Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sdružení Stéblo pomáhá postiženým dětem a dospělým

10. 10. 2006 - PŘÍBRAM [Econnect]

Občanské sdružení Stéblo, které v obci Borotice na Příbramsku provozuje denní centrum pro děti i dospělé s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením, je často jedinou nadějí na zlepšení kvality života těchto lidí i jejich rodin ve zmíněném regionu. Denní centrum je v Boroticích otevřeno od září roku 2005 v budově bývalé základní školy. V současné době jeho služeb využívá 16 klientů různého stupně postižení, o něž se stará pět osobních asistentů. Na platy těchto asistentů přispívá Úřad práce v Příbrami v rámci programu aktivní politiky zaměstnanosti.

Pro klienty, kteří absolvovali povinnou školní docházku, je v denním centru sestaven program, který zahrnuje pracovní terapii (košíkářství, keramika, textilní dílna, zahradničení, domácí práce i práce pro obec), muzikoterapii, dramaterapii, arteterapii a canisterapii, rehabilitační cvičení s přípravou na speciální olympiádu, celoživotní vzdělávání jako např. orientace ve společnosti, udržení a rozvoj rozumových dovedností, hospodaření s penězi či práce na PC.

Centrum dále nabízí speciálně pedagogickou péči včetně rané péče s možností integrace v kolektivu mateřské školy, nácvik sebeobsluhy, individuální konzultace s odborníky, půjčování speciálních pomůcek a literatury, pořádá přednášky a další akce pro veřejnost. Denní centrum žije v budově školy v symbióze s mateřskou školou – díky jeho zřízení nemusela být zrušena jídelna, děti mohou docházet na logopedii, získávají přirozený zájem o postižené a v centru nacházejí i náplň pro svůj volný čas.

Občanské sdružení Stéblo, které stacionář provozuje, bylo založeno v roce 2004 speciálními pedagogy a terapeuty s vazbou k regionu s myšlenkou pracovat na rovnocenném uplatnění zdravotně postižených občanů v praktickém životě a dát jim šanci zažít pocit vlastní prospěšnosti, který je nutný k udržení duševního i tělesného zdraví každého člověka.

V regionu je však zatím citelný nedostatek chráněných pracovních míst a odbytišť pro výrobky z chráněné dílny. Proto sdružení usiluje o zřízení dalších chráněných míst a dílen, které by byly schopny se udržet na trhu. Z rozhovoru se zástupci sdružení dále vyplynulo, že jsou jediným zařízením svého druhu v dané oblasti, která zahrnuje též okolí Dobříše, Mníšku pod Brdy a Sedlčan. Navíc chybí dobré autobusové propojení a je velmi náročné realizovat svoz z tak široké oblasti.

Díky prostředkům z evropských i místních zdrojů, jako je například program SROP nebo granty nadace NROS, se daří financovat aktivity sdružení tak, že může postupně rozšiřovat nabídku služeb. Kapacita centra zatím odpovídá poptávce, ale pracovníci sdružení již vědí o klientech z blízkého okolí, které by nebylo možné po ukončení ZŠ z kapacitních důvodů v budoucnu přijmout. I tuto situaci chce sdružení řešit, ale je zřejmé, že postupnému uplatnění postižených lidí v nechráněném prostředí by velice pomohl větší zájem podnikatelského sektoru a občanské společnosti jako takové.


Kateřina Sušková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz