Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

PR Hutě v Bílých Karpatech – nejlepší management díky Brontosaurům?

29. 6. 2006
Barbora Duží [Econnect] -


-foto- Přírodní rezervace Hutě (12,22 ha) se rozkládá na severozápadních svazích Vlčího vrchu u obce Žítková v CHKO Bílé Karpaty. Pečují o ni dobrovolní ochranáři ze Základního článku Hnutí Brontosaurus Mařatice. V červenci pořádají ochranářský tábor, jehož hlavní náplní bude kosení luk a zvou na něj prácechtivé dobrovolníky a dobrovolnice.

Hutě vytvářejí zajímavou krajinářskou mozaiku. Ve strmém kopci nad Žítkovským potokem se střídají louky s oblíbenými orchidejemi nebo nepopulárním náletem, staré i nově vysázené sady, drobné lesíky, vyschlá místa, mokřady, prameniště nebo stále ještě zarostlé plochy.

ZČ HB Mařatice, který se o PR Hutě stará, má lokalitu velmi dobře zmapovanou. Název Hutě dokládá, že u potoka stávala malá huť. Právě zde byl také v roce 1990 postaven první tábor. Na webových stránkách http://www.brontosaurus.uh.cz/ je zpracována interaktivní mapa, kde jsou jednotlivé plochy rezervace pojmenovány i blíže popsány, například Louka nad táborem, Louka pod hranicí, Šikmý sad, Velký sad, Malý sad, Velký mokřad nebo Muldy s jalovcem.

Historie údržby území

V roce 1989 zde přišla skupina mladých lidí, která do té doby prováděla údržbu chráněných území u Strání pod hlavičkou ČSOP Vlčnov. Michal Hájek popisuje tehdejší stav rezervace: „Spatřili rozlehlé území zarostlé náletovými dřevinami, třtinou křovištní a válečkou prápořitou, v horní části intenzivně sešlapané a eutrofizované nepřiměřeně velkým stádem ovcí...“

Ochranáři se pustili do managementu území a postupně se 2 hektary udržovaného území rozrostly na 10 hektarů. Jak však práce na Hutích vypadá? Robert Janík uvádí do situace: „Větší mechanizaci lze při odvozu sena použít asi na desetině plochy, zbytek je potřeba přitáhnout lidskými silami na přístupná místa a samotné sečení je zde možné pouze kosami, křovinořezy a lištovou sekačkou MF, traktory se zde kvůli členitému a mnohde podmáčenému terénu používat nedají.“

A kam údržba území směřuje...

Michal Hájek shrnuje, k čemu směřuje práce na Hutích: „Postupem času se na Hutích znovu objevily dříve zde nezvěstné druhy, vzácné druhy zvětšily své populace, druhová pestrost na nejcennějších plochách stoupala.” V roce 1996 zde byl zjištěn výskyt až 80 rostlinných druhů na ploše 25 m2, čímž se lokalita řadí na přední místa v Evropě a celková druhová rozmanitost rezervace se stále postupně zvětšuje. Na svazích začínají "krystalizovat" rostlinná společenství, která dříve zanikala pod dominujícími agresivními druhy.

V říjnu 2005 se jim s odbornou pomocí Zdeňka Ševčíka z Pitína a finanční podporou nadace Partnership a MŠMT ČR podařilo vysadit 50 ovocných stromů.

Bilancování na výročním srazu

Robert Janík vzpomíná na atmosféru výročního srazu, který se konal v září 2004, protože tábor se konal v tom roce již popatnácté: „Během patnácti ročníků tábora se na Hutích vystřídalo téměř tři sta dobrovolníků a potěšilo nás, že se jich během výroční víkendové akce přišlo ukázat něco přes šedesát.“

Jak sám Robert přiznává, společenství Brontosaurů připomíná cosi, co lze nazvat „subkulturou“ se svým jazykem, rituály, písněmi. Například z jazykového hlediska: „Členy této komunity lze charakterizovat jako nositele specifického slangu. Takto pojmenovávají věci v oblasti sečení trávy a sušení sena: šnekování, brutar, halama, čepičkářství, mrkvůse, …“

Někoho zase spíše zaujme členění, které se opírá třeba o změny ve způsobu zapojení techniky: doba železokosová, doba dřevokosová, doba dřevokosová a lištová, doba dřevokosová, lištová a křoviňáková, nebo podle způsobu nakládání s biomasou: epocha kompostovací, epocha žárová a epocha zkrmná.

Vzkaz pro vás

„Potřebovali bychom více mladších spolupracovníků, kteří by se pro Hutě zapálili stejně jako již pomalu se rozcházející matadoři a postupně převzali starost o celý náš základní článek. Dvacetiletý člověk má přece jen o něco více energie než zvolna vousem zarůstající a sádlem obrůstající veterán environmentálního hnutí,” vzkazuje paradoxně hubený Robert.

Nejbližší víkendovka a tábor

14. 7. - 28. 7. 2006 se koná letní tábor s názvem Karpatské SENOBRANÍ. Pracovní program: sečení trávy, sušení, hrabání a stahování sena, sekání náletů. Převážná část údržby rezervace se provádí právě na táboře. Po práci i během ní si vychutnáte chvíle volna, zábavy a her, večerů u ohně, výlet, koupání, seznámení s přírodou a místním folklórem, kulturní, výtvarné, rukodělné a jiné dílny, ve společném i vlastním programu. Podílet se můžete nejen jako účastníci, ale i jako tvůrci.

Na táboře se nevydělají žádné peníze, příjmy získané za vykonanou práci slouží na úhradu nákladů. Tábor je pro účastníky zdarma a při účasti na táboře po celou dobu jeho konání se proplácí i jízdné. Kontaktní osoba: Petr Hamšík, Milady Horákové 21a, 602 00 Brno, tel. 737 45 55 65, petrham@centrum.cz.

Barbora Duží

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí
Související odkazy
 • Stránky hnutí Brontosaurus
 • O Autorech

  Barbora Duží

  Externí redaktorka Econnectu. Pracuje ve vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, kde se věnuje ekologické výchově a poradenství.

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz