Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vzájemné soužití udělovalo lidskoprávní cenu

1. 11. 2006
-red- [Vzájemné soužití / Econnect] -


Cenu za mimořádné zásluhy a přínosy v oblasti hájení lidských práv a práv Romů v České republice od letošního roku každoročně uděluje Občanské sdružení Vzájemné soužití, česko-romská společnost zasazující se o odstranění sociálního vyloučení příslušníků romské komunity v ostravském regionu. Ceny, udělovanou v rámci projektu Nic není jenom bílé, byly předány včera při příležitosti pořádání kulatých stolů o problematice umisťování romských žáků do systému zvláštního školství a bydlení. Ty se konaly ve dnech 30. a 31. října v prostorách Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity.

Ocenění ve formě sošek z chlebového těsta umístěných v tradičních romských ručně vyrobených proutěných košících - darech z košíkářské dílny při sdružení DROM - putovala v úterý do rukou Gwendolyn Albert, historicky první ředitelky Ligy lidských práv, a Eleny Gorolové, členky Lidskoprávního týmu při sdružení Vzájemné soužití a mluvčí Spolku žen poškozených sterilizací.

Lidskoprávní ceny slavnostně předal ředitel sdružení Vzájemné soužití Sri Kumar Vishwanathan za přítomnosti Oldřicha Chytila, proděkana Zdravotně sociální fakulty pro zahraniční vztahy, Kateřiny Valachové, vedoucí odboru věcné působnosti Kanceláře veřejného ochránce práv, právníka ERRC Constantina Cojocariu a také autora sošek Jozefa Branda. Toho k výtvarné tvorbě inspiroval jej muž, který z chlebového těsta vyráběl šachové figurky. Inspiraci pro svá díla hledá povětšině v romských tradicích - ve své fantazii a někdy v knihách o romských dějinách. V současné době spolupracuje i s Muzeem romské kultury v Brně.

Oceněná Gwendolyn Albert, Američanka s trvalým pobytem v České republice, působí jako aktivistka na poli ochrany lidských práv v České republice již dvanáct let, zejména v oblasti hájení práv příslušníků romské komunity. Vystudovala češtinu a jazykovědu na kalifornské univerzitě v Berkeley. Byla jednou z prvních studentů-recipientů fulbrightova stipendia, kteří v roce 1989 navštívili Československo. Zde přímo zažila tzv. sametovou revoluci, jíž se účastnila jako překladatelka Občanského fóra. V České republice působila a působí ve vedení řady nevládních organizací: Organizace pro pomoc uprchlíkům, Liga lidských práv, Step By Step a Asociace právníků. V letech 2004-2006 působila jako historicky první ředitelka Ligy lidských práv; je členkou Mezinárodní federace lidských práv (FIDH) a od roku 2006 zasedá v Radě vlády pro lidská práva.

Druhou sošku od Vzájemného soužití získala Elena Gorolová, která je členkou Lidskoprávního týmu fungujícího při tomto sdružení. Je rovněž členkou a mluvčí Spolku žen poškozených sterilizací. Dne 17. srpna vystoupila ve Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen seznámila jeho členy se svým údělem i s údělem ostatních protiprávně sterilizovaných žen. Stalo se tak v rámci prezentace Stínové zprávy o diskriminaci žen v České republice, vypracované Ligou lidských práv, Evropským střediskem pro práva Romů a společností Gender Studies v reakci na třetí periodickou zprávu Vlády ČR.

Lidskoprávní cena občanského sdružení Vzájemné soužití byla udělena v rámci projektu Nic není jenom bílé, financovaného z prostředků EU poskytnutých Nadací pro rozvoj občanské společnosti v rámci programu Transition Facility 2004. Projekt se zaměřuje na odhalování projevů diskriminace romské komunity v Ostravě a okolí, na řešení klíčových případů diskriminace, vyvolání dialogu a diskuse o existenci a formách diskriminačního chování a sociálního vyloučení. Tím chce přispět ke změně postojů veřejnosti a státních i nestátních institucí k diskriminačnímu chování.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

16. 3. 2012

-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz