Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Bílý kruh bezpečí: Vzniku šikany a domácího násilí může zabránit prevence

23. 10. 2006 - PLZEŇ [Econnect]

V roce 2006 zahájila plzeňská pobočka Bílého kruhu bezpečí projekt nazvaný Boj proti domácímu násilí a šikaně v Plzeňském kraji. Přednášková činnost interaktivní formou probíhá na základních a středních školách v kraji již od druhého pololetí minulého školního roku, přičemž i o podzimní termíny je velký zájem.

Trestný čin představuje často hrubý zásah do základních lidských a občanských práv jeho oběti. V Plzni funguje pro oběti násilných trestných činů již osm let jedna z poboček neziskové organizace Bílý kruh bezpečí (BKB). Bezplatně poskytuje právní a psychologickou pomoc lidem, kteří museli například projít útrapami domácího násilí, ublížení na zdraví, vydírání, znásilnění nebo pohlavního zneužívání.

S podporou Plzeňského kraje zahájila v roce 2006 plzeňská pobočka Bílého kruhu bezpečí na středních a základních školách cyklus interaktivních přednášek věnovaných problému šikany a domácího násilí.

Na školách mají často s šikanou zkušenosti

Již v druhém pololetí minulého školního roku bylo odpřednášeno 14 dvouhodinových přednášek na téma šikana a 16 dvouhodinových přednášek na téma domácí násilí, přičemž o šikanu byl největší zájem na druhém stupni základních škol, hlavně pak v šestých a sedmých třídách.

„Nejde o to, dětem či mládeži předat jen teoretické informace, ale na konkrétních příkladech zapojit je samotné do těchto přednášek. Potom si odnášejí určitě více informací o diskutovaných problémech. Náš tým přednášejících je složen z lektorské dvojice – právník a psycholog. Na mnoho školách, kde bylo lektorováno téma šikana, měli s tímto fenoménem své vlastní nedobré zkušenosti. Na základě těchto zkušeností vznikají na školách například tzv. schránky důvěry, kam mohou žáci vhazovat své anonymní písemné stížnosti, problémy a otázky. Mnohdy se učitelé ze škol, kde jsme přednášeli s námi radili, jak nejlépe a nejohleduplněji postupovat při řešení písemných podnětů,“ popisuje dosavadní zkušenosti z projektu Veronika Sedláčková, vedoucí pobočky BKB v Plzni.

Řada středoškoláků nemá dobré domácí zázemí

Téma domácí násilí bylo ve větší míře přednášeno pro dospívající na gymnáziiích a středních školách. Byly jim například předány informace ohledně výběru budoucího partnera - jaké varovné signály by je měly pro výběr partnera do budoucna odradit či ovlivnit. Že domácí násilí není jen nafouknutou bublinou, ale skutečným problémem, dokazoval počet dotazů mladých lidí, jak pomoci v případě na podezření domácího násilí přímo v jejich rodinách nebo blízkém okolí.

„Po počátečních zkušenostech našich lektorů se plně ověřilo, že žáci či studenti s námi spolupracují i za přítomnosti svých učitelů. Přítomnost některých učitelů byla povolena a někdy i jejich přítomnost obohatila samotnou přednášku, kdy sami velmi upřímně referovali o osobních zkušenostech v rámci problému. Lektoři velmi kladně hodnotili aktivitu žáků a studentů během interaktivních přednášek. Často se dotazy řešily i po samotných přednáškách nebo v časech přestávek mezi nimi, kdy studenti byli více otevřenější než na přednáškách,“ dodává Sedláčková.

Mezi negativní zkušenosti proběhlého cyklu přednášek doposud patří zjištění, že většina studentů nemá doma klidné a správně tvořené domácí zázemí. Díky projektu Bílého kruhu bezpečí, ale mají šanci o svých problémech nejen mluvit otevřeně, ale i hledat možné způsoby řešení.

Plzeňská poradna BKB

Plzeňská pobočka byla založena roku 1998 a nyní zde působí 24 poradců a asistentů. Její sídlo je v budově bývalé Právnické fakulty ZČU v Plzni (Americká ul. 42). Od nového roku 2007 by však klienti BKB měli najít na nové adrese. Bude sídlit v budově ZČU Ekonomické fakulty v Husově ulici 11.

Vyjma přednášek pro školy se plzeňská poradna BKB představila také na letošním ročníku festivalu Jeden svět či uspořádala preventivní přednášky pro Asociaci zdravotních sester či pro občanské sdružení Český západ.

Také se snaží zvýšit informovanost o možnostech a prostředcích prevence kriminality, zejména o zásadách chování, které snižují riziko stát se obětí trestného činu. K tomuto poslání vydává řadu tématických brožur a letáků. Plzeňskou poradnu navštívilo od roku 1998 již 584 klientů.

Historie Bílého kruhu bezpečí

Historie Bílého kruhu bezpečí se píše od roku 1991, kdy se po dlouhých jednáních a přípravách zrodila v Praze první poradna BKB. Během let přibývaly další poradny v jiných českých městech - Olomouci, Brně, Ostravě, Pardubicích a Plzni.

V roce 1996 se Bílý kruh bezpečí stal členem mezinárodního sdružení Evropské fórum služeb obětem, které spolupracuje při pomoci obětem trestných činů přes hranice a usiluje o rozvoj efektivních služeb obětem v Evropě. K těmto službám patří především poskytování přiměřené kompenzace obětem násilných trestných činů bez ohledu na národnost obětí, prosazování práv obětí a jejich rozšíření v poměru k právům pachatelů.

Z iniciativy Bílého kruhu bezpečí se již v minulosti například podařilo prosadit organizační opatření vedoucí ke zřizování oddělených čekáren pro poškozené a svědky obžaloby u soudů nebo byla zřízena nepřetržitá pohotovostní linka pro oběti domácího násilí.

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů. Kromě prostého času na rozhovor nabízí například právní informace, setkání s psychologem, praktické rady a pomoc, ale také morální a emocionální podporu.

Poradci Bílého kruhu bezpečí pomáhají obětem zotavit se ze stresu vyvolaného trestným činem, poskytují jim praktické rady a užitečné informace o průběhu trestního řízení. Často obětem na místě zprostředkují kontakt na další odborníky nebo služby. Bílý kruh bezpečí nabízí ve velmi vážných případech spojených s násilným trestným činem také doprovod obětí zločinu, případně pozůstalých k soudu. Cílem je klienty zbavit strachu a pomoci jim vyřešit problém.

BKB vyvíjí v neposlední řadě spolupráci s národními institucemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se pomocí obětem trestné činnosti a prevencí kriminality, jakými jsou například Evropské fórum služeb obětem a Aliance proti domácímu násilí, funguje i spolupráce s nestátními organizacemi a místní samosprávou z ČR. Do roku 2005 požádalo v ČR o pomoc Bílého kruhu bezpečí celkem 22 183 klientů.


Tomáš T. Kůs

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Tomáš T. Kůs

Autor je externím redaktorem Econnectu.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz