Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kampaň Priateľov Zeme - SPZ informuje o nebezpečenstvách spaľovania domáceho odpadu

23. 10. 2006
-red- [Changenet] -


Dnes za začína celoslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme - SPZ Nespaľujme odpady doma, ktorého cieľom je poukázať na nebezpečenstvo spaľovania domácich odpadov. Pri spaľovaní odpadov v domácich peciach a záhradách sa uvoľňujú toxické ťažké kovy, karcinogénne dioxíny, dráždivý čpavok a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Napriek tomu, že takéto konanie zakazuje viacero zákonov SR, stále je v domácnostiach bežnou praxou, najmä na vidieku.

Priatelia Zeme - SPZ preto dnes začínajú celoslovenský týždeň aktivít Nespaľujme odpady doma. Na osvetovej kampani, ktorá potrvá do 29. októbra, sa zúčastnia žiaci 264 škôl z celého Slovenska, 96 obcí a miest, 6 mimovládnych organizácií a 4 štátne inštitúcie.

Priatelia Zeme – SPZ v týchto dňoch zároveň zaslali leták a plagát všetkým 2800 obciam na Slovensku a požiadali ich o informovanie svojich občanov. Hlavným cieľom kampane je zvýšiť informovanosť občanov o škodlivosti a nezákonnosti spaľovania odpadov.

Školáci budú s obyvateľmi diskutovať a ponúkať im informačné materiály, vypracujú nástenky a zároveň budú súťažiť, kto oboznámi o tomto probléme najviac domácností. Obce vylepia na verejných priestranstvách informácie o škodlivých účinkoch spaľovania odpadov a zverejnia potrebné dokumenty na svojich webstránkach. V centrách viacerých miest budú pre občanov k dispozícii informačné stánky s materiálmi o tejto problematike.

Priatelia Zeme - SPZ začnú dialóg s Policajným Zborom SR a s predstaviteľmi štátnej správy o možnostiach kontroly a prípadného postihu tých obyvateľov, ktorí aj napriek dostupným informáciám budú naďalej spaľovať odpady doma.

"Hoci niektorí ľudia, často oprávnene, kritizujú veľké priemyselné zdroje znečisťujúce životné prostredie, neuvedomujú si, že pri spaľovaní odpadov doma sa uvoľňujú škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách. Dôvodom je, že odpady v záhradách a peciach horia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania, čo sú ideálne podmienky pre tvorbu toxických chemikálií," zdôraznil Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ.

Najlepším spôsobom, ako predchádzať znečisťovaniu životného prostredia, je snažiť sa odpady nevytvárať a keď už vzniknú, tak ich triediť pre recykláciu alebo kompostovanie. Odpady sa podľa zákona môžu ukladať výlučne na miesta na to určené obcou - do špeciálnych nádob alebo na zberné dvory. Je nezákonné vyhadzovať ich v prírode, na ulici, prípadne ich spaľovať v domácich peciach, na záhradách alebo akomkoľvek inom mieste.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti
www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Související odkazy
 • Priatelia Zeme - SPZ
 • O Autorech

  -red-

  (Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz