Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Velrybářským státům se podařil další krok ke zrušení moratoria na ochranu velryb

28. 6. 2006
-red- [Greenpeace/Econnect] -


Na letošním zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) získal tábor zastánců lovu velryb nadpoloviční většinu hlasů a poprvé po dvaceti letech bylo prosazeno rozhodnutí, které směřuje k obnovení komerčního lovu velryb ve velkém. Státy podporující komerční lov velryb prosadily s těsnou většinou jednoho hlasu rezoluci, která stanoví, že moratorium není již potřebné.

„Je to poměrně alarmující, neboť přijatá rezoluce představuje určitý politický kapitál, který můžou velrybářské státy použít při kampani za obnovu komerčního lovu velryb. Pro zrušení moratoria však musí hlasovat tři čtvrtiny zúčastněných států,“ řekl expert Greenpeace pro ochranu velryb a oceánů Marek Tomin.

Zastáncům lovu velryb v čele s Japonskem, Norskem a Islandem se na počátku letošního zasedání příliš nedařilo. Při několika klíčových hlasováních jim scházely potřebné hlasy. Například Čína a Jižní Korea se oproti očekávání zdržely hlasování. Guatemala, jeden z nových členských států, které mají posílit tábor zemí schvalujících lov velryb, se na zasedání vůbec neobjevila.

Během prvního dne hlasování se Japonsku nepodařilo prosadit vyškrtnutí malých kytovců (například delfínů a sviňuch) z programu letošního zasedání IWC. Většina zemí IWC se domnívá, že kytovce je nutné chránit komplexně a že i ochrana malých kytovců by měla být součástí činnosti komise. Pro vyškrtnutí 30, proti 32.

Japonsku tak chyběly tři hlasy k prosazení možnosti tajného hlasování, které by mu umožnilo snadněji vyjednávat s ostatními členy a účinněji lobovat ve prospěch obnovení komerčního lovu velryb.

Jen o dva hlasy pak Japonsko nezískalo výjimku z moratoria k odlovu 150 plejtváků malých a Brydeových ve svých teritoriálních vodách v rámci takzvaného pobřežního lovu.

Dalším tahem velrybářských států byla rezoluce, ve které požadovaly zrušení Chráněné oblasti pro velryby ve vodách Jižního oceánu, která byla zřízena v roce 1992. Toto hlasování prohrály celkem jednoznačně – 28 pro, 32 proti.

Poté se však velrybářům začalo dařit. Schválením takzvané Deklarace ze Sv. Kryštofa uštědřili velrybám největší ránu za posledních dvacet let. Dokument požaduje „normalizaci“ IWC a návrat k jeho základním cílům, tj. k lovu velryb. Rezoluce navíc zpochybňuje smysluplnost řady ochranářských počinů a tvrdí, že „moratorium již není potřebné“.

Jako jediný členský stát Evropské unie tuto rezoluci podpořilo Dánsko. Ostatní členové EU včetně České republiky hlasovali proti, stejně jako další tradiční zastánci ochrany velryb, například USA, Nový Zéland a Austrálie.

Na základě tohoto „vítězství“, které otevírá cestu k masovému vybíjení velryb, se Japonsko rozhodlo pozměnit rezoluci, která požadovala vyloučení organizace Greenpeace z jednání IWC. Greenpeace má v rámci IWC statut pozorovatele od roku 1978. Na místo toho schválili delegáti jinou rezoluci týkající se bezpečnosti velrybářských lodí a lodí, které provádějí „vědecký výzkum“ velryb. Rezoluce mimo jiné uznává právo nenásilně protestovat proti lovu velryb, pokud není ohrožena bezpečnost velrybářů.

Na letošním zasedání nebyla nastolena jediná rezoluce, která by kritizovala počínání japonských velrybářů, kteří pod zástěrkou vědeckého výzkumu neustále rozšiřují lov velryb. Veškeré maso takto získané se přitom snaží prodat na japonských trzích. Nejenže příští rok opět chtějí ulovit kolem tisíce kusů velryb, k plejtvákům malým a myšokům hodlají přidat značně ohrožené keporkaky.

Aktivisté a posádku lodi Greenpeace Arctic Sunrise, které během poklidného protestu před zasedáním Mezinárodní velrybářské komise (IWC) zatkla policie, byli propuštěni s pokutou. Nenásilný protest měl upozornit na velké množství zabitých velryb, které japonští velrybáři ulovili během poslední lovné sezóny v tzv. jihooceánské velrybí rezervaci.

Úřady dokonce před začátkem zasedání IWC zakázali lodi Arctic Sunrise vplout do přístavu. Když se posádka a deset dalších aktivistů snažilo nenásilnou formou vytvořit před místem zasedání „velrybí hřbitov“ z 863 umělých maket velrybích ocasů symbolizujících každou zabitou velrybu, byli zastaveni a zatčeni policií.

Greenpeace se do jihooceánské velrybí rezervace ještě tento rok vrátí, bude pokračovat v ochraně velryb a bránit jejich zabíjení. Japonská velrybářská společnost má totiž v úmyslu zde harpunami ulovit 935 plejtváků malých a 10 plejtváků myšoků.

Kampaň Greenpeace za ukončení lovu velryb je součástí velmi ambiciózní oceánské expedice. 14ti měsíční expedice „Ochránci oceánů“ má poukázat na největší nebezpečí, která oceánům hrozí. Zároveň chce nabídnout reálné řešení v podobě vytvoření celosvětové sítě chráněných rezervací, které by pokrývali rozlohu 40% světových oceánů. Tato místa by byla chráněna před industriálním způsobem lovu a mohla by zde probíhat postupná obnova životního prostředí.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti
www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz