlacnejšia, posledná možnosť, sa v praxi vôbec nerealizuje.

Veľmi výraznou pomocou mohol byť pre vlastníkov Program rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013, kde malo byť aplikované Nariadenie Európskej komisie 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka hovoriace o platbe 40 - 200 Eur/ha ročne. Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré má prípravu rozpočtu v kompetencii, však celú časť týkajúcu sa NATURY 2000 z programu vyradilo.

Rozčarovanie súkromných vlastníkov nad situáciou rastie a je len otázkou času, kedy zoberú spravodlivosť do vlastných rúk. "Vyzývame preto vládu SR, aby v Programe rozvoja vidieka zabezpečilo dostatočné finančné zdroje pre náhrady za obmedzenia v hospodárení a súčasne vyrovnalo súkromným vlastníkom ujmy za doterajšie obmedzenia," zdôrazňuje Lukáč.

LZ VLK zároveň žiada súkromných vlastníkov lesov o trpezlivosť a upozorňuje ich, že neuváženými zásahmi, ktoré budú v rozpore s požiadavkami ochrany prírody si môžu zatvoriť dvere pred týmito významnými finančnými zdrojmi.

Už dnes totiž existujú pozitívne príklady, akým je urbariát Východná v Tatranskom národnom parku, ktorý v rokoch 2005 – 2006 dostal vďaka tomu, že má pozemky na chránených územiach, viac ako 12 miliónov korún, z toho majetková ujma z rezortu MŽP SR bola 6 199 291 Sk, 4 500 000 Sk dostal urbariát na podporu alternatívneho prístupu ku kalamite z nadácie EKOPOLIS a 1 400 000 Sk z Fondu solidarity. Na druhej strane urbariát stále nedostal náhradu za ponechanie kalamitného dreva v NPR Tichá dolina.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Související odkazy
  • Lesoochranárske zoskupenie VLK
  • -

    Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
    Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
    Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz