Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pro naše lesy začaly platit ekologické standardy

27. 9. 2006 - PRAHA [Econnect / Hnutí Duha / Greenpeace]

-Ilustrační foto: Martin Mach/EkoList-
-Ilustrační foto: Martin Mach/EkoList-
Ekologické organizace přivítaly, že začala platit česká národní pravidla mezinárodních standardů zdravého lesního hospodaření Forest Stewardship Council (FSC). Ekologické organizace je označily za důležitou příležitost pro majitele a správce lesů. Česká republika tak má uznaný standard základních pravidel, podle kterého bude možné poměřovat kvalitu hospodaření v lesích.

V Polsku, Velké Británii, Švédsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku pravidla FSC platí ve všech či skoro všech státních lesích. Dánsko se přidá příští rok. Ve velké části svých státem spravovaných porostů je zavádí rovněž Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a další země.

Hnutí Duha poukazuje na to, že změna hospodaření je důležitá pro ozdravění českých lesů. Ačkoli exhalace z průmyslu klesly, zdravotní stav porostů je nadále špatný. Podle statistik se v posledních letech dokonce opět zhoršuje. Ve stanovisku zveřejněném v květnu více než 280 vědců a odborníků varovalo, že mezi příčiny patří způsob péče o zdejší porosty. Žádali zastavit holosečné kácení a sázet smíšené nebo listnaté lesy namísto smrkových monokultur.

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl: „Pravidla FSC zaručují správcům lesů dlouhodobě zdravé hospodaření, takže mohou počítat s kvalitními výnosy dřeva i do budoucna, a zároveň jsou dobrou obchodní značkou. Zaručeně zdravé dřevo totiž patří na mezinárodním trhu mezi zboží, o které je poptávka. Na zdravé hospodaření podle pravidel FSC přešly už skoro kompletní státní lesy v Polsku, zavádí se na Slovensku a řadě dalších zemí. Špatný zdravotní stav našich lesů změnu hospodaření naléhavě potřebuje.“

Pravidla FSC mimo jiné vyžadují sázet do lesů pestřejší skladbu místních druhů dřevin. Omezují holosečné kácení či chemické postřiky porostů, vylučují umělé vápnění a hnojení a požadují ponechání tzv. referenčních ploch na 5 % lesa, kde se netěží dřevo. Zajišťují, že hospodaření nebude les trvale poškozovat. Porosty přitom zůstávají pro majitele ziskové a záruka zdravého hospodaření znamená i konkurenční výhodu na trhu. Zajisťují tak, že hospodaření nebude les trvale poškozovat. Porosty přitom zůstavají pro majitele ziskové a záruka zdravého hospodaření znamená i konkurenční výhodu na trhu.

Výrobky z lesů dodržujících regule FSC dostávají certifikát a mohou nést oficiální logo, které láká zákazníky.

Přijetí certifikace uvítala také česká pobočka organizace Greenpeace. „V rámci snah o vyvážené zastoupení zájmů v systému FSC usilujeme o zvýšení vlivu nevládních neziskových organizací na proces certifikace. Doufáme, že Lesy ČR co nejdříve přejdou na hospodaření v souladu se systémem FSC. Naším cílem je do roku 2012 dosáhnout patnáctiprocentního podílu FSC lesů na celkové lesní ploše,“ říká koordinátor lesní kampaně Greenpeace Karel Stejskal. „Do budoucna chceme více seznamovat laickou i odbornou veřejnost se systémem lesního hospodaření podle FSC,“ dodává Stejskal.

Příklady pravidel FSC standardů:

• omezení holých sečí na max. 0,5 ha,
• zvýšení podílu listnatých dřevin a jedle při obnově lesů (tzv. meliorační a zpevňující dřeviny),
• ponechávání mrtvého dřeva – min. 5 stromů na hektar,
• vylišení a ponechání části lesů blízkých přírodě bez zásahů jako příklad pro přírodě blízké lesní hospodaření,
• vyloučení holých sečí kolem vodních toků,
• konec plošných odvodňování lesních půd,
• přednostní zaměstnávání místních (obyvatel okolních obcí),
• podpora místních malých dřevozpracovatelů,
• povinnost konzultace lesnického plánování a lesního hospodaření s místními obyvateli a zájmovými skupinami,
• snaha o celoroční zaměstnávání pracovníků,
• snaha o větší rozmanitost produkce – vymanění se ze závislosti na jednom produktu,
• povinnost snižovat stavy spárkaté zvěře ničící les,
• více přirozené obnovy – úspora prostředků na sázení, obnovu lesa.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz