Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropa ztrácí svojí biodiverzitu závratnou rychlostí

13. 6. 2006
Pro Econnect přeložil Tomáš Tetiva. [Econnect/WWF] -


Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) se dramatickým tempem snižuje biodiverzita evropských přírodních lokalit a dochází k úbytku živočišných druhů. Vyplývá to ze série studií, které nechala vypracovat ekologická organizace WWF a její partneři sdružení v European Habitats Forum (EHF).

Případové studie, které byly zveřejněny na závěr týdne akcí za životní prostředí Green Week Evropské komise, hodnotily 19 různých druhů a osm přírodních lokalit v celé Evropě. Studie prokázaly, že podle evropských kritérií se více než 60% druhů a lokalit nachází ve „špatném“ stavu s ohledem na kvalitu biodiverzity. Dalších 22% nemohlo být klasifikováno kvůli nedostatku údajů.

Kvalita populace u euroasijského rysa v Alpách a u hnědých medvědů v Rakousku byla shledána jako „špatná“ a u jednoho druhu želv jako „neadekvátní“. Za posledních sedm let došlo k úbytku medvědích populací ve středním Rakousku o 50%.

Tato nová zjištění potvrzují dřívější údaje Evropské agentury pro životní prostředí o úbytku biodiverzity – ohroženo je 52% sladkovodních ryb, 42% savců a 45% motýlů a plazů. Populace motýlů a ptačích druhů z nejrůznějších typů evropských přírodních lokalit se snížily o 2 až 37% během uplynulých 30 let.

Podle expertů EHF je hlavní příčinou těchto trendů přímý lidský vliv. To zahrnuje používání pesticidů nebo hnojiv, urbanizace, znečištění půdy, meliorace, změny kultivační praxe, rozvoj a infrastruktura, zemědělství a lesnictví stejně jako kladení pastí, otrávených návnad a pytlačení.

Podle WWF je to signál, aby EU zahájila bezprostřední akci, pokud chce dostát svému cíli, že zastaví úbytek biodiverzity kolem roku 2010.

„Toto je důkazem, že se evropským vládám nedaří chránit přírodu v Evropě,“ řekl Tony Long, ředitel European Policy Office WWF. „WWF a naši partneři poukazují na nepříznivou environmentální situaci mnoha evropských živočišných druhů a přírodních lokalit. Tyto alarmující trendy můžeme zvrátit, pokud budou politici vnímat úbytek biodiverzity jako vážný problém.“

Experti EHF žádají členské státy EU, aby řádně implementovaly směrnice na ochranu ptáků a přírodních lokalit – základní kámen evropské environmentální legislativy. EU by měla ustanovit dostatečné množství lokalit sítě Natura 2000, starat se o ohrožené druhy a financovat opatření, která jsou nutná pro jejich přežití.

Natura 2000 je celoevropská síť chráněných oblastí. Podle zprávy bude zásadní pro ochranu biodiverzity v Evropě úspěšná a efektivní implementace lokalit sítě Natura 2000.

„EU disponuje nezbytnou legislativou na ochranu ohrožených druhů a lokalit,“ řekl Gerald Dick z globálního programu WWF na ochranu druhů. „Důležité ale je, aby dokázala zvládnout implementaci této legislativy. To znamená, že se musí starat o tyto speciální chráněné oblasti řádným způsobem. Členské státy musí připravit své národní finanční plány, aby dokázaly zvládnout tento závazek.“

Pro Econnect přeložil Tomáš Tetiva.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz