Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sdružení kritizují úniky radioaktivity z JE Temelín

20. 6. 2006 - ČESKÉ BUDĚJOVICE [Jihočeské matky / Econnect]

-foto zaměstnanci JETE-
-foto zaměstnanci JETE-
Tři občanská sdružení, která již dříve získala a publikovala fotografie defektů na zařízení jaderné elektrárny Temelín, upozorňují na pokračování těchto problémů. Podle infomací, které získala neoficiální cestou od pracovníků JETE, dochází k dalším problémům s jaderným palivem, jejichž následkem uniká radioaktivita do prostředí. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) se hájí dodržením platných limitů. Kontroverzní technický stav však nekomentuje SÚJB, ani provozovatel elektrárny ČEZ.

Občanská sdružení Jihočeské matky, Calla a Občanské iniciativa pro ochranu životního prostředí informovala v polovině dubna o závažných problémech na jaderné elektrárně Temelín. Infomace o závadách (deformace a degradace paliva, úniky tricia a následky úniku radioaktivní kyseliny borité) včetně fotodokumentace získaly z interních zdrojů.

Občanská sdružení zveřejnily nyní další znepokojující informace: Deformace paliva dosáhly takové míry, že dva klastry (mají za úkol regulovat a zastavit štěpnou reakci) nesplnily podmínku průchodu aktivní zónou za méně než 3,5 sekundy. 51 klastrů z celkových 61 nedosedlo po pádu do dolní koncové polohy – část jejich pohybové energie se spotřebovala na překonání třecího odporu v deformovaných vodících trubkách. Nebyla tak naplněna hlavní zásada jaderné bezpečnosti, že reaktor lze bezpečně odstavit pádem klastrů do aktivní zóny. Z hlediska ochrany životního prostředí je dalším závažným problémem netěsnost palivových tyčí. Netěsnosti na nich znamenají porušení první bariéry mezi radioaktivními látkami a životním prostředím. Radioaktivní izotopy se pak uvolňují do chladiva a díky neřešeným netěsnostem na vadných armaturách a při výměně paliva se následně dostávají do ovzduší.

Část paliva na 1. bloku musí být nyní předčasně vyměněna. Provozovatel elektrárny již také uzavřel smlouvu o dodávkách paliva s jiným výrobcem – ruským podnikem TVEL a končí kontrakt s americkou firmou Westinghouse. Sdružení Jihočeské matky se v této souvislosti obrátilo na SÚJB s výzvou ve které žádá, aby se tento úřad v rámci svých kompetencí zasadil o to, aby provozovatel provedl urychlenou celkovou výměnu paliva na 1. bloku JETE.

Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jsou úniky v rámci povolených limitů. "Radioaktivní látky jsou z JE Temelín regulovaně vypouštěny do životního prostředí formou výpusti do ovzduší (ventilačními komíny) a výpusti do vodoteče (Vltava v profilu Kořensko). Vyhláška o radiační ochraně, v souladu s předpisy EU, stanoví, že výpusti z jaderné elektrárny musí být regulovány tak, aby jednotlivci z obyvatelstva nezpůsobily ozáření přesahující 250 mikroSv za rok (z toho 200 mikroSv pro výpusti do ovzduší a 50 mikroSv do vodotečí). Autorizované limity stanovené rozhodnutími SÚJB jsou výrazně nižší: 40 mikroSv pro výpusti do ovzduší a 3 mikroSv pro výpusti do vodoteče. Oba dva autorizované limity tudíž leží v oblasti, která je z hlediska současných poznatků vlivu záření na člověka považována za oblast již nezasluhující regulaci – ozáření je považováno z hlediska vlivu na člověka za zanedbatelné," informuje na svých stránkách SÚJB. Na skutečnost technických nedostatků však nijak nereaguje, stejně tak ČEZ tyto informace nevyvrací, ani je oficiálně nezveřejňuje.

"Jaderná elektrárna Temelín je neustále veřejnosti prezentována jako jedna z nejmodernějších elektráren v Evropě. Výše uvedené skutečnosti však svědčí o opaku. Alarmující je zjištění, že provozovatel JETE provozuje toto zařízení s vědomím, že nejsou přesně naplněny všechny legislativní požadavky. O závažnosti problémů svědčí i fakt, že nás o nich informují pracovníci jaderné elektrárny. Mají zřejmě větší důvěru k nevládním organizacím, než k úřadům, které by měly dohlížet na bezpečnost provozu JETE," uvádí v prohlášení občanská sdružení.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz