Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Na miniveletrhu nevládních organizací se představila nová ženská platforma

24. 10. 2006 - BRNO [Nesehnutí / Econnect]

Celkem patnáct neziskových organizací a dalších iniciativ, které se v Brně zaměřují na otázky ženských práv a rovnosti žen a mužů, se dnes sešlo v Knihovně Jiřího Mahena. Široké veřejnosti formou miniveletrhu nabídly své služby, v rámci veřejné besedy představily aktuální výzkum na téma role a postavení ženských neziskových organizací a zároveň se uvedly jako neformální brněnská ženská platforma. Účelem spolupráce je podpora tzv. ženskoprávních témat a problémů a impuls k jejich efektivnímu řešení v Brně a v jihomoravském regionu.

Brněnská ženská platforma byla založena v únoru tohoto roku jako platforma neziskových organizací z brněnského regionu, které se snaží reflektovat společností opomíjené problémy týkající se žen. Z iniciativy organizace Nesehnutí Brno, která se věnuje postavení žen ve společnosti v rámci své dlouhodobé kampaně Ženská práva jsou lidská práva, se schází skupina organizací i jednotlivých osob za účelem hlubší spolupráce a podpory aktivit v městě Brně, posilování způsobu a možností řešení otázek souvisejících s problematikou rovnosti žen a mužů na místní i krajské politické úrovni. „V Nesehnutí vždy vítáme možnost spolupráce s dalšími subjekty a vidíme to i jako cestu, jak posílit občanský sektor a překonat alespoň některé z problémů souvisejících s bojem o existenci a udržení kapacity každé neziskové organizace. Iniciovali jsme proto první schůzku zástupkyň místních ženskoprávních programů, iniciativ a neziskových organizací, ze které pak vzešla právě potřeba utvořit určitou neformální platformu a spojit síly k ovlivňování věcí veřejných právě v městě Brně,“ popisuje založení tzv. brněnské ženské platformy Kateřina Plesková z Nesehnutí.

Spojujícím prvkem všech organizací a iniciativ jsou sociálně znevýhodněné ženy, různé problémy, které se jich dotýkají od nerovnosti na trhu práce po změnu rodičovských rolí. Avšak nejde pouze o ženy, všechny organizace usilují o genderové nahlížení na problematiku a snaží se vnímat i obtíže, které uplatňování genderových stereotypů způsobuje mužům. Dlouhodobě se snaží například otevřít diskusi na téma aktivního otcovství.

Úterní akce s názvem Ženské neziskové organizace v Knihovně Jiřího Mahena je prvním veřejným představením platformy a sestávala z miniveletrhu a veřejné besedy. Miniveletrh tvořily informační stánky do platformy sdružených organizací, které nabízely široký výběr informačních materiálů, užitečné kontakty a bezplatné poradenství. Lidé procházející knihovnou se tak mohli seznámit s širokou škálou témat z problematiky ženských práv a rovnosti žen a mužů ve společnosti k nimž patří i oblasti, jejichž řešení se zúčastněné organizace aktivně věnují: násilí na ženách, diskriminace na pracovním trhu, genderové stereotypy, prostituce, zdravé a vyrovnané rodičovství, přirozené porody i celková podpora hlasu žen v různých sférách.

Akce vyvrcholila debatou s ředitelkou nejznámější české ženské organizace Gender Studies, o. p. s. z Prahy – Alenou Králíkovou, která představila výzkum Ženské/genderové organizace v České republice. Ten vznikl s cílem zmapovat minulé i současné aktivity ženských, respektive genderových, organizací působících v ČR, jejich cíle, východiska, budoucí plány, formy národní i mezinárodní spolupráce, ale i zdroje financování. Závěrečná zpráva ze studie je dostupná ve formátu PDF i na internetových stránkách www.fesprag.cz. Akce se konala ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně jako součást projektu Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.

První veřejná prezentace brněnské ženské platformy upozorňuje na zapojení jejích členek do tzv. komunitního plánování sociálních služeb města Brna, kde teré se snaží ovlivnit plánované aktivity směrem k sociální politice reagující na opravdové potřeby žen. V rámci omezeného prostoru, který komunitní plánování tématu poskytuje, se platforma shodla na jedné oblasti, kterou je třeba neodkladně řešit: násilí na ženách (v jakékoliv podobě) - tedy rozvoj sociálních služeb směrem k přímé a co nejdostupnější pomoci ženám, které se staly obětí znásilnění, domácího násilí, obchodu s lidmi vč. nucené prostituce. Jana Bočková z občanského sdružení Magdalenium k tomu říká: „Chceme prosadit rozšíření a zlepšení služeb spojených s krizovým ubytováním žen, které se setkaly s nějakou formou násilí a potřebují dočasný azyl. Šlo by nejen o ubytování s utajenou adresou, ale hlavně o komplexní nabídku psycho-sociálních i právních služeb, které většina azylových domů neposkytuje. V Brně funguje pouze jedno takovéto centrum s kapacitou deseti lůžek, což je bohužel naprosto nedostačující.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz