Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Na Pohode opäť dostanú priestor aj neziskové organizácie

13. 7. 2006 - BRATISLAVA [Changenet]

Na festivale Bažant Pohoda dostávajú každoročne priestor na prezentáciu neziskové organizácie; tento rok sa bude prezentovať 21 neziskových organizácií, združení alebo nadácií. Pôda letných hudobných festivalov s majoritne mladým publikom je obľúbeným miestom na vykonávanie osvety najrôznejšej podoby – rozdávanie letákov, zbieranie podpisov pod petície, vyhlasovanie zbierok či pozdvihovanie enviromentálneho alebo etického povedomia názornými ukážkami.

Osem neziskových organizácií zúčastnených na festivale Bažant Pohoda vyvíja aktivity v oblasti životného prostredia. Daphné je zamerané na enviromentálnu výchovu detí, Strom života zase na rozvoj osobnosti, najmä detí a mládeže, u ktorých sa snažia podporovať vzťah k prírode. Lesoochranárske združenie VLK, ktoré sa zaoberá najmä záchranou lesov, bude na festivale organizovať zbierku Kúp si svoj strom. Zástupcovia VLKa sa tešia najmä na konštruktívne debaty o stave lesov.

Na festivale Bažant Pohoda sa tento rok po prvý raz uskutoční separovanie odpadu, práve na základe spolupráce s neziskovou organizáciou Priatelia Zeme. Bažant Pohoda sa tak stane prvým slovenským hudobným festivalom so separáciou odpadu. „Chceme ukázať, že inteligentné nakladanie so surovinami a predchádzanie vzniku odpadu by malo byť prirodzenou súčasťou života na Slovensku. Separovaný zber na Bažant Pohode môže byť skvelou inšpiráciou pre ľudí, mestá, ale aj ďalšie festivaly,“ uviedol Radoslav Plánička z Priateľov Zeme-SPZ, ktorý projekt triedeného zberu koordinuje.

Už po siedmykrát prezentuje na festivale svoje aktivity v oblasti ochrany životného prostredia Greenpeace, opäť formou tradičného pojazdného karavanu s informačnými materiálmi. Okrem toho prichádza Greenpeace tento rok s Projektom solárnych spŕch – osveta v oblasti využívania alternatívnych ekológií. Na solárnych kolektoroch, ktoré budú vyrábať energiu na zohrievanie vody, budú demonštrovať využiteľnosť alternatívnych ekologických energií.

Organizácia CEA bude na festivale prezentovať biopotraviny, aj s možnosťou ochutnávky. Za práva zvierat bude aj tento rok na festivale bojovať Sloboda zvierat. Kampaň spolku Ochrana dravcov pozostáva z letákov, nálepiek a informačných letákov, ale pre návštevníkov festivalu pripravili aj súťaž v stavaní orlieho hniezda a rôzne simulácie lovu koristi.

Najväčšia enviromentálna nadácia na Slovensku Ekopolis tiež podporila separáciu odpadu na festivale. Ekopolis prichádza aj s praktickou ukážkou fotovoltaických panelov, ktoré premieňajú slnečnú energiu na elektrickú a návštevníci budú mať možnosť nechať si ekologicky dobíjať 12 V prístroje. Ďalšou propagačnou akciou bude prítomnosť štyroch rikší na ľudský pohon, ktoré budú kurióznou formou propagovať program Greenways (zelené cesty). Ide o program zameraný na podporu nemotorovej dopravy, výstavbu bezpečných trás pre byciklovanie, beh, korčuľovanie a podobne.

Na festival tradične prichádza Centrum pre liečbu drogových závislostí s poradňou, osvetou a prednáškami. Občianske združenie Odyseus predstaví projekt SEX/DROGY. V rámci informačnej kampane sa budú venovať poradenstvu o bezpečnejšom užívaní drog, o bezpečnom sexe a návštevníci môžu bezplatne absolvovať testy na protilátky na syfilis.

Ďalšími neziskovkami na festivale sú združenie Fórum života za ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, Ľudia proti rasizmu, bojujúci proti rasizmu, predsudkom a presadzujúci hodnoty tolerancie v spoločnosti alebo organizácia Amnesty International, ktorá bojuje za dodržiavanie ľudských práv a zvyšovanie povedomia o týchto právach v spoločnosti.

Aliancia Fair-play sa snaží zvyšovať etické štandardy v politike a dosiahnuť čo najväčšiu transparentnosť v toku štátnych financií, a to najmä monitorovaním mediálneho a politického prostredia. Na festivale Bažant Pohoda vyhlasuje pod záštitou politického karikaturistu Martina Shootyho Šútovca súťaž karikatúr na tému Zrkadlo, zrkadielko povedz že mi, čo sa deje v tej slovenskej zemi? Do súťaže ako aj do hodnotenia karikatúr sa môže zapojiť každý návštevník festivalu. Víťaz získa Šútovcovu originálnu karikatúru.

Iniciatíva Inakosť plánuje robiť nielen informačnú kampaň a odpovedať na otázky o homosexualite, ale aj zbierať podpisy pod petíciu za registrované partnerstvo, ktorú by neskôr chceli predložiť do parlamentu na prerokovanie. „Sľubujeme si od prítomnosti na Pohode veľa. Návštevníci tohto festivalu sú presne cieľovou skupinou našej petície – mladí, otvorení, tolerantní a liberálni ľudia,“ hovorí Hana Fábry, hovorkyňa Iniciatívy Inakosť.

NOTA BENE na festivale pripravuje informačnú kampaň spojenú s výstavou fotografií na tému bezdomovcov.

Ďalšími neziskovkami na festivale budú cvičitelia Falun Gong - starobylej kultivačnej metódy na “zušľachťovanie mysle, tela a ducha, ktorá zbližuje ľudí mnohých národností, pôvodu a všetkých vekových kategórií”, a neziskové organizácie ALEA a City-University, ktoré sa predstavia formou letákov a prednášok. Združenie Euforion chce “všetkých, ktorým namerajú nadpriemernú dávku tvorivej energie, liečiť ambulatným výtvarným workshopom.”


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz